Dutch

Detailed Translations for basis from Dutch to German

basis:

basis [de ~ (v)] noun

 1. de basis (grondbeginsel; principe; uitgangspunt; )
  Prinzip; der Ausgangspunkt; der Grundbegriff; der Keim
 2. de basis (uitgangspunt; principe; vertrekpunt; )
  die Basis; der Grund; die Grundlage; der Ausgangspunkt; Fundament; der Grundgedanke; der Unterbau; die Grundlinie
 3. de basis (uitgangspunt; vertrekpunt; grondgedachte; )
  der Grund; die Grundlage; der Ausgangspunkt; der Grundgedanke; Fundament; der Fußboden; der Unterbau; die Fundierung; die Grundschicht; die Unterlage

Translation Matrix for basis:

NounRelated TranslationsOther Translations
Ausgangspunkt basis; basisbeginsel; basislijn; beginsel; fundament; fundering; grond; grondbeginsel; grondbegrip; grondgedachte; grondlijn; grondregel; grondslag; grondstelling; hoeksteen; principe; uitgangspunt; uitgangsvorm; veronderstelling; vertrekpunt centraal idee; grondgedachte; hoofdgedachte
Basis basis; basislijn; beginsel; fundament; fundering; grondgedachte; grondlijn; grondslag; grondstelling; principe; uitgangspunt; uitgangsvorm; veronderstelling; vertrekpunt eerste laag verf; grondlaag; grondverf; steunpunt; steunstation
Fundament basis; basislijn; beginsel; fundament; fundering; grond; grondgedachte; grondlijn; grondslag; grondstelling; principe; uitgangspunt; uitgangsvorm; veronderstelling; vertrekpunt bouwfundament; eerste laag verf; fundament; fundering; grondlaag; grondslag; grondverf
Fundierung basis; beginsel; fundament; grond; grondgedachte; grondslag; grondstelling; principe; uitgangspunt; vertrekpunt fundamenten; grondlaag; onderbouwsels; ondergrond; onderlaag
Fußboden basis; beginsel; fundament; grond; grondgedachte; grondslag; grondstelling; principe; uitgangspunt; vertrekpunt grond; vloer
Grund basis; basislijn; beginsel; fundament; fundering; grond; grondgedachte; grondlijn; grondslag; grondstelling; principe; uitgangspunt; uitgangsvorm; veronderstelling; vertrekpunt aanleiding; aarde; aardkorst; akker; beweegreden; bodem; bodemoppervlak; bouwland; directe oorzaak; drijfveer; grond; motief; motivatie; oorzaak; reden; veld; vloer
Grundbegriff basis; basisbeginsel; beginsel; fundament; grondbeginsel; grondbegrip; grondregel; grondslag; grondstelling; hoeksteen; principe; uitgangspunt
Grundgedanke basis; basislijn; beginsel; fundament; fundering; grond; grondgedachte; grondlijn; grondslag; grondstelling; principe; uitgangspunt; uitgangsvorm; veronderstelling; vertrekpunt basisidee; centraal idee; grondgedachte; hoofdgedachte
Grundlage basis; basislijn; beginsel; fundament; fundering; grond; grondgedachte; grondlijn; grondslag; grondstelling; principe; uitgangspunt; uitgangsvorm; veronderstelling; vertrekpunt dogma; eerste laag verf; geloofsartikel; grondlaag; grondverf; onderlaag
Grundlinie basis; basislijn; beginsel; fundament; fundering; grondgedachte; grondlijn; grondslag; grondstelling; principe; uitgangspunt; uitgangsvorm; veronderstelling; vertrekpunt belangrijkste lijn; centrale lijn; hoofdlijn; hoofdverbinding
Grundschicht basis; beginsel; fundament; grond; grondgedachte; grondslag; grondstelling; principe; uitgangspunt; vertrekpunt
Keim basis; basisbeginsel; beginsel; fundament; grondbeginsel; grondbegrip; grondregel; grondslag; grondstelling; hoeksteen; principe; uitgangspunt kiem; zaad
Prinzip basis; basisbeginsel; beginsel; fundament; grondbeginsel; grondbegrip; grondregel; grondslag; grondstelling; hoeksteen; principe; uitgangspunt
Unterbau basis; basislijn; beginsel; fundament; fundering; grond; grondgedachte; grondlijn; grondslag; grondstelling; principe; uitgangspunt; uitgangsvorm; veronderstelling; vertrekpunt onderbouw
Unterlage basis; beginsel; fundament; grond; grondgedachte; grondslag; grondstelling; principe; uitgangspunt; vertrekpunt mat; matje; onderlegger; onderleggers; onderstuk; onderzetter; onderzetters; placemat; placemats; tafelmatje; tafelmatjes
- uitgangspunt
ModifierRelated TranslationsOther Translations
elementar basis; elementair
essentiell basis; elementair belangrijk; cruciaal; daadwerkelijk; door de behoefte vereist; elementair; essentieel; feitelijk; fundamenteel; gewenst; gewild; in feite; in werkelijkheid; nodig; noodzakelijk; onmisbaar; onontbeerlijk; van belang; vereist; verlangd; wenselijk; werkelijk; wezenlijk
fundamental basis; elementair fundamenteel; gefundeerd; in principe; onderbouwd; wezenlijk
grundlegend basis; elementair daadwerkelijk; degelijk; diepgaand; diepgravend; feitelijk; fundamenteel; grondig; helemaal; in feite; in principe; in werkelijkheid; niet oppervlakkig; principieel; tot grondslag dienend; totaal; volkomen; werkelijk
grundsätzlich basis; elementair als regel; daadwerkelijk; feitelijk; in feite; in het algemeen; in werkelijkheid; werkelijk
notwendig basis; elementair afdoend; benodigd; broodnodig; cruciaal; door de behoefte vereist; dringend; elementair; essentieel; gewenst; gewild; hoognodig; klemmend; met spoed; nodig; noodzakelijk; onafwendbaar; onherroepelijk; onmisbaar; onontbeerlijk; onontkoombaar; onvermijdelijk; overtuigend; spoedeisend; urgent; vereist; verlangd; wenselijk; wezenlijk
wesentlich basis; elementair aanmerkelijk; aanzienlijk; beduidend; behoorlijk; belangrijk; cruciaal; daadwerkelijk; elementair; essentieel; feitelijk; in feite; in werkelijkheid; noodzakelijk; onmisbaar; onontbeerlijk; substantieel; van belang; vereist; werkelijk; wezenlijk

Related Words for "basis":

 • basissen

Synonyms for "basis":


Related Definitions for "basis":

 1. plaats vanwaar soldaten en vliegtuigen vertrekken1
  • vlak voor het vertrek was het op de basis erg druk1
 2. waarop het steunt1
  • dit is de basis van het bouwwerk1
 3. wat vastligt, waar je van uit gaat1
  • dit gegeven vormt de basis voor ons besluit1

Wiktionary Translations for basis:


Cross Translation:
FromToVia
basis Grundlage; Basis base — foundation
basis Grundlage; Basis base — starting point
basis Kaserne; Basis base — permanent structure for housing a military
basis Basis base — headquarters
basis Basis base — lower, horizontal line in a triangle or the horizontal plane of a 3D object
basis Basis; Grundlage basis — starting point for an argument
basis Grundlage; Basis basis — underlying condition
basis Basis basis — linearly independent set of vectors

Related Translations for basis