Dutch

Detailed Translations for essentieel from Dutch to German

essentieel:


Translation Matrix for essentieel:

AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
- wezenlijk
ModifierRelated TranslationsOther Translations
entscheidend essentieel; noodzakelijk; onmisbaar; onontbeerlijk; wezenlijk afdoend; belangrijk; beslissend; cruciaal; doorslaggevend; kardinaal; overtuigend; van belang; voornaamst
erforderlich cruciaal; elementair; essentieel; noodzakelijk; onmisbaar; onontbeerlijk; vereist; wezenlijk benodigd; door de behoefte vereist; nodig; noodzakelijk; obligaat; obligatoir; vereist; verplicht
essentiell cruciaal; elementair; essentieel; noodzakelijk; onmisbaar; onontbeerlijk; vereist; wezenlijk basis; belangrijk; daadwerkelijk; door de behoefte vereist; elementair; feitelijk; fundamenteel; gewenst; gewild; in feite; in werkelijkheid; nodig; noodzakelijk; van belang; verlangd; wenselijk; werkelijk; wezenlijk
notwendig cruciaal; elementair; essentieel; noodzakelijk; onmisbaar; onontbeerlijk; vereist; wezenlijk afdoend; basis; benodigd; broodnodig; door de behoefte vereist; dringend; elementair; gewenst; gewild; hoognodig; klemmend; met spoed; nodig; noodzakelijk; onafwendbaar; onherroepelijk; onontkoombaar; onvermijdelijk; overtuigend; spoedeisend; urgent; verlangd; wenselijk
nötig cruciaal; elementair; essentieel; noodzakelijk; vereist benodigd; door de behoefte vereist; gewenst; gewild; nodig; noodzakelijk; verlangd; wenselijk
unentbehrlich cruciaal; elementair; essentieel; noodzakelijk; onmisbaar; onontbeerlijk; vereist; wezenlijk broodnodig; hard nodig
wesentlich cruciaal; elementair; essentieel; noodzakelijk; onmisbaar; onontbeerlijk; vereist; wezenlijk aanmerkelijk; aanzienlijk; basis; beduidend; behoorlijk; belangrijk; daadwerkelijk; elementair; feitelijk; in feite; in werkelijkheid; substantieel; van belang; werkelijk
wichtig cruciaal; elementair; essentieel; noodzakelijk; vereist belangrijk; eerbiedwekkend; indrukwekkend; van belang
zentral cruciaal; elementair; essentieel; noodzakelijk; vereist centraal; cruciaal; in het centrum; kardinaal; voornaamst

Synonyms for "essentieel":


Related Definitions for "essentieel":

  1. heel belangrijk, onmisbaar1
    • essentieel is dat we hun de ruimte geven1

Wiktionary Translations for essentieel:

essentieel
adjective
  1. wesentlich; zum Wesen (einer Sache) gehörig

Cross Translation:
FromToVia
essentieel notwendig; essenziell essential — necessary
essentieel unentbehrlich; wesentlich essential — of high importance
essentieel essentiell; wesentlich; lebensnotwendig; Essenz- essentiel — Qui appartenir à l’essence, qui est de l’essence.

Related Translations for essentieel