Summary


Dutch

Detailed Translations for afkondiging from Dutch to English

afkondiging:

afkondiging [de ~ (v)] noun

  1. de afkondiging (decreet; uitvaardiging)
    the decree
  2. de afkondiging (bekendmaking; publicatie; proclamatie; openbaarmaking; openbare publicatie)
    the publication; the proclamation; the declaration; the promulgation
  3. de afkondiging (proclamatie; bekendmaking; melding; )
    the announcement; the proclamation; the declaration; the publication

Translation Matrix for afkondiging:

NounRelated TranslationsOther Translations
announcement aankondiging; afkondiging; bekendmaking; kennisgeving; mededeling; melding; proclamatie; verkondiging aangifte; aankondigen; aankondiging; aanschrijving; aanzeggen; aanzegging; bekendmaking; bericht; bevestiging; bewering; boodschap; convocatie; declaratie; gewag; informatie; informeren; kennisgeven; kennisgeving; konde doen; mededeling; melding; openbare publicatie; opgave; opheldering; publicatie; publikatie; relaas; statement; tijding; toelichting; uitgave; uitgifte; uitlegging; uitspraak; verklaring; vermelding; verwittiging
declaration aankondiging; afkondiging; bekendmaking; kennisgeving; mededeling; melding; openbaarmaking; openbare publicatie; proclamatie; publicatie; verkondiging aangeven; aangifte; aangifteformulier; certificaat; charter; declaratie; definiëring; diploma; melding; meningsuiting; omissie; omschrijving; oorkonde; openbaarmaking; openbare publicatie; publicatie; publikatie; uitgave; uitgifte; uitlating; verklaring; weglating
decree afkondiging; decreet; uitvaardiging arrest; beslissing; besluit; besluiten; decreet; maatregel; raadsbesluit; regeringsbesluit; schikking; voorziening
proclamation aankondiging; afkondiging; bekendmaking; kennisgeving; mededeling; melding; openbaarmaking; openbare publicatie; proclamatie; publicatie; verkondiging convocatie; kennisgeving; mededeling; openbaarmaking; openbare publicatie; publicatie; publikatie; uitgave; uitgifte; verwittiging
promulgation afkondiging; bekendmaking; openbaarmaking; openbare publicatie; proclamatie; publicatie
publication aankondiging; afkondiging; bekendmaking; kennisgeving; mededeling; melding; openbaarmaking; openbare publicatie; proclamatie; publicatie; verkondiging artikel; openbaarmaking; openbare publicatie; publicatie; publiceren; publikatie; stuk; uitgave; uitgeven; uitgifte
VerbRelated TranslationsOther Translations
decree afkondigen; bevelen; commanderen; decreteren; gebieden; gelasten; opdragen; uitvaardigen; verordenen; verordonneren

Related Words for "afkondiging":

  • afkondigingen