Summary
Dutch to German:   more detail...
 1. opbrengst:
 2. Wiktionary:


Dutch

Detailed Translations for opbrengst from Dutch to German

opbrengst:

opbrengst [de ~ (v)] noun

 1. de opbrengst (rendement; uitkomst; product; voortbrengsel; oogst)
  der Ertrag; der Erlös
 2. de opbrengst

Translation Matrix for opbrengst:

NounRelated TranslationsOther Translations
Erlös oogst; opbrengst; product; rendement; uitkomst; voortbrengsel baat; gewin; profijt; winst
Ertrag oogst; opbrengst; product; rendement; uitkomst; voortbrengsel baat; besomming; druivenoogst; gewin; oogst; opbrengst van een gewas; opbrengst van gewas; pluk; profijt; wijnoogst; winst
- resultaat; uitkomst
Not SpecifiedRelated TranslationsOther Translations
Umsatzerlös opbrengst

Related Words for "opbrengst":

 • opbrengsten

Synonyms for "opbrengst":


Related Definitions for "opbrengst":

 1. wat het oplevert1
  • de opbrengst van de collecte is groot1

Wiktionary Translations for opbrengst:

opbrengst
noun
 1. dat wat opgebracht wordt, de baat die men heeft van zijn activiteiten
opbrengst
noun
 1. allgemein: das positive Ergebnis einer Anstrengung

Cross Translation:
FromToVia
opbrengst Einnahme revenue — income from an investment
opbrengst Ernte; Lese moissonrécolte des blés et autres céréales.
opbrengst Ding; Sache; Etwas; Produkt; Mittel; Werkzeug; Einnahme; Erlös; Ertrag produitrésultat créatif de l’activité humaine.
opbrengst Ernte; Lese récolte — Traductions à trier suivant le sens

Related Translations for opbrengst