Dutch

Detailed Translations for afruimen from Dutch to German

afruimen:

afruimen verb (ruim af, ruimt af, ruimde af, ruimden af, afgeruimd)

 1. afruimen (opruimen; afdekken)
  ausräumen; aufräumen; abräumen; wegräumen; benehmen; beseitigen; erleichtern; beheben; einräumen; anstellen; aufhellen; abnehmen; erlöschen; aufklären; decken; abziehen; schwinden; verfallen; abdecken; abblenden; enteignen; egalisieren; fallen; entnehmen; sinken; blenden; schaukeln; entheben; abschirmen; abmontieren; klarwerden; ausverkaufen
  • ausräumen verb (räume aus, räumst aus, räumt aus, räumte aus, räumtet aus, ausgeräumt)
  • aufräumen verb (räume auf, räumst auf, räumt auf, räumte auf, räumtet auf, aufgeräumt)
  • abräumen verb (räume ab, räumst ab, räumt ab, räumte ab, räumtet ab, abgeräumt)
  • wegräumen verb (räume weg, räumst weg, räumt weg, räumte weg, räumtet weg, weggeräumt)
  • benehmen verb (benehme, benimmst, benimmt, benahm, benahmt, benommen)
  • beseitigen verb (beseitige, beseitigst, beseitigt, beseitigte, beseitigtet, beseitigt)
  • erleichtern verb (erleichtere, erleichterst, erleichtert, erleichterte, erleichtertet, erleichtert)
  • beheben verb (behebe, behebst, behebt, behob, behobt, behoben)
  • einräumen verb (räume ein, räumst ein, räumt ein, räumte ein, räumtet ein, eingeräumt)
  • anstellen verb (stelle an, stellst an, stellt an, stellte an, stelltet an, angestellt)
  • aufhellen verb (helle auf, hellst auf, hellt auf, hellte auf, helltet auf, aufgehellt)
  • abnehmen verb (nehme ab, nimmst ab, nimmt ab, nahm ab, nahmt ab, abgenommen)
  • erlöschen verb (erlösche, erlöscht, erlischt, erlöschte, erlöschtet, erlöscht)
  • aufklären verb (kläre auf, klärst auf, klärt auf, klärte auf, klärtet auf, aufgeklärt)
  • decken verb (decke, deckst, deckt, deckte, decktet, gedeckt)
  • abziehen verb (ziehe ab, ziehst ab, zieht ab, zog ab, zogt ab, abgezogen)
  • schwinden verb (schwinde, schwindest, schwindet, schwand, schwandet, geschwunden)
  • verfallen verb (verfalle, verfallst, verfallt, verfallte, verfalltet, verfallen)
  • abdecken verb (decke ab, deckst ab, deckt ab, deckte ab, decktet ab, abgedeckt)
  • abblenden verb (blende ab, blendest ab, blendet ab, blendete ab, blendetet ab, abgeblendet)
  • enteignen verb (enteigne, enteignst, enteignt, enteignte, enteigntet, enteignet)
  • egalisieren verb (egalisiere, egalisierst, egalisiert, egalisierte, egalisiertet, egalisiert)
  • fallen verb (falle, fällst, fällt, fiel, fielt, gefallen)
  • entnehmen verb (entnehme, entnimmst, entnimmt, entnahm, entnahmt, entnommen)
  • sinken verb (sinke, sinkst, sinkt, sank, sankt, gesunken)
  • blenden verb (blende, blendest, blendet, blendete, blendetet, geblendet)
  • schaukeln verb (schaukele, schaukelst, schaukelt, schaukelte, schaukeltet, geschaukelt)
  • entheben verb (enthebe, enthebst, enthebt, enthobe, enthobet, enthoben)
  • abschirmen verb (schirme ab, schirmst ab, schirmt ab, schirmte ab, schirmtet ab, abgeschirmt)
  • abmontieren verb (montiere ab, montierst ab, montiert ab, montierte ab, montiertet ab, abmontiert)
  • klarwerden verb (werde klar, wirst klar, wird klar, wurde klar, wurdet klar, klargeworden)
  • ausverkaufen verb (verkaufe aus, verkaufst aus, verkauft aus, verkaufte aus, verkauftet aus, ausverkauft)
 2. afruimen
  abräumen
  • abräumen verb (räume ab, räumst ab, räumt ab, räumte ab, räumtet ab, abgeräumt)

Conjugations for afruimen:

o.t.t.
 1. ruim af
 2. ruimt af
 3. ruimt af
 4. ruimen af
 5. ruimen af
 6. ruimen af
o.v.t.
 1. ruimde af
 2. ruimde af
 3. ruimde af
 4. ruimden af
 5. ruimden af
 6. ruimden af
v.t.t.
 1. heb afgeruimd
 2. hebt afgeruimd
 3. heeft afgeruimd
 4. hebben afgeruimd
 5. hebben afgeruimd
 6. hebben afgeruimd
v.v.t.
 1. had afgeruimd
 2. had afgeruimd
 3. had afgeruimd
 4. hadden afgeruimd
 5. hadden afgeruimd
 6. hadden afgeruimd
o.t.t.t.
 1. zal afruimen
 2. zult afruimen
 3. zal afruimen
 4. zullen afruimen
 5. zullen afruimen
 6. zullen afruimen
o.v.t.t.
 1. zou afruimen
 2. zou afruimen
 3. zou afruimen
 4. zouden afruimen
 5. zouden afruimen
 6. zouden afruimen
diversen
 1. ruim af!
 2. ruimt af!
 3. afgeruimd
 4. afruimende
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

Translation Matrix for afruimen:

NounRelated TranslationsOther Translations
abdecken indekken
VerbRelated TranslationsOther Translations
abblenden afdekken; afruimen; opruimen afdekken; blinderen; dimmen
abdecken afdekken; afruimen; opruimen afdekken; afhalen; afschermen; afschutten; afstropen; bergen; beschermen; beschutten; blinderen; indekken; opruimen; overdekken; stropen; uitbenen; villen
abmontieren afdekken; afruimen; opruimen
abnehmen afdekken; afruimen; opruimen achteruitgaan; afhalen; afnemen; afslanken; aftappen; bederven; beroven; beroven van; bestelen; biertappen; degenereren; depriveren; in de war sturen; inkrimpen; inzakken; kleiner worden; lijnen; meenemen; nekken; ontnemen; ophalen; ruïneren; slinken; sterk afnemen; tappen; te kort doen; teruglopen; vallen; verderven; verworden; verzieken; weghalen; wegnemen
abräumen afdekken; afruimen; opruimen afhalen; afnemen; bergen; meenemen; ophalen; opruimen; ruimen; weghalen; wegnemen
abschirmen afdekken; afruimen; opruimen achterhouden; afdekken; afgrendelen; afschermen; afschutten; behoeden; behouden; beschermen; bescherming bieden; beschutten; beveiligen; blinderen; in bescherming nemen; van alarm voorzien; verbergen; verduisteren; verheimelijken; verstoppen; wegstoppen
abziehen afdekken; afruimen; opruimen afhouden; aftrekken; getallen van elkaar aftrekken; in mindering brengen; inhouden; van het lijf trekken; verrekenen
anstellen afdekken; afruimen; opruimen aannemen; aantrekken; in dienst nemen; inhuren
aufhellen afdekken; afruimen; opruimen opklaren; wolken verdwijnen
aufklären afdekken; afruimen; opruimen accentueren; attenderen; begrijpelijk maken; belichten; bewust maken; in zedelijk opzicht zuiveren; informeren; kennisgeven van; klaren; kuisen; louteren; nader verklaren; ophelderen; opklaren; reinigen; toelichten; uiteenzetten; uitleggen; verduidelijken; verhelderen; verklaren; wijzen; wolken verdwijnen; zeggen
aufräumen afdekken; afruimen; opruimen bergen; opbergen; opruimen; opschonen; reinigen; schoonmaken; schoonpoetsen; wegbergen; zuiveren
ausräumen afdekken; afruimen; opruimen bergen; evacueren; ledigen; leeghalen; leegmaken; leegruimen; legen; ontruimen; opruimen; reinigen; ruimen; schoonmaken; uithalen; uitmesten; uitruimen
ausverkaufen afdekken; afruimen; opruimen bergen; opruimen; uitverkopen
beheben afdekken; afruimen; opruimen klusje opknappen; klussen; verhelpen
benehmen afdekken; afruimen; opruimen
beseitigen afdekken; afruimen; opruimen afdanken; afnemen; afzonderen; demonteren; ecarteren; evacueren; klusje opknappen; klussen; leegruimen; lichten; ontmantelen; ontruimen; onttakelen; uit elkaar halen; uit elkaar nemen; uiteen nemen; verplaatsen; vervreemden; verwijderen; wegbrengen; wegdoen; weghalen; wegnemen; wegwerken
blenden afdekken; afruimen; opruimen
decken afdekken; afruimen; opruimen congruent zijn; kloppen; overeenstemmen
egalisieren afdekken; afruimen; opruimen afplatten; effenen; egaliseren; gelijkmaken; gladmaken; nivelleren; platmaken; vereffenen; vlak maken
einräumen afdekken; afruimen; opruimen bijzetten; deponeren; dulden; duren; goed vinden; goedkeuren; goedvinden; gunnen; inwilligen; laten; leggen; neerleggen; neerzetten; onderuit halen; permitteren; plaatsen; stationeren; toelaten; toestaan; toestemmen; vergunnen; zetten
enteignen afdekken; afruimen; opruimen gappen; nationaliseren; onteigenen; snaaien; stelen; weggraaien; wegpikken
entheben afdekken; afruimen; opruimen aan de dijk zetten; afdanken; afvloeien; bevrijden van belegeraars; congé geven; eruit gooien; ontheffen; ontlasten; ontslaan van een verplichting; ontzetten; uit de macht ontzetten; van zijn positie verdrijven; verlossen; vrijstellen
entnehmen afdekken; afruimen; opruimen aanrekenen; aanwrijven; afhalen; afleiden; afnemen; berispen; beroven; beroven van; beschuldigen; bestelen; blameren; deduceren; depriveren; gispen; laken; lenen; lichten; meenemen; naar boven trekken; nadragen; omhoog rukken; omhoog trekken; ontlenen; ontnemen; ophalen; orderverzamelen; te kort doen; verwijten; voor de voeten gooien; voorhouden; weghalen; wegnemen
erleichtern afdekken; afruimen; opruimen opluchten; vermurwen
erlöschen afdekken; afruimen; opruimen afsterven; blussen; doven; ophouden; smoren; sterven; uitblussen; uitdoven; uitsterven
fallen afdekken; afruimen; opruimen achteruitgaan; afglijden; afnemen; aftakelen; afzakken; buitelen; declineren; donderen; duikelen; inzinken; kelderen; minder worden; onder water gaan; ondergaan; onderuitgaan; onweren; op zijn bek gaan; slippen; ten val komen; uitglibberen; uitglijden; uitschieten; uitschuiven; vallen; vervallen; wegglijden; wegschieten; wegzinken; zakken; zinken
klarwerden afdekken; afruimen; opruimen
schaukeln afdekken; afruimen; opruimen deinen; dobberen; flikken; golven; heen en weer zwaaien; iemand iets flikken; lappen; laten hobbelen; leveren; schommelen; slingeren; wiebelen; wiegelen; wiegen
schwinden afdekken; afruimen; opruimen achteruitgaan; afnemen; declineren; indrogen; inkrimpen; krimpen; minder worden; samentrekken; schrompelen; slinken; verkleinen; verminderen; verschrompelen
sinken afdekken; afruimen; opruimen achteruitgaan; afnemen; bezinken; declineren; doorleven; doorstaan; kelderen; lager worden; minder worden; neergaan; onder water gaan; ondergaan; ten onder gaan; verdragen; verduren; vergaan; verteren; zakken; zinken
verfallen afdekken; afruimen; opruimen bouwvallig worden; vergaan; verkommeren; verslaven; vervallen
wegräumen afdekken; afruimen; opruimen bergen; demonteren; ontmantelen; onttakelen; opbergen; opruimen; uit elkaar halen; uit elkaar nemen; uiteen nemen; wegbergen; wegsluiten
ModifierRelated TranslationsOther Translations
anstellen aanstellerig; dikdoenerig; gekunsteld