Most Recent Dutch Words:

loon lonen ondersteunen porren por buurt buurten jazeker wij zullen prooi collega's Collega's namelijk dreunen dreun vod rente rennen Curaçao mooi vloerkleed interpreteren slaap lekker KvK likken gelikt vertalen pap trut meid meiden overbrengen net houding uitlezen uitgelezen ontsporen vervolgens krachtsinspanning machine hobby muzikant stoten stoot opdringen gefeliciteerd feliciteren stiefvader rijk dauw toevoegen Toevoegen knooppunt dienen aanwerving uitzien lekker zijn waren ze opletten tegemoetkomen tegemoetkomend huren huur genieten jullie hopen hop zaniken draaien schimmel schimmelen beeldmontage aardappel afvegen meten mat tijdje verantwoordelijk proef proeven plattegrond vernis vernissen doek doekje gratis zorgvuldig alarm onzeker kwispelen veeleisend opleiding motivatie van VAN douche daarnaast grijs daarbovenop dit lens beste spreidstand duidelijk bevoegd omslag omslagen hebben zinken zink discotheek naar steen stenen opvangen alweer uit uiten spaarpot vacht gooien achteraanlopen stukgaan gelden geld onderhoud onderhouden omgaan afspoelen drijven werkzaamheden werkzaamheid uitholling opdracht smashen rechtdoor komijn doordat teveel overschot hartstikke blijven canaille efficiency roeren roer ruimte sloffen slof dus vak slecht slechtste uitlevering tikken tik vernietigen papaver sollicitatie perron excerpt beheerder laborant zeker zekeren maar garderobe teneindelopen laat laatste eisen over mes mast angstaanjagend hardhout vrachtschip overtuigen overtuigd meeleven dienstbetrekking eens koesteren buiten buit Buiten licht lichten vacature vullen betreffen vruchtbaar toelichten peen feeling herkomst aanleunen

Most Recent English Words:

emphasis way lean brew improve improvement rent rend Curaçao ferret activity activities agency boss rat field fields KvK pesticide pap extricate translate thigh kettle posture net generalize credibility tuck artisan internship responsive determine rich pinpoint overlook examine change changing analyze report exclusion paucity kind by struggle incumbent approach advantageous convenient teacher-trainee nitrogen well potato achieve pawn sound company alarm draft Draft wag equestrian shrew cry motivate dismal julienne livery lens acquisition branch loft marine exonerate fine economical habit merchandiser obsession mould discover breakdown Breakdown syringe ensure exclude ignore smash pledge drive driven insurgent month homonymic imply volatile decisive prework restrict restricted quite invest investment crutch crutches sustain sustainable execute executed extract pro utilize utilized implement bridle efficiency hear perch excerpt carry success flounder unite united evoke over adoption mast template extent enrich nonsense spoil spoiler feel feeling resolve hoard incomprehensible hoarder scheme schemer bleed capability downgrading pedagogic trivialize dear Dear kindergarten angel dramatic picture pictured restrain restrained egalize detail dull food satisfaction muff muffs locale fulfilment graduate graduation allow grumpy mole aforementioned powerful assiduous pal PAL abacus orbit represent marrow ligament pasta cell biography perpetrator whether dreadful weather overthrow defeat defeated equal equals unbeaten instinct engage leverage heavyweight heavy-weights no