Dutch

Detailed Translations for onwankelbaarheid from Dutch to German

onwankelbaarheid:

onwankelbaarheid [znw.] noun

  1. onwankelbaarheid (onomstotelijkheid; onwrikbaarheid)
    die Sicherheit; die Festigkeit; die Gewißheit; die Beständigkeit; die Stetigkeit; die Stabilität; die Dauerhaftigkeit; die Hartnäckigkeit; die Unumstößlichkeit

Translation Matrix for onwankelbaarheid:

NounRelated TranslationsOther Translations
Beständigkeit onomstotelijkheid; onwankelbaarheid; onwrikbaarheid bestand zijn; bestendigheid; betrouwbaarheid; degelijkheid; deugdelijkheid; hechtheid; onverbrekelijkheid; soliditeit; stevigheid; vastheid
Dauerhaftigkeit onomstotelijkheid; onwankelbaarheid; onwrikbaarheid bestand zijn; bestendigheid; duurzaamheid; stabiliteit
Festigkeit onomstotelijkheid; onwankelbaarheid; onwrikbaarheid hechtheid; onverbrekelijkheid; realiteit; soliditeit; stevigheid; vastheid; werkelijkheid
Gewißheit onomstotelijkheid; onwankelbaarheid; onwrikbaarheid gewisheid; onverbrekelijkheid; realiteit; stelligheid; vastheid; vastigheid; werkelijkheid; zekerheid
Hartnäckigkeit onomstotelijkheid; onwankelbaarheid; onwrikbaarheid halsstarrigheid; hardhoofdigheid; hardnekkigheid; koppigheid; onvermurwbaarheid; onwrikbaarheid; stijfhoofdigheid; stijfkoppigheid; weerbarstigheid; weerspannigheid
Sicherheit onomstotelijkheid; onwankelbaarheid; onwrikbaarheid bescherming; beschutting; beslistheid; beveiliging; borg; cautie; feilloosheid; garantie; gedecideerdheid; gewisheid; hechtheid; onderpand; onverbrekelijkheid; pand; pertinentie; protectie; securiteit; soliditeit; stelligheid; stevigheid; vastberadenheid; vastbeslotenheid; vastheid; vastigheid; veiligheid; waarborg; waarborging; waarborgsom; zekerheid
Stabilität onomstotelijkheid; onwankelbaarheid; onwrikbaarheid hechtheid; soliditeit; stabiliteit; stevigheid; vastheid
Stetigkeit onomstotelijkheid; onwankelbaarheid; onwrikbaarheid bestand zijn; bestendigheid; betrouwbaarheid; degelijkheid; deugdelijkheid; onverbrekelijkheid; soliditeit; stevigheid
Unumstößlichkeit onomstotelijkheid; onwankelbaarheid; onwrikbaarheid
Not SpecifiedRelated TranslationsOther Translations
Sicherheit Veiligheid

Related Words for "onwankelbaarheid":


onwankelbaar:


Translation Matrix for onwankelbaar:

ModifierRelated TranslationsOther Translations
ausdauernd onwankelbaar; onwrikbaar; pal; standvastig; vasthoudend; volhardend niet aflatend; volhoudend
beharrlich onwankelbaar; onwrikbaar; pal; standvastig; vasthoudend; volhardend ferm; fiks; flink; stevig
beständig onwankelbaar; onwrikbaar; pal; standvastig; vasthoudend; volhardend bestendig; constant; de hele tijd; ferm; fiks; flink; gelijkblijvend; gelijkmatig; gestaag; stevig; voortdurend
eisern onwankelbaar; onwrikbaar; pal; standvastig; vasthoudend; volhardend ferm; fiks; flink; halsstarrig; hardhoofdig; ijzeren; keihard; koppig; onbuigzaam; onverzettelijk; onwrikbaar; oorverdovend; pittig; robuust; solide; sterk; stevig; stevig gebouwd; stijfhoofdig; stijfkoppig; straf
hartnäckig onwankelbaar; onwrikbaar; pal; standvastig; vasthoudend; volhardend niet aflatend
sicher onwankelbaar; onwrikbaar; pal; standvastig; vasthoudend; volhardend absoluut; accuraat; assertief; bepaald; beslist; besluitvaardig; duidelijk; echt; een zekere; feitelijk; ferm; fiks; flagrant; flink; gedecideerd; geheid; gewis; heel zeker; herkenbaar; heus; jazeker; kordaat; nauwgezet; nauwkeurig; nauwlettend; net; onfeilbaar; ongetwijfeld; onmiskenbaar; op heterdaad; overduidelijk; precies; resoluut; reëel; ronduit; secuur; stellig; stevig; stipt; vast; vast en zeker; vastberaden; vastbesloten; veilig; voorzeker; waarachtig; waarlijk; wel degelijk; welzeker; zeker; zelfbewust; zelfverzekerd; zo klaar als een klontje; zonneklaar; zorgvuldig
standhaft onwankelbaar; onwrikbaar; pal; standvastig; vasthoudend; volhardend ferm; fiks; flink; houterig; stevig; stijf; stijve; stram; stroef
unerschütterlich onwankelbaar; onwrikbaar; pal; standvastig; vasthoudend; volhardend ferm; fiks; flink; houterig; koelbloedig; onbewogen; onverschillig; onverstoorbaar; stevig; stijf; stijve; stram; stroef

Related Words for "onwankelbaar":


Wiktionary Translations for onwankelbaar:

onwankelbaar
adjective
  1. door niets aan het wankelen te krijgen