Most Recent Dutch Words:

bijwonen Bijwonen lijken lijk doorgaan beseffen besef beetje vluchten vlucht zijn geweest verafschuwen overleg overleggen commanderen zijnerzijds theoretisch inzetten inzet verspreiden verwerven samenhang samenhangen blijkens vernemen beveiliging factuur opheffen ophef zwak instelling misleiden ontstaan meevaller liegen toestemming werkelijk schijnen schijn staan daarbij functie daarentegen bedrag bijlage Bijlage houtbewerking hoek toewijzen schrift Schrift door doorstaan engine welk welke opleiding alvorens poes aantoonbaar omstandigheden omstandigheid neerslag zitbank koesteren overdadig volhardendheid toeëigenen toeneigen zin zinnen eigenwijs eigenwijsheid klaver natuurlijk natuurlijk! opgang wekker inschakelen spotten gespot grijpen brandweerauto boekenkast integreren invordering ontwerpen ontwerp girorekening kers schema bekopen kiezen kies ontwikkeling ontwikkelingen tweeverdieners tweeverdiener verliezen lineair lijn lijnen stoel stoelen verouderen verspilling recensie aansluiting uitsluiten geven gave loon lonen moderaat afkomst aanvulling nietig nietigheid temperen naleving pap programma boter schuin uitgegeven uitgaven uitgave omzet omzetten premie verschalken vragen vraag gedenken columnist resultaat succes arbeidskracht verwezenlijking verklaren lilliputter mens kurk kurken onkosten opdragen onderstaand verhoging evenredig flauw volbrenging eindelijk tenslotte overdenken uiteindelijk nadenken opvolger terzake tankwagen uitpersen woonplaats kluit afvragen klimop opklimmen interesseren geïnteresseerd doordrukken zelfingenomen mensheid contingent zelfingenomenheid verstrijken telkens voorzet voorzetten schade voorkomen aanwijzing zodanig gereedschap gereedschappen werktuig onderhoud onderhouden inrichten uitrusting korten tijdens verlichting verwarming communicatiemiddel communicatiemiddelen omvatten wensen wens show zucht zuchten

Most Recent English Words:

sway appropriate appropriation dedication charm charming compromise flawless sweet cuddly available kind so enjoy collaborator khaki contradict lousy money collection restoration galley ocher curate departure endure enduring brave unheard perfect perfunctory absolute absolutely wall mister homonym receive Kriti disapprove clavicle fussy keep beauty besides foam stein profanity however coin coined nevertheless intransparency braggart door engine polite crybaby amalgam sovereignty view talent talented repeal prudence versatility descend exterminate superfluous overdo overdone declination deduce remark caliber so-so brill schema relate relative polystyrene progression weird catalog great-grandmother die-cut howl howler cutie cuties no rewrite apply attend opportunity squad two insurmountable ruminate ruminating moderate struggle torsion explode un-come-at-able sin procurement hello master harvest harvesting heal healing Pantone PANTONE umpteen cereal fish human humans Folk columnist column People elucidate yield duration gaze nag nagging idiosyncratic animal uroscope beast abolish monkey convince mother inclination clap clapping C# C create pamper grenade kiosk ivy revive dolphin hawk-moth defile hail victory my laydown take get cover brand veil inimitable medical mankind humanity intake sexy show notation desirability fortnightly butt scandal-mongering party Salzburg gum-tree quail etiquette reward rewarding valuable graveyard inquisitive inquisitiveness sprout sprouts wood woods blizzard western blush cutlery glassware restaurant cuddle cuddling draw contemporary picture in piggery