Most Recent Dutch Words:

korting arriveren verliefd vergissing textiel verkiezing behoudens hoofdzetel versie verwerking geval splitsen bovenstaand afronden afgerond onderstaand afsluiten materiaal Afsluiten waardoor hoekig hiervoor opkomen hoek opkomst aangifte aanhanger vertaling herkennen omvallen betreffende opvallen afname bewijzen uitzetten lepel lepelen beterschap derde verhelderen verhelderend bevallen bevelen eisen eis bewegen inkomstenbelasting negeren neger schat schatten half pallet alimentatie gedachte ernstig karton tong verifieren verifiëren opruimen besteden actie opstellen opstel bovendien net netjes voertaal plotseling acuut kus kussen langskomen overbrugging architecte slecht slechten vervolgens vergroten bijgesloten tegemoetkomen reis reizen rei voorschrijven stel stelen architect welterusten oplossen toeval toevallen stof stoffen moed blijven vervliegen stoffelijk parochie opgaan achterlaten gelijk gelijken verklaring spreken slank gast diensten valabel Oost-Duitsland blessuretijd aanvallen aanval rookpluim gefeliciteerd feliciteren implementatie vinden beloven een eenheid morgenavond hotel consument morgen klantvriendelijk letter voormalig voormalige waren waar ophalen rol rollen nemen genomen overdragen gebruiken gebruik onderdeel bericht onderdelen berichten leerling leerlingen vaardigheid vaardigheden vissersboot populair zorgeloos specifiek wereldwijd afzeggen blij uitvallen uitval werkplek annuleren Annuleren zoon annulering poging inventarisatie respons inleveren allerlei uiterlijk controle checken horeca keel kelen beoordelen met geweldig afnemer galblaas louche beëindigen Beëindigen zullen voorkomen oeuvre berekenen richtprijs worden alleen allee ecosysteem aanraden dus context winkelcentrum houvast mogen kwetsbaar tomaat zuil treffen

Most Recent English Words:

dimension figure degenerate vulture attainment tough negative wobbly stretch stretched barley boyfriend affirmative half cough pallet elusive comprehensive hedge subsidize hedges suspicious meringue grasp meet contemporary semantics confinement struggle judgement substantial facetious facetiously countenance antenna feature legitimate dim other decline Decline harm commitment muse musing brother heretic book savage check keel met family process processed context exacerbate lesson important hedonist lace disinclination section aim bus knob knobs twig twigs mane record records award awarded vespiary extent recently recent mix mixed handle only employ employment exploit pastry wander plan reside colleague course scrap depict duplicate periclase signal yield overdue cableway main mainly peer iron ironed cervix map paraph loose sample pollute verse adjacent extract stationary image motorbike share consistent barren barrenness hustle platinum terminate tribe accident justify justification cite boy hefty heal healing camaraderie mischief expensive couple embellish embellishment firefly count valve foundation foundations streak copulate beloved apply render hunch decorate decoration divide malnutrition lock locker relax Bahamas succulent reflection tangible update inclination ambulatory afoot along urgent inconvenience pay payment perplexed ambitious determine shock shocked accession fever anxiety flabbergasted late latest occurrence upper delivery warden deal dealing worth history matchbox lever hold Hold non-stop prior imperfect straggler Lucifer mandate interest interesting