Dutch

Detailed Translations for uittrekken from Dutch to German

uittrekken:

uittrekken verb (trek uit, trekt uit, trok uit, trokken uit, uitgetrokken)

 1. uittrekken (lostornen; losmaken; uithalen; tornen; loskrijgen)
  losziehen; aufmachen; ausfädeln; aushecken; auflösen; treiben; lockern; ausholen; andrehen; losmachen; loskoppeln; lösen; abhängen; abtrennen; loslösen; ausmisten; auftrennen; abkoppeln; loshaken; aufknoten
  • losziehen verb (ziehe los, ziehst los, zieht los, zog los, zogt los, losgezogen)
  • aufmachen verb (mache auf, machst auf, macht auf, machte auf, machtet auf, aufgemacht)
  • ausfädeln verb (fädele aus, fädelst aus, fädelt aus, fädelte aus, fädeltet aus, ausgefädelt)
  • aushecken verb (hecke aus, heckst aus, heckt aus, heckte aus, hecktet aus, ausgeheckt)
  • auflösen verb (löse auf, löst auf, löste auf, löstet auf, aufgelöst)
  • treiben verb (treibe, treibst, treibt, trieb, triebt, getrieben)
  • lockern verb (lockere, lockerst, lockert, lockerte, lockertet, gelockert)
  • ausholen verb (hole aus, holst aus, holt aus, holte aus, holtet aus, ausgeholt)
  • andrehen verb (drehe an, drehst an, dreht an, drehte an, drehtet an, angedreht)
  • losmachen verb (mache los, machst los, macht los, machte los, machtet los, losgemacht)
  • loskoppeln verb (koppele los, koppelst los, koppelt los, koppelte los, koppeltet los, losgekoppelt)
  • lösen verb (löse, löst, lösest, löste, löstet, gelöst)
  • abhängen verb (hänge ab, hängst ab, hängt ab, hängte ab, hängtet ab, abgehängt)
  • abtrennen verb (trenne ab, trennst ab, trennt ab, trennte ab, trenntet ab, abgetrennt)
  • loslösen verb (löse los, lösst los, löst los, löste los, löstet los, losgelöst)
  • ausmisten verb (miste aus, mistest aus, mistet aus, mistete aus, mistetet aus, ausgemistet)
  • auftrennen verb (trenne auf, trennst auf, trennt auf, trennte auf, trenntet auf, aufgetrennt)
  • abkoppeln verb (koppele ab, koppelst ab, koppelt ab, koppelte ab, koppeltet ab, abgekoppelt)
  • loshaken verb (hake los, hakst los, hakt los, hakte los, haktet los, losgehakt)
  • aufknoten verb (knote auf, knotest auf, knotet auf, knotete auf, knotetet auf, aufgeknotet)
 2. uittrekken (uitkleden; uitdoen; ontkleden)
  ausziehen; entkleiden; auskleiden; freimachen; entblößen
  • ausziehen verb (ziehe aus, ziehst aus, zieht aus, zog aus, zogt aus, ausgezogen)
  • entkleiden verb (entkleide, entkleidest, entkleidet, entkleidete, entkleidetet, entkleidet)
  • auskleiden verb (kleide aus, kleidest aus, kleidet aus, kleidete aus, kleidetet aus, ausgekleidet)
  • freimachen verb (mache frei, machst frei, macht frei, machte frei, machtet frei, freigemacht)
  • entblößen verb (entblöße, entblößst, entblößt, entblößte, entblößtet, entblößt)

Conjugations for uittrekken:

o.t.t.
 1. trek uit
 2. trekt uit
 3. trekt uit
 4. trekken uit
 5. trekken uit
 6. trekken uit
o.v.t.
 1. trok uit
 2. trok uit
 3. trok uit
 4. trokken uit
 5. trokken uit
 6. trokken uit
v.t.t.
 1. heb uitgetrokken
 2. hebt uitgetrokken
 3. heeft uitgetrokken
 4. hebben uitgetrokken
 5. hebben uitgetrokken
 6. hebben uitgetrokken
v.v.t.
 1. had uitgetrokken
 2. had uitgetrokken
 3. had uitgetrokken
 4. hadden uitgetrokken
 5. hadden uitgetrokken
 6. hadden uitgetrokken
o.t.t.t.
 1. zal uittrekken
 2. zult uittrekken
 3. zal uittrekken
 4. zullen uittrekken
 5. zullen uittrekken
 6. zullen uittrekken
o.v.t.t.
 1. zou uittrekken
 2. zou uittrekken
 3. zou uittrekken
 4. zouden uittrekken
 5. zouden uittrekken
 6. zouden uittrekken
en verder
 1. ben uitgetrokken
 2. bent uitgetrokken
 3. is uitgetrokken
 4. zijn uitgetrokken
 5. zijn uitgetrokken
 6. zijn uitgetrokken
diversen
 1. trek uit!
 2. trekt uit!
 3. uitgetrokken
 4. uittrekkend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

Translation Matrix for uittrekken:

VerbRelated TranslationsOther Translations
abhängen loskrijgen; losmaken; lostornen; tornen; uithalen; uittrekken afhaken; afhangen; afkoppelen; afvallen; afzeggen; afzien van; eruitstappen; hangen; opgeven; ophouden; stoppen
abkoppeln loskrijgen; losmaken; lostornen; tornen; uithalen; uittrekken afhaken; afkoppelen; afvallen; afzeggen; afzien van; debrayeren; detacheren; eruitstappen; loshaken; loskoppelen; loskrijgen; losmaken; loswerken; ontkoppelen; opgeven; ophouden; scheiden; splitsen; stoppen; uit elkaar halen; uiteengaan; uiteenhalen; uitsplitsen
abtrennen loskrijgen; losmaken; lostornen; tornen; uithalen; uittrekken afhaken; afrukken; afscheiden; afscheuren; afsplijten; afsplitsen; afvallen; afzeggen; afzien van; afzonderen; eruitstappen; iem. afdwingen; isoleren; ontrukken; onttrekken; opgeven; ophouden; stoppen
andrehen loskrijgen; losmaken; lostornen; tornen; uithalen; uittrekken aandraaien; aanschroeven; dichtschroeven; door draaien vastmaken; lenen; ontlenen; vastschroeven
aufknoten loskrijgen; losmaken; lostornen; tornen; uithalen; uittrekken afbreken; beëindigen; detacheren; forceren; loshaken; losknopen; loskrijgen; losmaken; loswerken; ontbinden; ontknopen; ontraadselen; ontrafelen; ontwarren; opbinden; opheffen; oplossen; rafels loslaten; scheiden; stukmaken; uit de war halen; uit elkaar halen; uitpluizen; uitrafelen; uitvezelen; uitzoeken; verbreken; verbrijzelen
auflösen loskrijgen; losmaken; lostornen; tornen; uithalen; uittrekken afbetalen; afbreken; afrekenen; beëindigen; desintegreren; detacheren; exploderen; forceren; in een vloeistof opgaan; kraken; losbreken; loskrijgen; losmaken; loswerken; omzetten; ontbinden; ontcijferen; ontdekken; ontknopen; ontraadselen; ontrafelen; ontwaren; ontwarren; opdoeken; openbreken; opheffen; oplossen; opsporen; scheiden; stukmaken; tot een oplossing brengen; uit elkaar gaan; uit elkaar vallen; uiteen doen gaan; uiteengaan; uiteenvallen; uitpluizen; uitrafelen; uitvezelen; uitzoeken; van elkaar gaan; verbreken; verbrijzelen; vereffenen; verrekenen
aufmachen loskrijgen; losmaken; lostornen; tornen; uithalen; uittrekken aanstalten maken; afbreken; afwerken; beëindigen; consumeren; detacheren; forceren; garneren; gebruiken; losknopen; loskrijgen; losmaken; loswerken; ontbinden; ontgrendelen; ontknopen; ontsluiten; opendoen; opendraaien; openen; openmaken; opheffen; opmaken; opschikken; opsieren; opsmukken; optuigen; scheiden; schotels garneren; stukmaken; tooien; verbreken; verbrijzelen; verbruiken; verfraaien; verluchten; versieren; zich mooi maken
auftrennen loskrijgen; losmaken; lostornen; tornen; uithalen; uittrekken rafels loslaten; uitrafelen
ausfädeln loskrijgen; losmaken; lostornen; tornen; uithalen; uittrekken afbreken; beëindigen; forceren; lenen; losknopen; ontbinden; ontknopen; ontlenen; ontraadselen; ontrafelen; ontwarren; opheffen; rafels loslaten; stukmaken; uithalen; uitpluizen; uitrafelen; uitspoken; uitvezelen; uitzoeken; verbreken; verbrijzelen
aushecken loskrijgen; losmaken; lostornen; tornen; uithalen; uittrekken lenen; ontlenen; uithalen; uitspoken
ausholen loskrijgen; losmaken; lostornen; tornen; uithalen; uittrekken lenen; loshalen; naar buiten halen; ontlenen; uithalen
auskleiden ontkleden; uitdoen; uitkleden; uittrekken bloot leggen; ontbloten; strippen
ausmisten loskrijgen; losmaken; lostornen; tornen; uithalen; uittrekken opruimen; reinigen; schoonmaken; stalmesten; uitmesten; uitruimen
ausziehen ontkleden; uitdoen; uitkleden; uittrekken strippen; uitkleden; van kleding ontdoen
entblößen ontkleden; uitdoen; uitkleden; uittrekken bloot leggen; ontbloten; strippen
entkleiden ontkleden; uitdoen; uitkleden; uittrekken strippen
freimachen ontkleden; uitdoen; uitkleden; uittrekken banen; beporten; bevrijden; emanciperen; frankeren; in vrijheid stellen; loskomen; loslaten; losmaken; ontsnappen; strippen; van de boeien ontdoen; van last bevrijden; verlossen; vrijkomen; vrijlaten; vrijmaken; vrijvechten; zich bevrijden
lockern loskrijgen; losmaken; lostornen; tornen; uithalen; uittrekken detacheren; loskrijgen; losmaken; loswerken; scheiden; vermurwen; versoepelen
loshaken loskrijgen; losmaken; lostornen; tornen; uithalen; uittrekken afhaken; afvallen; afzeggen; afzien van; eruitstappen; loshaken; opgeven; ophouden; stoppen
loskoppeln loskrijgen; losmaken; lostornen; tornen; uithalen; uittrekken afhaken; afkoppelen; afvallen; afzeggen; afzien van; eruitstappen; loskoppelen; opgeven; ophouden; scheiden; splitsen; stoppen; uit elkaar halen; uiteengaan; uiteenhalen; uitsplitsen
loslösen loskrijgen; losmaken; lostornen; tornen; uithalen; uittrekken detacheren; loskrijgen; losmaken; loswerken; scheiden
losmachen loskrijgen; losmaken; lostornen; tornen; uithalen; uittrekken detacheren; loskrijgen; losmaken; loswerken; scheiden
losziehen loskrijgen; losmaken; lostornen; tornen; uithalen; uittrekken
lösen loskrijgen; losmaken; lostornen; tornen; uithalen; uittrekken afbreken; afschieten; afvuren; beëindigen; desintegreren; detacheren; forceren; in een vloeistof opgaan; loshaken; loskrijgen; losmaken; loswerken; ontbinden; ontknopen; ontraadselen; ontrafelen; ontwarren; opheffen; oplossen; scheiden; schieten; schoten lossen; stukmaken; te niet doen; uit de war halen; uit elkaar halen; uit elkaar vallen; uiteenvallen; verbreken; verbrijzelen; vuren
treiben loskrijgen; losmaken; lostornen; tornen; uithalen; uittrekken aankweken; aanplanten; begaan; beoefenen; de liefde bedrijven; doen; fokken; functioneren; gaan staan; genereren; handelen; kweken; lenen; omhoogrijzen; ontlenen; opkweken; opstaan; per ongeluk doen; planten; plegen; procreëren; rijzen; telen; uithalen; uitoefenen; uitrichten; uitspoken; uitvoeren; verbouwen; verrichten; voortbrengen
- uitdoen

Synonyms for "uittrekken":


Antonyms for "uittrekken":


Related Definitions for "uittrekken":

 1. van je lichaam af halen1
  • trek die natte jas maar uit1
 2. er tijd of geld voor beschikbaar stellen1
  • ik trek 5000 gulden uit voor een nieuwe auto1

Wiktionary Translations for uittrekken:

uittrekken
verb
 1. van je lichaam af halen
 2. uit iets anders trekken
 3. er tijd of geld voor beschikbaar stellen
 4. lostrekken, wegtrekken
 5. weggaan uit

Cross Translation:
FromToVia
uittrekken ausersehen; bestimmen; festsetzen; vorausbestimmen; vorherbestimmen destiner — Traductions à trier suivant le sens
uittrekken herausheben; beseitigen; bergen enlever — Déplacer vers le haut.