Summary
Dutch to English:   more detail...
 1. terugkomen op:


Dutch

Detailed Translations for terugkomen op from Dutch to English

terugkomen op:

terugkomen op verb

 1. terugkomen op (herroepen; intrekken; terugnemen)
  to revoke; to recall; to repeal; to reverse; to recant
  • revoke verb (revokes, revoked, revoking)
  • recall verb (recalls, recalled, recalling)
  • repeal verb (repeals, repealed, repealing)
  • reverse verb (reverses, reversed, reversing)
  • recant verb (recants, recanted, recanting)

Translation Matrix for terugkomen op:

NounRelated TranslationsOther Translations
recall rappelleren; terugroep; terugroepen; terugroeping
repeal herroeping; intrekking; terugneming
reverse achterkant; achterzijde; ellende; keerzijde; malheur; moeilijkheden; omgekeerde; ommezijde; onaangename zijde; ongeluk; onheil; onspoed; pech; ramp; rampspoed; rugzijde; tegendeel; tegenovergestelde; tegenslag; tegenspoed; terugslag; terugslagen
revoke veronachtzaming; verwaarlozing
VerbRelated TranslationsOther Translations
recall herroepen; intrekken; terugkomen op; terugnemen; zijn woorden terugnemen terughalen; terugroepen
recant herroepen; intrekken; terugkomen op; terugnemen; zijn woorden terugnemen bedwingen; beteugelen; in bedwang houden; onderdrukken; terughouden
repeal herroepen; intrekken; terugkomen op; terugnemen; zijn woorden terugnemen
reverse herroepen; intrekken; terugkomen op; terugnemen; zijn woorden terugnemen converteren; iets omdraaien; omkeren; omzetten; verwisselen
revoke herroepen; intrekken; terugkomen op; terugnemen; zijn woorden terugnemen bedwingen; beteugelen; herroepen; in bedwang houden; onderdrukken; terughouden; terugroepen
AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
reverse achteren; achteruit; achterwaarts; naar achter; naar achteren; rugwaarts; terug

Related Translations for terugkomen op