Summary


Dutch

Detailed Translations for niet vasthouden from Dutch to German

niet vasthouden:

niet vasthouden verb

 1. niet vasthouden (loslaten; laten gaan)
  loslassen
  • loslassen verb (lasse los, läßt los, ließ los, ließt los, losgelassen)
 2. niet vasthouden (laten gaan; laten lopen)
  entlassen; freigeben; entbinden; freilassen; nicht festhalten
  • entlassen verb (entlasse, entläßt, entließ, entließt, entlassen)
  • freigeben verb (gebe frei, gibst frei, gibt frei, gab frei, gabt frei, freigegeben)
  • entbinden verb (entbinde, entbindest, entband, entbandet, entbunden)
  • freilassen verb (lasse frei, läßt frei, läßt fei, ließ frei, ließt frei, freigelassen)

Translation Matrix for niet vasthouden:

VerbRelated TranslationsOther Translations
entbinden laten gaan; laten lopen; niet vasthouden afbreken; banen; baren; bevallen; bevrijden; bevrijden van belegeraars; beëindigen; emanciperen; forceren; laten; ontbinden; ontheffen; ontlasten; ontslaan van een verplichting; ontzetten; opheffen; permitteren; stukmaken; ter wereld brengen; toelaten; verbreken; verbrijzelen; verlossen; voortbrengen; vrijaf geven; vrijgeven; vrijmaken; vrijstellen; vrijvechten
entlassen laten gaan; laten lopen; niet vasthouden aan de dijk zetten; afdanken; afvloeien; afzwaaien; amnestie verlenen; banen; bevrijden; congé geven; demobiliseren; dwingen ontslag te nemen; emanciperen; eruit gooien; in vrijheid stellen; invrijheidstellen; laten gaan; loslaten; losmaken; ontheffen; ontlasten; ontslaan; ontslaan van een verplichting; uitsturen; van de boeien ontdoen; van zijn positie verdrijven; verlossen; verzenden; vrijaf geven; vrijgeven; vrijlaten; vrijmaken; vrijstellen; vrijvechten; wegsturen; wegzenden
freigeben laten gaan; laten lopen; niet vasthouden banen; beschikbaar maken; bevrijden; delen; emanciperen; in vrijheid stellen; loslaten; losmaken; openbaren; openen; openstellen; toegankelijk maken; toewijzing ongedaan maken; van de boeien ontdoen; verlossen; vrijaf geven; vrijgeven; vrijlaten; vrijmaken; vrijvechten; zich uiten
freilassen laten gaan; laten lopen; niet vasthouden afbreken; amnestie verlenen; banen; bevrijden; beëindigen; emanciperen; forceren; in vrijheid stellen; invrijheidstellen; laten; laten gaan; loskomen; loslaten; losmaken; ontbinden; ontsnappen; openlaten; opheffen; permitteren; stukmaken; toelaten; uitsparen; van de boeien ontdoen; verbreken; verbrijzelen; verlossen; vrijaf geven; vrijgeven; vrijkomen; vrijlaten; vrijmaken; vrijvechten; zich bevrijden
loslassen laten gaan; loslaten; niet vasthouden eraf gaan
nicht festhalten laten gaan; laten lopen; niet vasthouden
ModifierRelated TranslationsOther Translations
entlassen afgedankt

Related Translations for niet vasthouden