Dutch

Detailed Translations for vereist from Dutch to German

vereist:


Translation Matrix for vereist:

ModifierRelated TranslationsOther Translations
erforderlich cruciaal; elementair; essentieel; noodzakelijk; obligaat; obligatoir; vereist; verplicht benodigd; door de behoefte vereist; essentieel; nodig; noodzakelijk; onmisbaar; onontbeerlijk; wezenlijk
essentiell cruciaal; elementair; essentieel; noodzakelijk; vereist basis; belangrijk; daadwerkelijk; door de behoefte vereist; elementair; essentieel; feitelijk; fundamenteel; gewenst; gewild; in feite; in werkelijkheid; nodig; noodzakelijk; onmisbaar; onontbeerlijk; van belang; verlangd; wenselijk; werkelijk; wezenlijk
gezwungen obligaat; obligatoir; vereist; verplicht dwangmatig; gebonden; gedwongen; geforceerd; gemaakt; gemaakte gevoelens; niet vrij; onnatuurlijk; onvrij; onvrijwillig; verplicht
notwendig cruciaal; elementair; essentieel; noodzakelijk; vereist afdoend; basis; benodigd; broodnodig; door de behoefte vereist; dringend; elementair; essentieel; gewenst; gewild; hoognodig; klemmend; met spoed; nodig; noodzakelijk; onafwendbaar; onherroepelijk; onmisbaar; onontbeerlijk; onontkoombaar; onvermijdelijk; overtuigend; spoedeisend; urgent; verlangd; wenselijk; wezenlijk
nötig cruciaal; elementair; essentieel; noodzakelijk; vereist benodigd; door de behoefte vereist; gewenst; gewild; nodig; noodzakelijk; verlangd; wenselijk
obligatorisch obligaat; obligatoir; vereist; verplicht gebonden; niet vrij; reglementair; verplicht
ordnungsgemäß obligaat; obligatoir; vereist; verplicht reglementair
reglementarisch obligaat; obligatoir; vereist; verplicht reglementair
unentbehrlich cruciaal; elementair; essentieel; noodzakelijk; vereist broodnodig; essentieel; hard nodig; noodzakelijk; onmisbaar; onontbeerlijk; wezenlijk
verbindlich obligaat; obligatoir; vereist; verplicht gebonden; niet vrij; reglementair; verplicht zijn aan; verplichtend
verpflichtet obligaat; obligatoir; vereist; verplicht gebonden; gedwongen; geforceerd; niet vrij; onvrijwillig; reglementair; verplicht
vorschriftsmäßig obligaat; obligatoir; vereist; verplicht reglementair; volgens voorschrift
wesentlich cruciaal; elementair; essentieel; noodzakelijk; vereist aanmerkelijk; aanzienlijk; basis; beduidend; behoorlijk; belangrijk; daadwerkelijk; elementair; essentieel; feitelijk; in feite; in werkelijkheid; noodzakelijk; onmisbaar; onontbeerlijk; substantieel; van belang; werkelijk; wezenlijk
wichtig cruciaal; elementair; essentieel; noodzakelijk; vereist belangrijk; eerbiedwekkend; indrukwekkend; van belang
zentral cruciaal; elementair; essentieel; noodzakelijk; vereist centraal; cruciaal; in het centrum; kardinaal; voornaamst

Wiktionary Translations for vereist:

vereist
adjective
 1. benodigd, noodzakelijk
vereist
adjective
 1. jemand/etwas ist nötig, wird gebraucht

Cross Translation:
FromToVia
vereist erforderlich; notwendig requisite — essential; required

vereisen:

vereisen verb (vereis, vereist, vereiste, vereisten, vereist)

 1. vereisen (vergen; verlangen; eisen)
  erfordern; anfordern; fordern; erheben; einfordern
  • erfordern verb (erfordere, erforderst, erfordert, erforderte, erfordertet, erfordert)
  • anfordern verb (fordere an, forderst an, fordert an, forderte an, fordertet an, angefordert)
  • fordern verb (fordre, forderst, fordert, forderte, fordertet, gefordert)
  • erheben verb (erhebe, erhebst, erhebt, erhob, erhobt, erhoben)
  • einfordern verb (fordere ein, forderst ein, fordert ein, forderte ein, fordertet ein, eingefordert)

Conjugations for vereisen:

o.t.t.
 1. vereis
 2. vereist
 3. vereist
 4. vereisen
 5. vereisen
 6. vereisen
o.v.t.
 1. vereiste
 2. vereiste
 3. vereiste
 4. vereisten
 5. vereisten
 6. vereisten
v.t.t.
 1. heb vereist
 2. hebt vereist
 3. heeft vereist
 4. hebben vereist
 5. hebben vereist
 6. hebben vereist
v.v.t.
 1. had vereist
 2. had vereist
 3. had vereist
 4. hadden vereist
 5. hadden vereist
 6. hadden vereist
o.t.t.t.
 1. zal vereisen
 2. zult vereisen
 3. zal vereisen
 4. zullen vereisen
 5. zullen vereisen
 6. zullen vereisen
o.v.t.t.
 1. zou vereisen
 2. zou vereisen
 3. zou vereisen
 4. zouden vereisen
 5. zouden vereisen
 6. zouden vereisen
en verder
 1. ben vereist
 2. bent vereist
 3. is vereist
 4. zijn vereist
 5. zijn vereist
 6. zijn vereist
diversen
 1. vereis!
 2. vereist!
 3. vereist
 4. vereisend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

Translation Matrix for vereisen:

VerbRelated TranslationsOther Translations
anfordern eisen; vereisen; vergen; verlangen aanspraak maken op; aanvragen; bestellen; eisen; inmanen; invorderen; opeisen; opvorderen; opvragen; orderen; rekwestreren; rekwireren; verzoeken; vorderen; vragen
einfordern eisen; vereisen; vergen; verlangen aanspraak maken op; aanspraak op maken; aanvragen; eisen; iets verduren; incasseren; inmanen; invorderen; opeisen; opvangen; opvorderen; opvragen; rekwireren; verzoeken; vorderen; vragen
erfordern eisen; vereisen; vergen; verlangen
erheben eisen; vereisen; vergen; verlangen eisen; heffen; hoger maken; in opstand komen; inmanen; invorderen; lichten; omhoog brengen; omhoog doen; omhoogheffen; omhoogkomen; opheffen; oprichten; opstijgen; optillen; optrekken; opvliegen; overeindzetten; rebelleren; tillen; verhogen; vorderen
fordern eisen; vereisen; vergen; verlangen aanmanen; aanmanen tot een verplichting; aanspraak maken op; aanvragen; eisen; inmanen; invorderen; manen; ontbieden; opeisen; oproepen; opvorderen; opvragen; rekwireren; rekwisiteren; sommeren; verzoeken; vorderen; vragen

Wiktionary Translations for vereisen:

vereisen
verb
 1. nodig hebben

Cross Translation:
FromToVia
vereisen brauchen; benötigen need — to have an absolute requirement for
vereisen fragen; anfordern; fordern; verlangen; bitten; ersuchen demander — Indiquer à quelqu’un par des paroles, par un écrit ou tout autre moyen ce qu’on désire obtenir de lui.

Related Translations for vereist