Summary
Dutch to English:   more detail...
  1. staatsie:
  2. Wiktionary:


Dutch

Detailed Translations for staatsie from Dutch to English

staatsie:

staatsie [de ~ (v)] noun

  1. de staatsie (vertoning; opvoering; voorstelling; show; parade)
    the performance; the exhibition; the showing; the show; the ceremony
  2. de staatsie (plechtige optocht)
    the protocol; the ceremony
  3. de staatsie (processie; stoet)
    the procession

Translation Matrix for staatsie:

NounRelated TranslationsOther Translations
ceremony opvoering; parade; plechtige optocht; show; staatsie; vertoning; voorstelling beleefdheidsbetuiging; ceremonie; feest; feestelijkheid; festiviteit; omhaal; optocht; plechtigheid; plichtpleging; stoet; viering
exhibition opvoering; parade; show; staatsie; vertoning; voorstelling expositie; happening; performance; show; tentoonstelling; uitstalling; voorstelling
performance opvoering; parade; show; staatsie; vertoning; voorstelling beoefening; prestatie; toneelavond; uitoefening; verrichting
procession processie; staatsie; stoet optocht; stoet
protocol plechtige optocht; staatsie beleefdheidsbetuiging; ceremonie; plichtpleging; protocol
show opvoering; parade; show; staatsie; vertoning; voorstelling demonstratie; expositie; happening; laten zien; performance; show; tentoonstelling; toneelavond; uiterlijk vertoon; uitstalling; voorstelling
showing opvoering; parade; show; staatsie; vertoning; voorstelling aanduiden; aanwijzen; tonen; voordoen
VerbRelated TranslationsOther Translations
show aanduiden; aangeven; attenderen; etaleren; exposeren; getuigen van; iets aanwijzen; indiceren; laten blijken; laten zien; openbaren; presenteren; te voorschijn halen; tentoonstellen; tevoorschijn brengen; tevoorschijn halen; tevoorschijnhalen; tevoorschijntoveren; tonen; uitstallen; vertonen; voor de dag halen; voordedaghalen; wijzen; wijzen naar; zich uiten
ModifierRelated TranslationsOther Translations
showing pralend

Related Words for "staatsie":

  • staatsies

Wiktionary Translations for staatsie:


Cross Translation:
FromToVia
staatsie state; pomp; ceremony GeprängePrunk, Prachtentfaltung