Summary
Dutch to German:   more detail...
  1. tamelijke:
  2. tamelijk:
  3. Wiktionary:


Dutch

Detailed Translations for tamelijke from Dutch to German

tamelijke:


tamelijk:


Translation Matrix for tamelijk:

AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
- betrekkelijk; redelijk
AdverbRelated TranslationsOther Translations
- nogal
Not SpecifiedRelated TranslationsOther Translations
- wel
ModifierRelated TranslationsOther Translations
angemessen behoorlijk; nogal; redelijk; tamelijk adequaat; decent; deugdzaam; eerbaar; eerzaam; fatsoenlijk; gepast; geschikt; geëigend; juist; keurig; manierlijk; netjes; ordentelijk; passend; welvoeglijk; zedig
anständig behoorlijk; nogal; redelijk; tamelijk behoorlijk; beschaafd; billijk; danig; deugdzaam; duchtig; eerlijk; eerzaam; fair; fatsoenlijk; geciviliseerd; gecultiveerd; geschikt; kuis; net; netjes; ontwikkeld; ordentelijk; redelijk; rein; schappelijk; schoon; welgemanierd; wellevend; welopgevoed; zedig
beträchtlich behoorlijk; nogal; redelijk; tamelijk aanmerkelijk; aanzienlijk; beduidend; behoorlijk; eerbiedwekkend; enorm; flink; fors; indrukwekkend; substantieel; terdege; wel degelijk
erheblich behoorlijk; nogal; redelijk; tamelijk aanmerkelijk; aanzienlijk; beduidend; behoorlijk; eerbiedwekkend; enorm; flink; fors; indrukwekkend; substantieel; terdege; wel degelijk
ganz behoorlijk; nogal; redelijk; tamelijk algeheel; allemaal; alles; compleet; fulltime; gaaf; heel; hele; helemaal; intact; kompleet; maagdelijk; onaangeraakt; ongerept; puur; totaal; virginaal; volkomen; volledig; volslagen; voluit; zuiver
natürlich behoorlijk; nogal; redelijk; tamelijk 'tuurlijk; allicht; bijgevolg; dus; eenvoudig; logisch; natuurlijk; ongedwongen; ongekunsteld; onontkomelijk; onverplicht; spontaan; uit vrije wil; uiteraard; vanzelfsprekend; vrijwillig; zeker; zonder twijfel
relativ behoorlijk; nogal; redelijk; tamelijk betrekkelijk; relatief; vergelijkend
verhältnismäßig behoorlijk; nogal; redelijk; tamelijk betrekkelijk; naar verhouding; relatief
ziemlich behoorlijk; nogal; redelijk; tamelijk aanmerkelijk; aanzienlijk; beduidend; behoorlijk; behoorlijke; betrekkelijk; eerbiedwekkend; enorm; flink; fors; indrukwekkend; nogal wat; redelijke; relatief; tamelijk veel; tamelijke; terdege; vrij veel; vrij wat; wel degelijk

Related Words for "tamelijk":


Synonyms for "tamelijk":


Related Definitions for "tamelijk":

  1. behoorlijk, maar niet uitzonderlijk1
    • er waren tamelijk veel mensen1

Wiktionary Translations for tamelijk:

tamelijk
adverb
  1. nogal, in relatief grote mate

Cross Translation:
FromToVia
tamelijk ziemlich; einigermaßen pretty — somewhat
tamelijk ziemlich quite — to a moderate extent