Dutch

Detailed Translations for geacht from Dutch to English

geacht:


Translation Matrix for geacht:

NounRelated TranslationsOther Translations
leading aanvoeren; aanvoering; besturen; interlinie; leiding; leidinggeven; regelafstand; voorgaan
prominent belangrijkste; belangrijkste punt; hoofdpunt; hoofdzaak; voornaamste
AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
eminent befaamd; geacht; hooggeplaatst; hooggezeten; prominent; vooraanstaand; vooraanstaande; voornaam aanzienlijk; deftig; fier; gedistingeerd; indrukwekkend; majestueus; nobel; parmant; parmantig; plechtig; plechtstatig; statig; trots; vooraanstaand; voornaam; vorstelijk
esteemed geacht; gerespecteerd; gewaardeerd; geëerd; geëerde
high-ranking befaamd; geacht; hooggeplaatst; hooggezeten; prominent; vooraanstaand; vooraanstaande
leading befaamd; geacht; hooggeplaatst; hooggezeten; prominent; vooraanstaand; vooraanstaande; voornaam aanvoerend; dominant; eerste; gezaghebbend; leidend; maatgevend; toonaangevend; vooraan; vooraanstaande; voorin; voorop
prominent befaamd; geacht; hooggeplaatst; hooggezeten; prominent; vooraanstaand; vooraanstaande; voornaam aanzienlijk; deftig; eruitspringend; fier; gedistingeerd; indrukwekkend; invloedrijk; majestueus; naar voren staand; nobel; opvallend; parmant; parmantig; plechtig; plechtstatig; statig; trots; uitspringend; uitsteken; vooraanstaand; voornaam; vooruitspringend; vooruitstekend; vorstelijk
respected geacht; gerespecteerd; gewaardeerd; geëerd; geëerde geziene; welkome
valued geacht; gerespecteerd; gewaardeerd; geëerd; geëerde hooggeschat
venerable befaamd; geacht; hooggeplaatst; hooggezeten; prominent; vooraanstaand; vooraanstaande; voornaam
ModifierRelated TranslationsOther Translations
high-placed befaamd; geacht; hooggeplaatst; hooggezeten; prominent; vooraanstaand; vooraanstaande
high-seated befaamd; geacht; hooggeplaatst; hooggezeten; prominent; vooraanstaand; vooraanstaande
highly placed befaamd; geacht; hooggeplaatst; hooggezeten; prominent; vooraanstaand; vooraanstaande
highranking befaamd; geacht; hooggeplaatst; hooggezeten; prominent; vooraanstaand; vooraanstaande; voornaam hoogverheven

Related Words for "geacht":


Wiktionary Translations for geacht:

geacht
adjective
 1. als waardig beschouwd, beleefdheidsvorm in aanhef brief
geacht
adjective
 1. very likely to

Cross Translation:
FromToVia
geacht dear; expensive; costly; pricey; lovely; valuable; beloved; cherished; steep; precious cher — Qui est chéri, tendrement aimer, auquel on tenir beaucoup.
geacht costly; expensive coûteux — Qui coûte cher.

geacht form of achten:

achten [het ~] noun

 1. het achten (eren)
  the honours; the respecting

achten verb (acht, achtte, achtten, geacht)

 1. achten (hoogachten; respecteren; eerbiedigen; hoogschatten)
  to respect; to esteem; to have a high regard for; to hold in great esteem; to esteem highly; to praise; value highly
 2. achten
  to regard; to think; reckon; deem
  • regard verb (regards, regarded, regarding)
  • think verb (thinks, thought, thinking)
  • reckon verb
  • deem verb
 3. achten
  regard; respect
  • regard verb (regards, regarded, regarding)
  • respect verb (respects, respected, respecting)

Conjugations for achten:

o.t.t.
 1. acht
 2. acht
 3. acht
 4. achten
 5. achten
 6. achten
o.v.t.
 1. achtte
 2. achtte
 3. achtte
 4. achtten
 5. achtten
 6. achtten
v.t.t.
 1. ben geacht
 2. bent geacht
 3. is geacht
 4. zijn geacht
 5. zijn geacht
 6. zijn geacht
v.v.t.
 1. was geacht
 2. was geacht
 3. was geacht
 4. waren geacht
 5. waren geacht
 6. waren geacht
o.t.t.t.
 1. zal achten
 2. zult achten
 3. zal achten
 4. zullen achten
 5. zullen achten
 6. zullen achten
o.v.t.t.
 1. zou achten
 2. zou achten
 3. zou achten
 4. zouden achten
 5. zouden achten
 6. zouden achten
diversen
 1. acht!
 2. acht!
 3. geacht
 4. achtende
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

Translation Matrix for achten:

NounRelated TranslationsOther Translations
esteem achting; eerbied; eerbiediging; hoogachting; ontzag; respect; waardering
honours achten; eren eerbewijzen; honneurs
praise canon
regard aanbidden; achting; eerbied; eerbiedigen; eerbiediging; hoogachting; ontzag; respect; verering; verheerlijking; verheffen; waardering
respect aanbidden; achting; bewondering; eerbied; eerbiedigen; eerbiediging; ere; hoogachting; ontzag; ontzien; respect; verering; verheerlijking; verheffen; waardering
respecting achten; eren
VerbRelated TranslationsOther Translations
deem achten
esteem achten; eerbiedigen; hoogachten; hoogschatten; respecteren loven; prijzen; roemen; vereren; zich lovend uitlaten
esteem highly achten; eerbiedigen; hoogachten; hoogschatten; respecteren loven; prijzen; roemen; vereren; zich lovend uitlaten
have a high regard for achten; eerbiedigen; hoogachten; hoogschatten; respecteren
hold in great esteem achten; eerbiedigen; hoogachten; hoogschatten; respecteren
praise achten; eerbiedigen; hoogachten; hoogschatten; respecteren aanbevelen; aanprijzen; de hemel in prijzen; eerbied bewijzen; eren; hemelhoog prijzen; lofprijzen; loven; ophemelen; prijzen; roemen; vereren; zich lovend uitlaten
reckon achten
regard achten aangaan; afwegen; beschouwen; betreffen; overdenken; overwegen; raken; slaan op
respect achten; eerbiedigen; hoogachten; hoogschatten; respecteren bewonderen; eerbiedigen; houden aan
think achten denken; inleven; invoelen; meeleven; nadenken; peinzen; piekeren; prakkiseren; voelen
value highly achten; eerbiedigen; hoogachten; hoogschatten; respecteren loven; prijzen; roemen; vereren; zich lovend uitlaten

Related Words for "achten":


Synonyms for "achten":


Antonyms for "achten":


Related Definitions for "achten":

 1. iets vinden1
  • ik acht hem niet in staat iets slechts te doen1
 2. respect voor hem hebben1
  • ik acht deze rechter heel hoog1

Wiktionary Translations for achten:

achten
verb
 1. to have as an opinion, consider, suppose
 2. determine, judge
 3. to regard with respect
 4. to hold as a personal opinion
 5. to conceive of something or someone

Cross Translation:
FromToVia
achten appreciate; like; enjoy; fancy; love; think highly of; prize; think well of; have a high regard for; appraise; estimate; rate; assay; assess; evaluate; gauge; judge; value; esteem apprécier — Estimer, évaluer (quelque chose), en fixer la valeur, le prix. (Sens général).
achten appreciate; like; enjoy; fancy; love; appraise; rate; assay; evaluate; gauge estimerpriser quelque chose, en apprécier, en déterminer la valeur.