Most Recent Dutch Words:

zitbank stellage comité plaat specifiek achterbaks achterbak ambiëren bijdrage leveren lever charter liefdevol aanleiding onderbouwen onderbouwd revolver omgeving medio jouw rapporteren waarschuwing aanbod je jong jonger jou behulpzaam econoom belangrijk belangrijkheid verlengen verschillen verschillend aanzetten aanzet betrouwbaar beheersen wensen gewenst ontlenen adres abonnement behandelen inzetten inzet aansturen atelier wandelen denken afkomst inhuren mafkees gebruiken gebruik achtergrond impedantie vastleggen vastgelegd collegiaal gevolgen netelig wederom bezit bezitten stuwen stuw absurd goedlachs reserve bruikleen uitsluiten uitsluitend vervolgens steunen steun dwerg herinneren geruststellen geruststellend daarnaast bereid bereidheid groeien groei bericht berichten opzetten opzet vormen vorm collega's waarborgen waarborg ledigen ledig gelieven geliefde beeld conform aansluitend vooruitbetalen genieten voortijdig kantelen welwillend denderen assortiment verruimen inhoudelijk Collega's bewegen station markeren meesturen tonen verbinden toon Verbinden liaison wal wals walsen werken werk Werk kunstwerk aantrekken verzwakken opwaarderen korf korven onafhankelijk onafhankelijkheid bezienswaardigheid bezienswaardig gevoel werkgever proberen werknemer toevoeging helft steeds beperken beperkt zelfs weergeven sfeer vorige vorig constateren slagen geslaagd bromfiets besteden besteed vellen velden accijns invloedrijk apparatuur aanvragen aanvraag knoop knopen aanzienlijk keurmerk keurmerken overlappen overlap laten laat fout onwetend onwetendheid afkeuren uitgangspunt uitgangspunten medelijden boeken boek aangifte wijdte duidelijk doorbreken onderwerp onderwerpen aarden aard voetstuk evenwel stemming bestaan notering opvolger snel krant snelheid Krant nieuwsgierig

Most Recent English Words:

variety appropriate typhoid charter bother heap heaps block Block homonymous boom notify Notify contravene dwindle dwindling line trustful potential impedance afterwards unreserved prioritize anoint absurd introduction diatribe energetic lyrical Syria major society break dreary bond discount wager airbag course ride conform medium media station lump researcher liaison flawless wicked wick weak weaken equity anxious steed sight jade legislation strumpet tie metaphorical overlap staff redeem weight weighting acquire tackle tackling boast ague unintelligible stem stemming abdomen snap chip chips bloated aviary literal interest interesting retain essay real really really? force clue supine blatant identify worsen nothing gravity sing singe singing syntax wind-vane introduce relationship Relationship average relate relation forfeit weltanschauung lumber benefit April poplar maintain key pudding passion sincere sincerely pillow mercantile pneumatic bullace rigorous blackmail moderate list listed bitch grind however susceptible prohibit prohibited congregation unauthorised illegible our leaflet broker dear dearest brochure itinerary exert haulage recall remain effect effective qua persuasive jammer furthermore comprehension affect affected love lovable vagabond visit neck excite exciting area audacious field pilot high strength hook convenience chandelier pantry confer asleep perpetual compose composed elaborate door customer consume consumer refer proud progress scarf wizard proceed primary yes hasten content Content same argue accessory accessories rant