Dutch

Detailed Translations for onverwacht from Dutch to English

onverwacht:


Translation Matrix for onverwacht:

NounRelated TranslationsOther Translations
fast onthouden; vasten
rapid stroomversnelling
swift gierzwaluw; steenzwaluw; torenzwaluw
VerbRelated TranslationsOther Translations
blunt afstompen; vervlakken
fast abstineren; vasten
AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
abrupt abrupt; eensklaps; ineens; onverhoeds; onverwacht; onverwachts; onvoorzien; opeens; plots; plotseling; plotsklaps bruusk; kortaf; korzelig; nors; onzacht; snauwend; wrevelig
blunt abrupt; eensklaps; ineens; onverhoeds; onverwacht; onverwachts; onvoorzien; opeens; plots; plotseling; plotsklaps bot; bruusk; cru; direct; kortaf; kortzichtig; nors; onbewimpeld; ongenuanceerd; ongezouten; onomwonden; onscherp; onverbloemd; onverholen; onzacht; openhartig; openlijk; rechttoe rechtaan; ronduit; ruiterlijk; stomp; zonder omhaal
brusque abrupt; eensklaps; ineens; onverhoeds; onverwacht; onverwachts; opeens; plots; plotseling; plotsklaps bits; kattig; onvriendelijk; pinnig; snauwerig; snibbig; spinnig; vinnig
quick direct; gauw; gezwind
rapid abrupt; eensklaps; ineens; onverhoeds; onverwacht; onverwachts; opeens; plots; plotseling; plotsklaps alert; direct; gauw; gezwind; oplettend; rap; snel; uitgeslapen; vlot; vlug; wakker
speedy abrupt; eensklaps; ineens; onverhoeds; onverwacht; onverwachts; opeens; plots; plotseling; plotsklaps direct; gauw; gezwind; rap; snel; vlot; vlug
sudden abrupt; eensklaps; ineens; onverhoeds; onverwacht; onverwachts; onvoorzien; opeens; plots; plotseling; plotsklaps abrupt; blindelings; bruusk; eensklaps; in het wilde weg; lukraak; opeens; plots; plotseling; plotsklaps; schielijk
swift abrupt; eensklaps; ineens; onverhoeds; onverwacht; onverwachts; opeens; plots; plotseling; plotsklaps direct; gauw; gezwind; rap; snel; vlot; vlug
unexpected onvermoed; onverwacht blindelings; in het wilde weg; lukraak; onverhoopt
unsuspected onvermoed; onverwacht onverdacht
- plotseling
AdverbRelated TranslationsOther Translations
all at once abrupt; eensklaps; ineens; onverhoeds; onverwacht; onverwachts; onvoorzien; opeens; plots; plotseling; plotsklaps
all of a sudden abrupt; eensklaps; ineens; onverhoeds; onverwacht; onverwachts; onvoorzien; opeens; plots; plotseling; plotsklaps abrupt; bruusk; eensklaps; ongedacht; opeens; plots; plotseling; plotsklaps; schielijk
at once abrupt; eensklaps; ineens; onverhoeds; onverwacht; onverwachts; onvoorzien; opeens; plots; plotseling; plotsklaps dadelijk; direct; gelijk; meteen; ogenblikkelijk; onmiddellijk; onverwijld; op staande voet; prompt; subiet; terstond
suddenly abrupt; eensklaps; ineens; onverhoeds; onverwacht; onverwachts; onvoorzien; opeens; plots; plotseling; plotsklaps abrupt; blindelings; bruusk; eensklaps; in het wilde weg; klakkelings; lukraak; ongedacht; opeens; plots; plotseling; plotsklaps; schielijk
unexpectedly abrupt; eensklaps; ineens; onverhoeds; onverwacht; onverwachts; onvoorzien; opeens; plots; plotseling; plotsklaps abrupt; bruusk; eensklaps; klakkelings; ongedacht; opeens; plots; plotseling; plotsklaps; schielijk
- ineens; opeens
ModifierRelated TranslationsOther Translations
fast abrupt; eensklaps; ineens; onverhoeds; onverwacht; onverwachts; opeens; plots; plotseling; plotsklaps haastig; kortstondig; rap; snel; terloops; vlot; vluchtig; vlug
out of the blue abrupt; eensklaps; ineens; onverhoeds; onverwacht; onverwachts; onvoorzien; opeens; plots; plotseling; plotsklaps ongedacht
quick abrupt; eensklaps; ineens; onverhoeds; onverwacht; onverwachts; opeens; plots; plotseling; plotsklaps abrupt; alert; bruusk; eensklaps; gehaaid; gevat; gewiekst; lichtvoetig; opeens; oplettend; plots; plotseling; plotsklaps; rap; schielijk; snedig; snel; snelvoetig; uitgeslapen; vlot; vlug; wakker
without warning onvermoed; onverwacht blindelings; in het wilde weg; lukraak

Related Words for "onverwacht":

  • onverwachtheid, onverwachte

Synonyms for "onverwacht":


Antonyms for "onverwacht":


Related Definitions for "onverwacht":

  1. snel, terwijl het niet verwacht werd1
    • onverwacht stond hij voor mijn neus1

Wiktionary Translations for onverwacht:

onverwacht
adjective
  1. niet van tevoren zien aankomen
onverwacht
adjective
  1. not expected, anticipated or foreseen
  2. not expected
noun
  1. difference between what is expected and what happens