Dutch

Detailed Translations for samengevoegd from Dutch to German

samengevoegd:

samengevoegd adj

 1. samengevoegd (bijeengevoegd)

Translation Matrix for samengevoegd:

ModifierRelated TranslationsOther Translations
gemischt bijeengevoegd; samengevoegd door elkaar geroerd; doorgeroerd; gemengd; gemixed; gemêleerd
kunterbunt bijeengevoegd; samengevoegd door elkaar; dooreen

Related Words for "samengevoegd":

 • samengevoegde

samenvoegen:

samenvoegen verb (voeg samen, voegt samen, voegde samen, voegden samen, samengevoegd)

 1. samenvoegen (aaneenschakelen; verbinden; koppelen)
  zusammenfügen; verketten; aneinanderreihen; ketten
  • zusammenfügen verb (füge zusammen, fügst zusammen, fügt zusammen, fügte zusammen, fügtet zusammen, zusammengefügt)
  • verketten verb (verkette, verkettest, verkettet, verkettete, verkettetet, verkettet)
  • ketten verb (kette, kettest, kettet, kettete, kettetet, gekettet)
 2. samenvoegen (combineren; bijeen voegen)
  kombinieren; zusammenfügen; vereinigen; vereinen; verbinden; koppeln; zusammenlegen; aneinanderreihen; kuppeln; verketten
  • kombinieren verb (kombiniere, kombinierst, kombiniert, kombinierte, kombiniertet, kombiniert)
  • zusammenfügen verb (füge zusammen, fügst zusammen, fügt zusammen, fügte zusammen, fügtet zusammen, zusammengefügt)
  • vereinigen verb (vereinige, vereinigst, vereinigt, vereinigte, vereinigtet, vereinigt)
  • vereinen verb (vereine, vereinst, vereint, vereinte, vereintet, vereint)
  • verbinden verb (verbinde, verbindets, verbindet, verbandet, verbunden)
  • koppeln verb (koppele, koppelst, koppelt, koppelte, koppeltet, gekoppelt)
  • zusammenlegen verb (lege zusammen, legst zusammen, legt zusammen, legte zusammen, legtet zusammen, zusammengelegt)
  • kuppeln verb (kuppele, kuppelst, kuppelt, kuppelte, kuppeltet, gekuppelt)
  • verketten verb (verkette, verkettest, verkettet, verkettete, verkettetet, verkettet)
 3. samenvoegen
 4. samenvoegen
  zusammenfügen
  • zusammenfügen verb (füge zusammen, fügst zusammen, fügt zusammen, fügte zusammen, fügtet zusammen, zusammengefügt)

Conjugations for samenvoegen:

o.t.t.
 1. voeg samen
 2. voegt samen
 3. voegt samen
 4. voegen samen
 5. voegen samen
 6. voegen samen
o.v.t.
 1. voegde samen
 2. voegde samen
 3. voegde samen
 4. voegden samen
 5. voegden samen
 6. voegden samen
v.t.t.
 1. heb samengevoegd
 2. hebt samengevoegd
 3. heeft samengevoegd
 4. hebben samengevoegd
 5. hebben samengevoegd
 6. hebben samengevoegd
v.v.t.
 1. had samengevoegd
 2. had samengevoegd
 3. had samengevoegd
 4. hadden samengevoegd
 5. hadden samengevoegd
 6. hadden samengevoegd
o.t.t.t.
 1. zal samenvoegen
 2. zult samenvoegen
 3. zal samenvoegen
 4. zullen samenvoegen
 5. zullen samenvoegen
 6. zullen samenvoegen
o.v.t.t.
 1. zou samenvoegen
 2. zou samenvoegen
 3. zou samenvoegen
 4. zouden samenvoegen
 5. zouden samenvoegen
 6. zouden samenvoegen
en verder
 1. ben samengevoegd
 2. bent samengevoegd
 3. is samengevoegd
 4. zijn samengevoegd
 5. zijn samengevoegd
 6. zijn samengevoegd
diversen
 1. voeg samen!
 2. voegt samen!
 3. samengevoegd
 4. samenvoegend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

samenvoegen

 1. samenvoegen

Translation Matrix for samenvoegen:

NounRelated TranslationsOther Translations
verbinden verbinden
VerbRelated TranslationsOther Translations
aneinanderreihen aaneenschakelen; bijeen voegen; combineren; koppelen; samenvoegen; verbinden binden; boeien; combineren; een combinatie maken; ketenen; kluisteren; koppelen; samenkoppelen; verbinden
ketten aaneenschakelen; koppelen; samenvoegen; verbinden binden; boeien; in de val laten lopen; ketenen; kluisteren; strikken; vastketenen; vastkluisteren; vastleggen
kombinieren bijeen voegen; combineren; samenvoegen combineren; een combinatie maken
koppeln bijeen voegen; combineren; samenvoegen aaneensluiten; aanhaken; aankoppelen; combineren; een combinatie maken; klieken; koppelen; samenkoppelen; vasthaken; vastkoppelen; verbinden
kuppeln bijeen voegen; combineren; samenvoegen aanhaken; aankoppelen; koppelen; samenkoppelen; vasthaken; vastkoppelen; verbinden
verbinden bijeen voegen; combineren; samenvoegen aan elkaar knopen; aaneenschakelen; bevestigen; knopen; koppelen; onderling verbinden; samenkoppelen; van verband voorzien; verbinden; verbinding maken; zich verbinden; zwachtelen
vereinen bijeen voegen; combineren; samenvoegen koppelen; samenkoppelen; verbinden
vereinigen bijeen voegen; combineren; samenvoegen bijeen komen; koppelen; samenkomen; samenkoppelen; verbinden
verketten aaneenschakelen; bijeen voegen; combineren; koppelen; samenvoegen; verbinden binden; boeien; ineenvlechten; ketenen; kluisteren; koppelen; samenkoppelen; verbinden; vervlechten; verweven
verknüpfen samenvoegen knopen; koppelen; samenknopen
zusammenfügen aaneenschakelen; bijeen voegen; combineren; koppelen; samenvoegen; verbinden combineren; een combinatie maken; fuseren; ineensmelten; koppelen; panorama maken; paren; samenkoppelen; samensmelten; verbinden; versmelten
zusammenlegen bijeen voegen; combineren; samenvoegen bij elkaar leggen; combineren; dubbelvouwen; een combinatie maken; fuseren; ineensmelten; koppelen; samenkoppelen; samensmelten; verbinden; versmelten
Not SpecifiedRelated TranslationsOther Translations
Zusammenführung samenvoegen

Wiktionary Translations for samenvoegen:

samenvoegen
verb
 1. bij elkaar doen

Cross Translation:
FromToVia
samenvoegen verbinden; vereinigen; verschmelzen conflate — fuse into a single entity
samenvoegen anschließen; vereinigen; verknüpfen join — to combine more than one item into one; to put together
samenvoegen zusammenkommen merge — Combine into a whole