Summary
Dutch to English:   more detail...
  1. klagerig:


Dutch

Detailed Translations for klagerig from Dutch to English

klagerig:


Translation Matrix for klagerig:

NounRelated TranslationsOther Translations
complaining beklag; gekanker; geklaag; gemekker; klacht indienen
lamenting gehuil; gejank; geween
wailing gehuil; gejammer; gejank; geweeklaag; geween
AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
complaining jammerend; jeremiërend; klaaglijk; klagerig beklagend; chagrijnig; gemelijk; humeurig; jammerend; jeremiërend; klaaglijk; klagelijk; klagend; knorrig; lamenterend; negatief; nurks; sikkeneurig; slecht gehumeurd; weeklagend; zeurderig
lamenting jammerend; jeremiërend; klaaglijk; klagerig chagrijnig; gemelijk; humeurig; jammerend; jeremiërend; klaaglijk; klagelijk; klagend; knorrig; lamenterend; nurks; sikkeneurig; slecht gehumeurd; weeklagend
plaintive jammerend; jeremiërend; klaaglijk; klagerig rouwig; treurig; verdrietig
wailing jammerend; jeremiërend; klaaglijk; klagerig chagrijnig; gemelijk; humeurig; knorrig; nurks; sikkeneurig; slecht gehumeurd
woeful jammerend; jeremiërend; klaaglijk; klagerig beklagenswaardig; deerlijk; erbarmelijk; jammerend; jammerlijk; jeremiërend; klaaglijk; klagelijk; klagend; lamenterend; rouwig; stakkerig; tragisch; treurig; verdrietig; weeklagend; zielig
wretched jammerend; jeremiërend; klaaglijk; klagerig akelig; bedonderd; belazerd; beroerd; deplorabel; diep ongelukkig; ellendig; ellendige; jammerend; jeremiërend; klaaglijk; klagelijk; klagend; klungelig; lamenterend; lamlendig; lamzalig; meelijwekkend; miserabel; naar; ongelukkig; onzalig; stumperig; weeklagend

Related Words for "klagerig":

  • klagerige