Dutch

Detailed Translations for in feite from Dutch to German

in feite:


Translation Matrix for in feite:

AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
effektiv daadwerkelijk; feitelijk; in feite; in werkelijkheid; werkelijk betrouwbaar; degelijk; deugdelijk; doelmatig; doeltreffend; effectief; efficiënt; gedegen; krachtig; van goede hoedanigheid
ModifierRelated TranslationsOther Translations
essentiell daadwerkelijk; feitelijk; in feite; in werkelijkheid; werkelijk basis; belangrijk; cruciaal; door de behoefte vereist; elementair; essentieel; fundamenteel; gewenst; gewild; nodig; noodzakelijk; onmisbaar; onontbeerlijk; van belang; vereist; verlangd; wenselijk; wezenlijk
faktisch daadwerkelijk; feitelijk; in feite; in werkelijkheid; werkelijk
grundlegend daadwerkelijk; feitelijk; in feite; in werkelijkheid; werkelijk basis; degelijk; diepgaand; diepgravend; elementair; fundamenteel; grondig; helemaal; in principe; niet oppervlakkig; principieel; tot grondslag dienend; totaal; volkomen
grundsätzlich daadwerkelijk; feitelijk; in feite; in werkelijkheid; werkelijk als regel; basis; elementair; in het algemeen
sachlich daadwerkelijk; feitelijk; in feite; in werkelijkheid; werkelijk eenvoudig; inhoudelijk; koel; matig; niet beschonken; nuchter; objectief; onpartijdig; sober; wat de inhoud betreft; zakelijk
wahrhaftig daadwerkelijk; feitelijk; in feite; in werkelijkheid; werkelijk echt; effectief; ernstig; heus; inderdaad; jawel; jazeker; metterdaad; reëel; serieus; voorwaar; waar; waarachtig; warempel; weliswaar; werkelijk; werkelijk menend
wesentlich daadwerkelijk; feitelijk; in feite; in werkelijkheid; werkelijk aanmerkelijk; aanzienlijk; basis; beduidend; behoorlijk; belangrijk; cruciaal; elementair; essentieel; noodzakelijk; onmisbaar; onontbeerlijk; substantieel; van belang; vereist; wezenlijk
wirklich daadwerkelijk; feitelijk; in feite; in werkelijkheid; werkelijk beslist; echt; echte; effectief; eigenlijk; geheid; gewis; heus; metterdaad; reëel; stellig; vast en zeker; voorzeker; waar; waarachtig; waarlijk; warempel; wel degelijk; welzeker; werkelijk; werkelijke; zeker; zowaar

Wiktionary Translations for in feite:

in feite
  1. nach Tatsachen, in der Praxis, tatsächlich

Cross Translation:
FromToVia
in feite tatsächlich; in Wirklichkeit in fact — actually, in truth

Related Translations for in feite