Dutch

Detailed Translations for volstrekt from Dutch to English

volstrekt:


Translation Matrix for volstrekt:

NounRelated TranslationsOther Translations
final einde; eindstrijd; finale
VerbRelated TranslationsOther Translations
utter uitdrukken; uitdrukking geven aan; uiten; uiting geven aan; vertolken; verwoorden
AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
absolute absoluut; onvoorwaardelijk; pertinent; ten enenmale; vast en zeker; vaststaand; volstrekt; zeker gewoonweg; klinkklaar; rechttoe
certain absoluut; onvoorwaardelijk; pertinent; ten enenmale; vast en zeker; vaststaand; volstrekt; zeker absoluut; beslist; een paar; enige; enkele; ronduit; sommige; stellig; wat; zeker
final absoluut; onvoorwaardelijk; pertinent; ten enenmale; vast en zeker; vaststaand; volstrekt; zeker achterste; beslissend; definitief; definitieve; doorslaggevend; finaal; laatste; onverandelijk; permanent; terminaal; uiteindelijk; vastgesteld; vaststaand; voorgoed
indisputable absoluut; onvoorwaardelijk; pertinent; ten enenmale; vast en zeker; vaststaand; volstrekt; zeker onafwendbaar; onherroepelijk; onomstotelijk; onontkoombaar; ontegenzeggelijk; onvermijdelijk; onweerlegbaar; vast en zeker
positive absoluut; onvoorwaardelijk; pertinent; ten enenmale; vast en zeker; vaststaand; volstrekt; zeker absoluut; beslist; positief; ronduit; stellig; zeker
unconditional absoluut; onvoorwaardelijk; pertinent; ten enenmale; vast en zeker; vaststaand; volstrekt; zeker
utter faliekant; finaal; hartstikke; helemaal; vierkant; volstrekt baarlijk; compleet; helemaal; totaal; volledig
- absoluut; beslist; volkomen
AdverbRelated TranslationsOther Translations
absolutely absoluut; faliekant; finaal; hartstikke; helemaal; onvoorwaardelijk; pertinent; ten enenmale; vast en zeker; vaststaand; vierkant; volstrekt; zeker beslist; enenmale; geheid; ongetwijfeld; vast en zeker; zeker
awfully faliekant; finaal; hartstikke; helemaal; vierkant; volstrekt
certainly absoluut; onvoorwaardelijk; pertinent; ten enenmale; vast en zeker; vaststaand; volstrekt; zeker absoluut; beslist; feitelijk; geheid; gewis; heus; inderdaad; jawel; jazeker; reëel; ronduit; stellig; vast; vast en zeker; voorzeker; waarachtig; waarlijk; welzeker; zeker
completely faliekant; finaal; hartstikke; helemaal; vierkant; volstrekt compleet; helemaal; totaal; volledig
definitely absoluut; onvoorwaardelijk; pertinent; ten enenmale; vast en zeker; vaststaand; volstrekt; zeker beslist; definitief; feitelijk; geheid; gewis; heus; inderdaad; jawel; jazeker; onverandelijk; permanent; reëel; stellig; vast; vast en zeker; voorgoed; voorzeker; waarachtig; waarlijk; welzeker; zeker
fully faliekant; finaal; hartstikke; helemaal; vierkant; volstrekt compleet; helemaal; totaal; volledig
terribly faliekant; finaal; hartstikke; helemaal; vierkant; volstrekt ijzingwekkend; ontzettend; schrikbarend; schrikwekkend; vreselijk
totally faliekant; finaal; hartstikke; helemaal; vierkant; volstrekt
utterly faliekant; finaal; hartstikke; helemaal; vierkant; volstrekt compleet; enenmale; helemaal; totaal; volledig
- ongetwijfeld
OtherRelated TranslationsOther Translations
absolutely ja hoor; natuurlijk!
certainly ja hoor; natuurlijk!
ModifierRelated TranslationsOther Translations
outright faliekant; finaal; hartstikke; helemaal; vierkant; volstrekt onbewimpeld; onomwonden; onverbloemd; onverholen; openhartig; ronduit; ruiterlijk
sure absoluut; onvoorwaardelijk; pertinent; ten enenmale; vast en zeker; vaststaand; volstrekt; zeker absoluut; beslist; echt; effectief; geheid; gewis; heus; ja; metterdaad; ongetwijfeld; onweerlegbaar; reëel; ronduit; stellig; vast en zeker; voorzeker; waar; waarachtig; waarlijk; warempel; welzeker; werkelijk; zeker
undoubted absoluut; onvoorwaardelijk; pertinent; ten enenmale; vast en zeker; vaststaand; volstrekt; zeker absoluut; beslist; ronduit; stellig; zeker

Related Words for "volstrekt":


Synonyms for "volstrekt":


Antonyms for "volstrekt":


Related Definitions for "volstrekt":

  1. zonder beperkingen, helemaal1
    • dat is volstrekt duidelijk1

Wiktionary Translations for volstrekt:

volstrekt
adjective
  1. complete, perfect, absolute
  2. viewed apart from modifying influences or without comparison with other objects

Cross Translation:
FromToVia
volstrekt absolute; stark; perfect; impeccable parfait — Qui réunir toutes les qualités, sans nul mélange de défauts.
volstrekt pure; simple; straightforward; common; unpretentious; clean; untainted; mere; sole; solitary; absolute; stark pur — Qui est sans mélange.

Related Translations for volstrekt