Summary
Dutch to English:   more detail...
  1. op dezelfde wijze:


Dutch

Detailed Translations for op dezelfde wijze from Dutch to English

op dezelfde wijze:

op dezelfde wijze adj

  1. op dezelfde wijze (evenzo; desgelijks; dito; ook; precies zo)

Translation Matrix for op dezelfde wijze:

NounRelated TranslationsOther Translations
the same hetzelfde
AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
the same diezelfde; eender; gelijk; hetzelfde; idem
AdverbRelated TranslationsOther Translations
as desgelijks; dito; evenzo; ook; op dezelfde wijze; precies zo aangezien; daar; evenzo; in overeenstemming met; inmiddels; intussen; naargelang; naarmate; net zo; omdat; ondertussen; terwijl; toen; tussentijds; vermits; zowel als
equally desgelijks; dito; evenzo; ook; op dezelfde wijze; precies zo alsmede; alsook; evenals; evenwichtig; in evenwicht
just as desgelijks; dito; evenzo; ook; op dezelfde wijze; precies zo alsmede; alsook; even; even veel; evenals
likewise desgelijks; dito; evenzo; ook; op dezelfde wijze; precies zo insgelijks
the same eender; om het even
OtherRelated TranslationsOther Translations
as much evenveel
just as evenveel
ModifierRelated TranslationsOther Translations
as much desgelijks; dito; evenzo; ook; op dezelfde wijze; precies zo alsmede; alsook; even zoveel; evenals; evenveel
ditto desgelijks; dito; evenzo; ook; op dezelfde wijze; precies zo eender; gelijk; hetzelfde; idem; idem dito; precies hetzelfde
in the same way as desgelijks; dito; evenzo; ook; op dezelfde wijze; precies zo
the same desgelijks; dito; evenzo; ook; op dezelfde wijze; precies zo

Related Translations for op dezelfde wijze