Dutch

Detailed Translations for geslagen from Dutch to English

geslagen:

geslagen adj

 1. geslagen
  beaten; hit

Translation Matrix for geslagen:

NounRelated TranslationsOther Translations
hit aanrijding; bestseller; botsing; collisie; doelpunt; goal; hit; kasstuk; klapper; kraker; raakschot; schlager; schot in de roos; succes; succesnummer; successtuk; topper; treffer
VerbRelated TranslationsOther Translations
hit beroeren; een klap geven; hard slaan; hengsten; meppen; ontroeren; raken; slaan; timmeren; treffen
AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
beaten geslagen overwonnen; verslagen
ModifierRelated TranslationsOther Translations
hit geslagen aangeschoten; getroffen

Related Words for "geslagen":

 • geslagene

slaan:

slaan verb (sla, slaat, sloeg, sloegen, geslagen)

 1. slaan (een klap geven)
  to beat; to hit; to strike; to smash; to smack; to bang; to batter; to hammer
  • beat verb (beats, beated, beating)
  • hit verb (hits, hit, hitting)
  • strike verb (strikes, struck, striking)
  • smash verb (smashs, smashed, smashing)
  • smack verb (smacks, smacked, smacking)
  • bang verb (bangs, banged, banging)
  • batter verb (batters, battered, battering)
  • hammer verb (hammers, hammered, hammering)
 2. slaan (hard slaan; meppen; hengsten; timmeren)
  to slap; to hammer; to hit; to smack; to bang
  • slap verb (slaps, slapped, slapping)
  • hammer verb (hammers, hammered, hammering)
  • hit verb (hits, hit, hitting)
  • smack verb (smacks, smacked, smacking)
  • bang verb (bangs, banged, banging)
 3. slaan (bonken; rammen; hameren)
  to hammer; to thump; to bang
  • hammer verb (hammers, hammered, hammering)
  • thump verb (thumps, thumped, thumping)
  • bang verb (bangs, banged, banging)

Conjugations for slaan:

o.t.t.
 1. sla
 2. slaat
 3. slaat
 4. slaan
 5. slaan
 6. slaan
o.v.t.
 1. sloeg
 2. sloeg
 3. sloeg
 4. sloegen
 5. sloegen
 6. sloegen
v.t.t.
 1. heb geslagen
 2. hebt geslagen
 3. heeft geslagen
 4. hebben geslagen
 5. hebben geslagen
 6. hebben geslagen
v.v.t.
 1. had geslagen
 2. had geslagen
 3. had geslagen
 4. hadden geslagen
 5. hadden geslagen
 6. hadden geslagen
o.t.t.t.
 1. zal slaan
 2. zult slaan
 3. zal slaan
 4. zullen slaan
 5. zullen slaan
 6. zullen slaan
o.v.t.t.
 1. zou slaan
 2. zou slaan
 3. zou slaan
 4. zouden slaan
 5. zouden slaan
 6. zouden slaan
en verder
 1. ben geslagen
 2. bent geslagen
 3. is geslagen
 4. zijn geslagen
 5. zijn geslagen
 6. zijn geslagen
diversen
 1. sla!
 2. slat!
 3. geslagen
 4. slaand
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

Translation Matrix for slaan:

NounRelated TranslationsOther Translations
bang bam; dreun; explosie; haardracht; harde slag; klap; knal; kwak; ontlading; ontploffing; plof; plotselinge uitbarsting; pony; smak
batter beslag
hammer hamer; hamerwerpen; kogelslingeren; slaghamer
hit aanrijding; bestseller; botsing; collisie; doelpunt; goal; hit; kasstuk; klapper; kraker; raakschot; schlager; schot in de roos; succes; succesnummer; successtuk; topper; treffer
slap dreun; handslag; harde slag; jens; klap; klop; knal; lel; mep; opstopper; pets; peut; stoot; tik; toegebrachte klap
smack dreun; handslag; jens; klap; klapzoen; klop; knal; kwak; lel; mep; opstopper; pakkerd; peut; smak; stoot; tik; toegebrachte klap
smash aanrijding; beurskrach; botsing; collisie; debacle; hit; ineenstorting; ineenzakking; instorting; kasstuk; klapper; krach; kraker; schlager; succes; succesnummer; successtuk; topper; treffer
strike aanboren; gestaak; opvallen; staken; staking; werkonderbreking; werkstaking
thump bons; dreun; klap; knal; kwak; pof; smak
VerbRelated TranslationsOther Translations
bang bonken; een klap geven; hameren; hard slaan; hengsten; meppen; rammen; slaan; timmeren hameren; kloppen met een hamer; knallen
batter een klap geven; slaan bombarderen; mishandelen; molesteren; pijnigen; vanuit de lucht beschieten
beat een klap geven; slaan
hammer bonken; een klap geven; hameren; hard slaan; hengsten; meppen; rammen; slaan; timmeren hameren; klinken; kloppen met een hamer; spijkeren; timmeren; vastnagelen; vastslaan; vastspijkeren
hit een klap geven; hard slaan; hengsten; meppen; slaan; timmeren beroeren; ontroeren; raken; treffen
slap hard slaan; hengsten; meppen; slaan; timmeren
smack een klap geven; hard slaan; hengsten; meppen; slaan; timmeren smakken; smakkend eten
smash een klap geven; slaan aan stukken breken; aan stukken slaan; breken; fijnmaken; in stukken breken; inslaan; kapotbreken; kapotgooien; kapotslaan; platdrukken; smashen; stukbreken; stukgooien; stukslaan; verbrijzelen; vergruizen; vermorzelen; verpletteren
strike een klap geven; slaan aansteken; beroeren; doen branden; frapperen; grijpen; het werk neerleggen als protest; in staking gaan; in staking zijn; ontroeren; ontsteken; opblinken; oppoetsen; opwrijven; poetsen; raken; staken; toeslaan; treffen; vuur maken; werkonderbreken; wrijven
thump bonken; hameren; rammen; slaan hengsten; rammen; stompen
AdverbRelated TranslationsOther Translations
bang boem
ModifierRelated TranslationsOther Translations
hit aangeschoten; geslagen; getroffen

Related Definitions for "slaan":

 1. waar het over gaat1
  • zijn opmerking sloeg op mij1
 2. een dreunend geluid maken1
  • de grote klok slaat drie uur1
 3. klappen geven1
  • hij sloeg de hond toen die niet luisterde1

Wiktionary Translations for slaan:

slaan
verb
 1. een klap uitdelen; met de arm of een vastgehouden voorwerp een snelle, rakende beweging maken
 2. het voorbrengen van geluid door ergens op te slaan
slaan
verb
 1. to manage to touch in the right place
 2. to give a blow
 3. survive; to do well enough
 4. to hit with a club
 5. hit, especially with the fist
 6. strike (a person), giving them a bruise
 7. to beat
 8. to whip
 9. to hit, to knock, to pound, to strike
 10. to hit
 11. to make a medal etc
 12. To hit, slap or strike

Cross Translation:
FromToVia
slaan bashing; beating; buffetting; ballyhoo battage — agri|fr action de battre les céréales, certains légumes ou certaines légumineuses pour séparer les tiges de la graine.
slaan bashing; beating; buffetting battementaction de battre, parler des choses.
slaan applaud; bang; beat; break; clap; coin; cream; fan; fly; hammer; hit; palpitate; pound; retreat; scour; scuffle; slam; strike; thrash; thresh; throb; wallop; shuffle; whip; whisk battrefrapper de coups répétés.
slaan club; cudgel bâtonnerfrapper de coups de bâtonréf|1&2.
slaan stamp; mark estampillermarquer avec une estampille.
slaan hit; catch; run across; strike; swat; attain; encounter; find; score; run up against; knock; smack; stub; beat; wallop frapper — A TRIER
slaan crash into; crash; hit; shock; appal; horrify; knock; strike; smack; stub; beat; wallop heurterentrer brusquement en contact.
slaan give a ring; ring the bell; toll; peal; ring; clang; sound; strike; resound sonnerrendre un son.

Related Translations for geslagen