Summary
Dutch to English:   more detail...
  1. vaststaande mening:


Dutch

Detailed Translations for vaststaande mening from Dutch to English

vaststaande mening:

vaststaande mening [znw.] noun

  1. vaststaande mening (overtuiging; gezindheid)
    the conviction; the disposition; the inclination; the creed; the notion; the opinion; the view; the idea

Translation Matrix for vaststaande mening:

NounRelated TranslationsOther Translations
conviction gezindheid; overtuiging; vaststaande mening overtuigdheid; overtuiging
creed gezindheid; overtuiging; vaststaande mening confessie; credo; geloof; geloofsovertuiging; gezindheid; gezindte
disposition gezindheid; overtuiging; vaststaande mening aard; arrangement; confessie; geaardheid; geloof; geloofsovertuiging; gemoed; gemoedsaard; gemoedsgesteldheid; gezindheid; gezindte; inborst; indeling; inslag; karakter; mentaliteit; natuur; opstelling; ordening; rangschikking; schikking; temperament; vurigheid
idea gezindheid; overtuiging; vaststaande mening begrip; benul; besef; bewustzijn; conceptie; denkbeeld; gedachte; gezichtspunt; idee; intentie; interpretatie; inzicht; kijk; lezing; mening; meningsuiting; mentale voorstelling; moedwil; notie; oordeel; opinie; opvatting; opzet; overtuiging; plan; planning; standpunt; visie; voornemen; zienswijze
inclination gezindheid; overtuiging; vaststaande mening confessie; declinatie; flauwe helling; geloof; geloofsovertuiging; gemoedsaard; gemoedsgesteldheid; genegenheid; geneigdheid; gezindheid; gezindte; glooiing; glooiingshoek; hang; inborst; inclinatie; neiging; strekking; temperament; tendens; vurigheid
notion gezindheid; overtuiging; vaststaande mening begrijpen; begrip; benul; besef; bewustzijn; brein; conceptie; denkbeeld; gedachte; gezichtspunt; hersens; idee; intelligentie; interpretatie; inzicht; kijk; lezing; mening; mentale voorstelling; notie; oordeel; opinie; opvatting; overtuiging; sjoege; standpunt; verstand; visie; zienswijze
opinion gezindheid; overtuiging; vaststaande mening advies; begrip; benul; denkbeeld; dunk; gezichtshoek; gezichtspunt; idee; interpretatie; invalshoek; inzicht; lezing; mening; meningsuiting; mentale voorstelling; oogpunt; oordeel; opinie; opvatting; overtuiging; perspectief; standpunt; visie; zienswijs; zienswijze
view gezindheid; overtuiging; vaststaande mening aanblik; aanzicht; aspect; begrip; benul; bezichtigen; bezichtiging; denkbeeld; doorkijk; facet; gezicht; gezichtshoek; gezichtspunt; idee; interpretatie; invalshoek; inzicht; kijk; lezing; mening; meningsuiting; mentale voorstelling; oogpunt; oordeel; opinie; opvatting; opzicht; overtuiging; panorama; perspectief; prospect; standpunt; uitzicht; vergezicht; verreikend uitzicht; visie; vue; weergave; zicht; zienswijs; zienswijze
VerbRelated TranslationsOther Translations
view aanblikken; aankijken; aanschouwen; aanzien; bekijken; bezichtigen; bezien; controleren; examineren; gadeslaan; inspecteren; keuren; kijken; observeren; schouwen; waarnemen; weergeven; zien

Related Translations for vaststaande mening