Summary


Dutch

Detailed Translations for totale verandering from Dutch to German

totale verandering:

totale verandering [znw.] noun

  1. totale verandering (omwenteling; revolutie; ommekeer)
    die Revolution; der Umsturz; die Rotation; die Drehung; die Kurve; der Schwung; die Wendung; die Biegung; die Schwenkung; die Torsion
  2. totale verandering (omslag; ommekeer)
    die Wendung; der Umschwung; die Wende

Translation Matrix for totale verandering:

NounRelated TranslationsOther Translations
Biegung ommekeer; omwenteling; revolutie; totale verandering boog; buiging; draaiing; eerbetoon; kromming; omwenteling; rotatie; uitbouw; welving; wenteling
Drehung ommekeer; omwenteling; revolutie; totale verandering buiging; draai; draaiing; keer; keerpunt; kromming; omdraaiing; omwenteling; richtingsverandering; rotatie; wending; wenteling; zwenking
Kurve ommekeer; omwenteling; revolutie; totale verandering bocht; bochten; boog; buiging; draai; draaiing; kromming; kronkel; kruisboog; kurven; ronding
Revolution ommekeer; omwenteling; revolutie; totale verandering kentering; ommekeer; ommezwaai; omverwerping; omwentelingen; plotselinge omwenteling; politieke revolutie; revolutie; verandering
Rotation ommekeer; omwenteling; revolutie; totale verandering draai; draaiing; omdraaiing; omwenteling; omwentelingen; rotatie; wending; wenteling
Schwenkung ommekeer; omwenteling; revolutie; totale verandering draaiing; kentering; ommekeer; ommezwaai; omwenteling; rotatie; verandering; wenteling
Schwung ommekeer; omwenteling; revolutie; totale verandering elan; gloed; haarkrul; krul; pit; slingerende beweging; slingering; vlam; vuur; zwaai
Torsion ommekeer; omwenteling; revolutie; totale verandering torsie; wringing
Umschwung ommekeer; omslag; totale verandering keer; kentering; kering; ombuiging; omkeer; omkering; ommedraai; ommekeer; ommezwaai; omslag; omwentelingen; richtingsverandering; verandering; wending; wijziging
Umsturz ommekeer; omwenteling; revolutie; totale verandering plotselinge omwenteling; politieke revolutie; revolutie
Wende ommekeer; omslag; totale verandering keer; kentering; nood; noodtoestand; ombuiging; omkeer; ommekeer; ommezwaai; omslag; omverwerping; revolutie; verandering; wijziging; zwenking
Wendung ommekeer; omslag; omwenteling; revolutie; totale verandering draaiing; keer; kentering; ombuiging; omkeer; ommekeer; ommezwaai; omslag; omwenteling; richtingsverandering; rotatie; verandering; wending; wenteling; wijziging; zwenking

Related Translations for totale verandering