Dutch

Detailed Translations for descriptie from Dutch to German

descriptie:

descriptie [de ~ (v)] noun

  1. de descriptie (nadere beschrijving; uitbeelding; omschrijving)
    die Umschreibung; die Beschreibung; die Bezeichnung; die Erläuterung; die Charakterisierung; die nähere Beschreibung; die Darstellung; die Schilderung

Translation Matrix for descriptie:

NounRelated TranslationsOther Translations
Beschreibung descriptie; nadere beschrijving; omschrijving; uitbeelding begripsbepaling; beschrijving; definitie; karakterisering; kenschets; signalement; typering
Bezeichnung descriptie; nadere beschrijving; omschrijving; uitbeelding frase; gezegde; grammaticaal predikaat; label; naam; predikaat; term; uitdrukking; verwoording; zegswijze; zin
Charakterisierung descriptie; nadere beschrijving; omschrijving; uitbeelding eigenschap; karakterbeschrijving; karakterisering; karakteristiek; karakteromschrijving; karakterschets; karakterschildering; karaktertekening; kenmerk; kenschets; profielschets; typering
Darstellung descriptie; nadere beschrijving; omschrijving; uitbeelding doek; equivalent; levendige beschrijving; omschrijving; opvoering; parade; schets; schetstekening; schilderij; schildering; schilderstuk; show; staatsie; tableau; tekening; vertoning; voorstelling
Erläuterung descriptie; nadere beschrijving; omschrijving; uitbeelding interpretatie; opheldering; toelichting; uiteenzetting; uitleg; uitsluitsel; verduidelijking; verklaring; vertaling; vertolking
Schilderung descriptie; nadere beschrijving; omschrijving; uitbeelding karakterisering; kenschets; typering
Umschreibung descriptie; nadere beschrijving; omschrijving; uitbeelding begripsbepaling; definitie; equivalent; karakterisering; kenschets; omschrijving; signalement; typering
nähere Beschreibung descriptie; nadere beschrijving; omschrijving; uitbeelding

Related Words for "descriptie":

  • descripties