Summary
Dutch to English:   more detail...
  1. ondicht:


Dutch

Detailed Translations for ondicht from Dutch to English

ondicht:

ondicht adj

  1. ondicht (lek)

Translation Matrix for ondicht:

AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
faulty lek; ondicht buiten gebruik; defect; ernaast; fout; foutief; mis; onjuist; onklaar; onwaar; stuk; ten onrechte; verkeerd
leaky lek; ondicht
punctured lek; ondicht

Related Words for "ondicht":

  • ondichte