Summary
Dutch to English:   more detail...
  1. loonzakje:


Dutch

Detailed Translations for loonzakje from Dutch to English

loonzakje:

loonzakje [het ~] noun

  1. het loonzakje
    the pay envelope; the pay; the pay packet

Translation Matrix for loonzakje:

NounRelated TranslationsOther Translations
pay loonzakje arbeidsloon; bezoldiging; gage; honorarium; inkomen; inkomen uit onderneming; loon; salaris; salariëring; soldij; traktement; verdienste; wedde
pay envelope loonzakje
pay packet loonzakje
VerbRelated TranslationsOther Translations
pay afrekenen; bekostigen; belonen; besteden; betalen; bezoldigen; bijleggen; dokken; honoreren; lonen; meebetalen; salariëren; spenderen; uitbetalen; uitgeven; vereffenen; verrekenen; voldoen

Related Words for "loonzakje":

  • loonzakjes