Summary
Dutch to English:   more detail...
  1. in onmin geraken:


Dutch

Detailed Translations for in onmin geraken from Dutch to English

in onmin geraken:

in onmin geraken verb

  1. in onmin geraken
    to quarrel; to discord; to fall out
    • quarrel verb (quarrels, quarreled, quarreling)
    • discord verb (discords, discorded, discording)
    • fall out verb (falls out, fell out, falling out)

Translation Matrix for in onmin geraken:

NounRelated TranslationsOther Translations
discord botsing; conflict; disharmonie; gespletenheid; misnoegen; onaangenaamheid; onbehaaglijkheid; onbehagen; onenigheid; ongenoegen; onmin; ontevredenheid; onvrede; ruzie; scheuring; schisma; tweedracht; tweespalt; tweestrijd; twist; verdeeldheid; vete; wanklank
quarrel botsing; conflict; debat; dispuut; geschil; kwestie; meningsverschil; onenigheid; redestrijd; redetwist; ruzie; twist; twistgesprek; woordenstrijd; woordenwisseling
VerbRelated TranslationsOther Translations
discord in onmin geraken
fall out in onmin geraken
quarrel in onmin geraken bakkeleien; bekampen; bekvechten; bestrijden; bevechten; hakketakken; kiften; kijven; knokken; krakelen; matten; ruzie maken; ruzieën; ruziën; strijden; twisten; vechten
ModifierRelated TranslationsOther Translations
fall out uitgevallen; wegvallen

Related Translations for in onmin geraken