Summary


Dutch

Detailed Translations for dom wicht from Dutch to English

dom wicht:

dom wicht [znw.] noun

  1. dom wicht (leeghoofdje; sufferdje; domme koe; dom gansje; domme gans)
    the moron; the nitwit; the nincompoop; the dolt; the dimwit; the ninny; the fathead; the duffer; the blockhead; the numskull

Translation Matrix for dom wicht:

NounRelated TranslationsOther Translations
blockhead dom gansje; dom wicht; domme gans; domme koe; leeghoofdje; sufferdje druiloor; klooi; minkukel; oen; schaapskop; stommeling; sufferd; sukkel; sul; uilenbal; uilskuiken
dimwit dom gansje; dom wicht; domme gans; domme koe; leeghoofdje; sufferdje domkop; dommerik; domoor; gansje; onnozel wicht; stommeling; sufferd; sufferdje; uilskuiken
dolt dom gansje; dom wicht; domme gans; domme koe; leeghoofdje; sufferdje hufter; klooi; klootzak; kuiken; lomperik; onnozelaar; onnozele; onnozole hals; schaap; schaapskop; schlemiel; slemiel; slungel; sukkel; uil; watje
duffer dom gansje; dom wicht; domme gans; domme koe; leeghoofdje; sufferdje drommel; druiloor; druiloortje; hufter; idioot; kalfskop; klooi; klootzak; lomperik; oen; onnozelaar; onnozele; onnozele hals; rund; schaapskop; schapenkop; stakker; stommeling; stommerd; stommerik; stumper; sukkel; sul; zielenpiet
fathead dom gansje; dom wicht; domme gans; domme koe; leeghoofdje; sufferdje domkop; dommerik; domoor; druiloor; idioot; kalfskop; minkukel; oen; onnozelaar; onnozele; onnozele hals; rund; schaapskop; schapenkop; stommeling; stommerd; stommerik; sufferd; sufferdje; sukkel; sul; uilenbal; uilskuiken
moron dom gansje; dom wicht; domme gans; domme koe; leeghoofdje; sufferdje klooi
nincompoop dom gansje; dom wicht; domme gans; domme koe; leeghoofdje; sufferdje domkop; dommerik; domoor; stommeling; sufferd; sufferdje; uilskuiken
ninny dom gansje; dom wicht; domme gans; domme koe; leeghoofdje; sufferdje domkop; dommerik; domoor; kuiken; onnozelaar; onnozele; onnozole hals; schaap; schaapskop; stommeling; sufferd; sufferdje; uil; uilskuiken
nitwit dom gansje; dom wicht; domme gans; domme koe; leeghoofdje; sufferdje domkop; dommerik; domoor; druiloor; gansje; idioot; kalfskop; kuiken; minkukel; oen; onnozel wicht; onnozelaar; onnozele; onnozele hals; onnozole hals; rund; schaap; schaapskop; schapenkop; stommeling; stommerd; stommerik; sufferd; sufferdje; sukkel; sul; uil; uilenbal; uilskuiken
numskull dom gansje; dom wicht; domme gans; domme koe; leeghoofdje; sufferdje domkop; dommerik; domoor; stommeling; sufferd; sufferdje; uilskuiken

Related Translations for dom wicht