Dutch

Detailed Translations for vast en zeker from Dutch to German

vast en zeker:


Translation Matrix for vast en zeker:

ModifierRelated TranslationsOther Translations
absolut absoluut; onvoorwaardelijk; pertinent; ten enenmale; vast en zeker; vaststaand; volstrekt; zeker absoluut; enenmale; grondig; helemaal; in het geheel; totaal; volkomen
eindeutig onweerlegbaar; vast en zeker aanschouwelijk; absoluut; begrijpelijk; beslist; duidelijk; eenduidig; flagrant; helder; herkenbaar; ondubbelzinnig; onmiskenbaar; op heterdaad; overduidelijk; ronduit; stellig; verstaanbaar; zeker; zo klaar als een klontje; zonneklaar
einwandfrei onweerlegbaar; vast en zeker absoluut; beslist; brandschoon; correct; foutloos; gaaf; goed; juist; keurig; loepzuiver; onaangetast; onberispelijk; onbesproken; onbevlekt; onschuldig; perfect; perfekt; precies; puntgaaf; rein; ronduit; smetteloos; stellig; vlekkeloos; volmaakt; zeker
endgültig onweerlegbaar; vast en zeker absoluut; beslist; blijvend; definitief; definitieve; onherstelbaar; onverandelijk; permanent; reddeloos; ronduit; stellig; vastgesteld; vaststaand; voorgoed; zeker
entschieden onweerlegbaar; vast en zeker absoluut; bepaald; beslist; besluitvaardig; dapper; doortastend; drastisch; een zekere; eenduidig; ferm; gedecideerd; gedetermineerd; heldhaftig; heroïsch; kloek; kordaat; krachtdadig; krachtig; moedig; ondubbelzinnig; onverschrokken; resoluut; ronduit; stellig; sterk; stout; stoutmoedig; vastberaden; vastbesloten; zeker
gewiß beslist; echt; geheid; gewis; heus; ongetwijfeld; reëel; stellig; vast en zeker; voorzeker; waarachtig; waarlijk; wel degelijk; welzeker; zeker absoluut; bepaald; beslist; een zekere; ronduit; stellig; zeker
handfest onweerlegbaar; vast en zeker betrouwbaar; degelijk; deugdelijk; pittig; solide; stevig; straf
sicher beslist; echt; feitelijk; geheid; gewis; heus; ongetwijfeld; reëel; stellig; vast; vast en zeker; voorzeker; waarachtig; waarlijk; wel degelijk; welzeker; zeker absoluut; accuraat; assertief; bepaald; beslist; besluitvaardig; duidelijk; een zekere; ferm; fiks; flagrant; flink; gedecideerd; heel zeker; herkenbaar; jazeker; kordaat; nauwgezet; nauwkeurig; nauwlettend; net; onfeilbaar; onmiskenbaar; onwankelbaar; onwrikbaar; op heterdaad; overduidelijk; pal; precies; resoluut; ronduit; secuur; standvastig; stellig; stevig; stipt; vastberaden; vastbesloten; vasthoudend; veilig; volhardend; waarlijk; zeker; zelfbewust; zelfverzekerd; zo klaar als een klontje; zonneklaar; zorgvuldig
sprechend onweerlegbaar; vast en zeker expressief; sprekend; vol uitdrukking
unbedingt absoluut; beslist; feitelijk; geheid; gewis; heus; ongetwijfeld; onvoorwaardelijk; pertinent; reëel; stellig; ten enenmale; vast; vast en zeker; vaststaand; volstrekt; voorzeker; waarachtig; waarlijk; welzeker; zeker per se
ungezweifelt beslist; geheid; ongetwijfeld; vast en zeker; zeker
unumstößlich onweerlegbaar; vast en zeker definitief; definitieve; in elk geval; in ieder geval; onaanvechtbaar; onbetwistbaar; onherstelbaar; onomstotelijk; onverandelijk; onweerlegbaar; permanent; reddeloos; vastgesteld; vaststaand; voorgoed
unvermeidlich onweerlegbaar; vast en zeker onafwendbaar; onherroepelijk; onherstelbaar; onontkoombaar; onvermijdelijk; reddeloos
unwiderlegbar onweerlegbaar; vast en zeker onaanvechtbaar; onbetwistbaar; onomstotelijk; onweerlegbaar
unwiderleglich onweerlegbaar; vast en zeker onomstotelijk; onweerlegbaar
unwiderruflich onweerlegbaar; vast en zeker definitief; definitieve; onherstelbaar; onverandelijk; permanent; reddeloos; vastgesteld; vaststaand; voorgoed
unwiederbringlich onweerlegbaar; vast en zeker definitief; onherstelbaar; onverandelijk; permanent; reddeloos; vastgesteld; vaststaand; voorgoed
wahrlich beslist; echt; geheid; gewis; heus; reëel; stellig; vast en zeker; voorzeker; waarachtig; waarlijk; wel degelijk; welzeker; zeker zowaar
wirklich beslist; echt; geheid; gewis; heus; reëel; stellig; vast en zeker; voorzeker; waarachtig; waarlijk; wel degelijk; welzeker; zeker daadwerkelijk; echt; echte; effectief; eigenlijk; feitelijk; heus; in feite; in werkelijkheid; metterdaad; reëel; waar; waarachtig; warempel; werkelijk; werkelijke; zowaar
zweifellos beslist; geheid; gewis; heus; ongetwijfeld; vast en zeker; voorzeker; waarachtig; waarlijk; welzeker; zeker

Related Translations for vast en zeker