Most Recent Dutch Words:

zetter proost proosten bedaren begroeiing klosje overlopen overloop baan baantje kou po poen geografisch behalen non arbeid arbeiden beoordelen redelijk diabetes alledaags alledaagse havenhoofd gierzwaluw emmer Emmer akkoord karton bezweren eigendomsoverdracht geslacht slachten schaften afspraak geschieden slag uitbannen pissebed attentie afgeven vorderen gevorderd zoemer vreten ongeveer slang slangen lam achternaam rap Rap mevrouw aansluitend buitendeur aard aards software behoorlijk tamelijk gelukkig zalmmoot vervaldatum tabel voornaam Voornaam content goed aanvaarden bakken gebak afhankelijk step tuchtschool feed opsteker anatomie bewijzen bewijs dekbed zegenen gezegend aanname uitsloven plezierig fijn aanhechten schuur schuren kast kwaken passen gepast teef gember aandoen beugel voorwaarde plezier plezieren verzwakken Suriname zwembad lunch lunchen WORM leren leer lading roofdier achterdochtig reptiel Bijlage zoogdier berusten knaagdier hok verblijven verblijf werkkracht lak laken strop zwieren overtuigen overtuigend werken werk Werk vertrekken voortgaan smeersel smeersels weefgetouw hoogteverschil begeerte vastzetten vastgezet eveneens vervallen verstellen afwisselend verdieping zalm verbinden Verbinden betrekking plattegrond onvergelijkbaar noemen uitbrengen Georgië type droogte verzuim verzuimen voordoen golfplaat strubbeling gedoe vermoeden krekel strijdkreet bezorgen bezorgd geluid luiden serveren school school- zelfstandig zelfstandige verdeeld verdeeldheid grinniken en EN stroef brandbrief wethouder installatie installatie- middag liefje overheersen tolk tolken vochtig bank carrière riet levering drogen droge verzenden schrappen pastoor onderwijs onderwijzen roeren

Most Recent English Words:

Asia attention wretch to from final finals desperate desperation spell fennel gloom thwart assess lottery tenant darling ass adjudicate diabetes thrice ataraxis treasury Treasury change changes record occupation much-discussed night immediate immediately cheesecake sneaky block Block official footlights sole hello xxxii slag chair-bottomer woodlouse you like savage kind stand-alone expel engage no brothers-in-arms Rap default excite exciting achieve payer software soccer robing-room baby step steps feed feeder bottom-feeder feeders yield feeding-time language feeding breastfeed lupin anatomy codfish strive pain just university essential essentials tile facilitator redemption merchant Suriname market lavatory leer penetrate penetration genial feeding-trough veal lie lied modify modifier witness transaction opportunity NSI harass long longing yearn yearning wank match plaza advertise advertisement delusion hangover rapport resurrect despondent breakfast slippery sea-lion honey PRN type pave paved restrict restricted hymn hymns insipid child children shimmer shimmering marriage school Send/Receive oyster snicker stage patining relate related S chicory real really ticket tickets delete Delete lever mare confiscate confiscated support supporter host Host blur blurred tribe council committee assort assortment marvelous destroy write combine delicate girl enjoy Flemish tender GN plectrum chrism son-in-law sons-in-law sad boar reusability guy-rope mean meaning tricky concept model design Design everyone EVERYONE Everyone earwig wrapper augment yack