Summary
Dutch to English:   more detail...
  1. kostenvergoeding:


Dutch

Detailed Translations for kostenvergoeding from Dutch to English

kostenvergoeding:

kostenvergoeding [de ~ (v)] noun

  1. de kostenvergoeding (vergoeding)
    the compensation; the remuneration; the fee; the payment; the salary; the income

Translation Matrix for kostenvergoeding:

NounRelated TranslationsOther Translations
compensation kostenvergoeding; vergoeding aanzuivering; afkoopwaarde; arbeidsloon; betaling; bezoldiging; compensatie; compenseren; contraprestatie; gage; herstelbetaling; honorarium; indemnisatie; loon; restituties; salaris; schade-uitkering; schadeloosstelling; schadevergoeding; smartengeld; soldij; tegemoetkoming; tegen prestatie opwegende actie; tegendienst; tegenprestatie; terugbetalingen; traktement; uitbetalingen bij schade; verdienste; vergoeden; vergoeding; wedde; wederdienst
fee kostenvergoeding; vergoeding aanmeldingskosten; arbeidsloon; belasting; bezoldiging; gage; heffing; honorarium; inschrijfgeld; inschrijvingskosten; kosten; leges; loon; registratierecht; salaris; soldij; traktement; verdienste; wedde
income kostenvergoeding; vergoeding arbeidsinkomen; arbeidsloon; bezoldiging; gage; honorarium; inkomen; inkomen uit onderneming; inkomsten; loon; ontvangsten; salaris; soldij; traktement; verdienste; verdiensten; wedde
payment kostenvergoeding; vergoeding aanzuivering; afbetaling; afrekening; arbeidsloon; betalen; betaling; bezoldiging; dokken; gage; honorarium; loon; restituties; salaris; soldij; terugbetalingen; traktement; uitbetaling; uitkering; verdienste; vereffening; verrekening; voldoen; wedde
remuneration kostenvergoeding; vergoeding beloning; loon; salariëring; vergoeding
salary kostenvergoeding; vergoeding arbeidsinkomen; arbeidsloon; bezoldiging; gage; honorarium; inkomen; inkomen uit onderneming; inkomsten; loon; ontvangsten; salaris; salariëring; soldij; traktement; verdienste; verdiensten; wedde

Related Words for "kostenvergoeding":

  • kostenvergoedingen