Summary
Dutch to English:   more detail...
  1. iets afleiden uit:


Dutch

Detailed Translations for iets afleiden uit from Dutch to English

iets afleiden uit:

iets afleiden uit verb

  1. iets afleiden uit (concluderen)
    to deduce; to conclude; to divert
    • deduce verb (deduces, deduced, deducing)
    • conclude verb (concludes, concluded, concluding)
    • divert verb (diverts, diverted, diverting)

Translation Matrix for iets afleiden uit:

VerbRelated TranslationsOther Translations
conclude concluderen; iets afleiden uit afleiden; afsluiten; beëindigen; concluderen; deduceren; een einde maken aan; een gevolgtrekking maken; eindigen; naar einde toewerken; ophouden; opmaken uit; stoppen
deduce concluderen; iets afleiden uit afleiden; deduceren
divert concluderen; iets afleiden uit afkeren; afwenden; bezig houden; iemand amuseren; omleggen; omleiden; verlustigen; vermaken

Related Translations for iets afleiden uit