Dutch

Detailed Translations for prijsverlaging from Dutch to English

prijsverlaging:

prijsverlaging [de ~ (v)] noun

  1. de prijsverlaging (prijsdaling; deflatie; baisse)
    the reduction; the rebate; the discount; the drop in prices; the price-cut; the fall; the weakness; the sell short; the recession; the softness
  2. de prijsverlaging (korting; reductie)
    the discount; the deduction; the rebate; the cut
  3. de prijsverlaging (deflatie; prijsdaling)
    the deflation; the price reduction; the drop in price; the price cut; the fall in price

Translation Matrix for prijsverlaging:

NounRelated TranslationsOther Translations
cut korting; prijsverlaging; reductie bekorting; besnoeiing; besparing; bezuiniging; coupure; inkeping; inkerving; inkrimping; insnijding; jaap; keep; kerf; korting; kostenbesparing; ontering; prijsvermindering; reductie; snede; snee; sneetje; snijwond; snijwondje; snit; snoeiing; verkorting; verlaging
deduction korting; prijsverlaging; reductie afleiden; aftrek; aftrekking; deduceren; deductie; vermindering
deflation deflatie; prijsdaling; prijsverlaging deflatie
discount baisse; deflatie; korting; prijsdaling; prijsverlaging; reductie disconto; discount; discountwinkel; discountzaak; korting; rabat
drop in price deflatie; prijsdaling; prijsverlaging
drop in prices baisse; deflatie; prijsdaling; prijsverlaging koersdaling; koersverlaging
fall baisse; deflatie; prijsdaling; prijsverlaging achteruitgang; afname; daling; herfst; herfsttijd; instorting; inzinking; landing; minder worden; najaar; neervallen; terechtkomen; teruggang; terugloop; val; vermindering
fall in price deflatie; prijsdaling; prijsverlaging
price cut deflatie; prijsdaling; prijsverlaging
price reduction deflatie; prijsdaling; prijsverlaging korting; prijsdaling; prijsvermindering; reductie
price-cut baisse; deflatie; prijsdaling; prijsverlaging
rebate baisse; deflatie; korting; prijsdaling; prijsverlaging; reductie aftrek; aftrekking; deductie; rabat; vermindering
recession baisse; deflatie; prijsdaling; prijsverlaging malaise; recessie; slapheid; slapte
reduction baisse; deflatie; prijsdaling; prijsverlaging bekorting; besnoeiing; besparing; bezuiniging; herleiding; inkorting; inkrimping; inname; kleiner maken; korting; kostenbesparing; prijsvermindering; rabat; reduceren; reductie; simplificatie; vereenvoudiging; verkleining; verkorting; vernedering
sell short baisse; deflatie; prijsdaling; prijsverlaging
softness baisse; deflatie; prijsdaling; prijsverlaging weekheid; zachtheid
weakness baisse; deflatie; prijsdaling; prijsverlaging flauwheid; krachteloosheid; laksheid; slapheid; slapte; sulligheid; weekheid; weekte; zachtheid; zonder veel smaak; zwak punt; zwakheid; zwakte
VerbRelated TranslationsOther Translations
cut aankaarten; aansnijden; aanvoeren; afsnijden; coifferen; doorhakken; doorhouwen; doorklieven; doorknippen; doormidden hakken; een knippend geluid maken; entameren; houtsnijden; in hout schrijven; in tweeën houwen; kappen; kerven; klieven; kloven; knippen; kort knippen; kort maken; korten; op tafel leggen; opperen; opwerpen; prikken; snerpen; snijden; snijwerk maken; steken; steken geven; te berde brengen; ter sprake brengen
discount disconteren
fall bezwijken; doodgaan; erin vallen; flikkeren; heengaan; inslapen; kelderen; kiepen; kieperen; omkomen; ondergaan; onderuitgaan; op zijn bek gaan; overlijden; raken; sneuvelen; sodemieteren; sterven; te gronde gaan; ten ondergaan; ten val komen; terechtkomen; treffen; tuimelen; vallen; wegvallen; zakken
AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
cut gekuist; gesneden; zedig gemaakt

Related Words for "prijsverlaging":

  • prijsverlagingen