Dutch

Detailed Translations for gewezen from Dutch to English

gewezen:

gewezen adj

 1. gewezen (voormalig; voormalige; vroeger; )
  former; late
  – (used especially of persons) of the immediate past 1
  • former adj
   • the former president1
  • late adj
   • our late President is still very active1
 2. gewezen (met emeritaat; rustend)
 3. gewezen (gepensioneerd; rustend)
  retired
  – no longer active in your work or profession 1

Translation Matrix for gewezen:

NounRelated TranslationsOther Translations
past o.v.t.; onvoltooid verleden tijd; verleden; verleden tijd
previous vorige
AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
earlier ex; geweest; gewezen; toenmalig; voorheen; voormalig; voormalige; vorige; vroeger; vroegere
ex ex; geweest; gewezen; toenmalig; voorheen; voormalig; voormalige; vorige; vroeger; vroegere
former ex; geweest; gewezen; toenmalig; voorheen; voormalig; voormalige; vorige; vroeger; vroegere
late ex; geweest; gewezen; toenmalig; voorheen; voormalig; voormalige; vorige; vroeger; vroegere
one-time ex; geweest; gewezen; toenmalig; voorheen; voormalig; voormalige; vorige; vroeger; vroegere
past ex; geweest; gewezen; toenmalig; voorheen; voormalig; voormalige; vorige; vroeger; vroegere
previous ex; geweest; gewezen; toenmalig; voorheen; voormalig; voormalige; vorige; vroeger; vroegere afgelopen; verleden; vorig
retired ex; gepensioneerd; geweest; gewezen; met emeritaat; rustend; toenmalig; voorheen; voormalig; voormalige; vorige; vroeger; vroegere
AdverbRelated TranslationsOther Translations
before ex; geweest; gewezen; toenmalig; voorheen; voormalig; voormalige; vorige; vroeger; vroegere aleer; alvoor; alvorens; daarvoor; eer; eertijds; ervoor; in aanwezigheid van; overstaan; tevoren; van tevoren; vantevoren; voor; vooraf; vooraleer; voordat; voorheen; voormaals; vroeger
formerly ex; geweest; gewezen; toenmalig; voorheen; voormalig; voormalige; vorige; vroeger; vroegere eertijds; voorheen; voormaals; voortijds; vroeger; weleer
ModifierRelated TranslationsOther Translations
at an earlier date ex; geweest; gewezen; toenmalig; voorheen; voormalig; voormalige; vorige; vroeger; vroegere
earlier eertijds; voorheen; voormaals; vroeger
in former times ex; geweest; gewezen; toenmalig; voorheen; voormalig; voormalige; vorige; vroeger; vroegere eertijds; voorheen; voormaals; voortijds; vroeger
late afgestorven; dood; doodgegaan; gestorven; heengegaan; laat; overleden; vertraagd

Wiktionary Translations for gewezen:

gewezen
adjective
 1. vroegere

wijzen:

wijzen verb (wijs, wijst, wees, wezen, gewezen)

 1. wijzen (attenderen)
  draw attention to; to point out; to indicate; to point; to signal; to show
  • point out verb (points out, pointed out, pointing out)
  • indicate verb (indicates, indicated, indicating)
  • point verb (points, pointed, pointing)
  • signal verb (signals, signalled, signalling)
  • show verb (shows, showed, showing)
 2. wijzen (iets aanwijzen; aanduiden; indiceren; aangeven)
  to indicate; to point out; to define; to pinpoint; to point to; to show; to point
  • indicate verb (indicates, indicated, indicating)
  • point out verb (points out, pointed out, pointing out)
  • define verb (defines, defined, defining)
  • pinpoint verb (pinpoints, pinpointed, pinpointing)
  • point to verb (points to, pointed out, pointing out)
  • show verb (shows, showed, showing)
  • point verb (points, pointed, pointing)

Conjugations for wijzen:

o.t.t.
 1. wijs
 2. wijst
 3. wijst
 4. wijzen
 5. wijzen
 6. wijzen
o.v.t.
 1. wees
 2. wees
 3. wees
 4. wezen
 5. wezen
 6. wezen
v.t.t.
 1. heb gewezen
 2. hebt gewezen
 3. heeft gewezen
 4. hebben gewezen
 5. hebben gewezen
 6. hebben gewezen
v.v.t.
 1. had gewezen
 2. had gewezen
 3. had gewezen
 4. hadden gewezen
 5. hadden gewezen
 6. hadden gewezen
o.t.t.t.
 1. zal wijzen
 2. zult wijzen
 3. zal wijzen
 4. zullen wijzen
 5. zullen wijzen
 6. zullen wijzen
o.v.t.t.
 1. zou wijzen
 2. zou wijzen
 3. zou wijzen
 4. zouden wijzen
 5. zouden wijzen
 6. zouden wijzen
diversen
 1. wijs!
 2. wijst!
 3. gewezen
 4. wijzend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

Translation Matrix for wijzen:

NounRelated TranslationsOther Translations
point point; pointe; punt
show demonstratie; expositie; happening; laten zien; opvoering; parade; performance; show; staatsie; tentoonstelling; toneelavond; uiterlijk vertoon; uitstalling; vertoning; voorstelling
signal geluidssein; geluidssignaal; sein; signaal; teken; wenk
VerbRelated TranslationsOther Translations
define aanduiden; aangeven; iets aanwijzen; indiceren; wijzen afbakenen; afpalen; afzetten; begrenzen; bepalen; beschrijven; definiëren; karakteriseren; kenmerken; kenschetsen; mededelen; nader omschrijven; omlijnen; omschrijven; preciseren; typeren; uiteenzetten; verhalen; vertellen; zeggen
draw attention to attenderen; wijzen
indicate aanduiden; aangeven; attenderen; iets aanwijzen; indiceren; wijzen bewust maken; duiden op; informeren; kennisgeven van; wijzen naar; wijzen op; zeggen
pinpoint aanduiden; aangeven; iets aanwijzen; indiceren; wijzen
point aanduiden; aangeven; attenderen; iets aanwijzen; indiceren; wijzen aanwijzen; spitsen; wijzen naar
point out aanduiden; aangeven; attenderen; iets aanwijzen; indiceren; wijzen bewust maken; informeren; kennisgeven van; zeggen
point to aanduiden; aangeven; iets aanwijzen; indiceren; wijzen duiden op; wijzen op
show aanduiden; aangeven; attenderen; iets aanwijzen; indiceren; wijzen etaleren; exposeren; getuigen van; laten blijken; laten zien; openbaren; presenteren; te voorschijn halen; tentoonstellen; tevoorschijn brengen; tevoorschijn halen; tevoorschijnhalen; tevoorschijntoveren; tonen; uitstallen; vertonen; voor de dag halen; voordedaghalen; wijzen naar; zich uiten
signal attenderen; wijzen bekrachtigen; bemerken; bestempelen; certificeren; gewaarworden; merken; opmerken; seinen; signalen geven; signaleren; waarmerken; waarnemen

Related Words for "wijzen":


Related Definitions for "wijzen":

 1. aanwijzingen vormen dat het zo is2
  • alles wijst erop dat hij gelijk heeft2
 2. hem duidelijk maken waar het is of hoe het moet2
  • hij wijst hem de weg naar zee2
 3. je hand of arm in die richting houden2
  • hij wijst naar de boot in de verte2
 4. zijn aandacht erop vestigen2
  • ik wijs erop dat u de aanvraag volgende week in moet leveren2

Wiktionary Translations for wijzen:

wijzen
verb
 1. (inergatief) met de (wijs)vinger, hand of arm in een richting duiden
wijzen
verb
 1. to extend finger

Cross Translation:
FromToVia
wijzen point weisen — auf etwas zeigen
wijzen show weisen — jemandem etwas zeigen
wijzen designate; appoint; denote; mark; motion; show; indicate; point out; demonstrate; display; manifest; suggest; connote; choose; elect; pick out; opt désigner — Traduction à trier
wijzen indicate; show; point out; demonstrate; display; manifest; suggest; connote; denote indiquermontrer, désigner une personne ou une chose.
wijzen show; point; indicate; point out; demonstrate; display; manifest montrerfaire voir ; exposer aux regards.