Dutch

Detailed Translations for verholenheid from Dutch to English

verholenheid:

verholenheid [de ~ (v)] noun

  1. de verholenheid
    the concealment; the stealth; the secrecy

Translation Matrix for verholenheid:

NounRelated TranslationsOther Translations
concealment verholenheid verberging; verborgene; verheling; verhulling; verzwijging
secrecy verholenheid discretie; geheim; geheimhouding; heimelijkheid; kiesheid; stiekemheid; verborgenheid
stealth verholenheid geheim; heimelijkheid; stiekemheid; verborgenheid
AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
stealth onopgemerkt

Related Words for "verholenheid":


verholen:


Translation Matrix for verholen:

NounRelated TranslationsOther Translations
secret geheim; heimelijkheid; stiekemheid; verborgenheid
AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
clandestine bedekt; heimelijk; in het geniep; steels; stiekem; verholen; verstolen clandestien; heimelijk; illegaal; ongeoorloofd; onrechtmatig; onwetmatig; onwettelijk; onwettig; stilletjes; verboden; wederrechtelijk
concealed bedekt; heimelijk; in het geniep; steels; stiekem; verbloemd; verborgen; verdoezeld; verholen; verhuld; verscholen; verstolen onderhuids; sluimerend; verborgen; verborgen aanwezig zijn; verscholen
covered bedekt; verbloemd; verholen; verkapt; versluierd afgedekt; bedekt; gecovered; gedekt; gezekerd; ingedekt; overdekt
disguised bedekt; verbloemd; verborgen; verdoezeld; verholen; verhuld; verkapt; verscholen; versluierd verdraaid; verkapt; verkleed; vermomd; verwrongen
furtive bedekt; heimelijk; in het geniep; steels; stiekem; verholen; verstolen geheim; heimelijk; in het geheim; in het geniep; steels; stiekem; stilletjes; verstolen
secret verbloemd; verborgen; verdoezeld; verholen; verhuld; verscholen heimelijk; onderhuids; sluimerend; stilletjes; verborgen; verborgen aanwezig zijn
sneaking bedekt; heimelijk; in het geniep; steels; stiekem; verholen; verstolen heimelijk; stilletjes
stealthy bedekt; heimelijk; in het geniep; steels; stiekem; verholen; verstolen clandestien; heimelijk; ongeoorloofd; stilletjes
undisclosed verbloemd; verborgen; verdoezeld; verholen; verhuld; verscholen
unseen verbloemd; verborgen; verdoezeld; verholen; verhuld; verscholen geluidloos; geruisloos; ongemerkt; ongezien; onopgemerkt; stil; stilletjes; zachtjes
veiled bedekt; verbloemd; verborgen; verdoezeld; verholen; verhuld; verkapt; verscholen; versluierd afgedekt; bedekt; gesluierd; omfloerst
AdverbRelated TranslationsOther Translations
secretly bedekt; heimelijk; in het geniep; steels; stiekem; verbloemd; verborgen; verdoezeld; verholen; verhuld; verscholen; verstolen achterbaks; doortrapt; geheim; geniepig; gluiperig; heimelijk; in het geheim; in het geniep; listig; op steelse wijze; slinks; snood; steels; steelsgewijze; stiekem; tersluiks; verstolen
ModifierRelated TranslationsOther Translations
in disguise verbloemd; verborgen; verdoezeld; verholen; verhuld; verscholen gemaskerd; in vermomming; incognito
shrouded bedekt; verbloemd; verholen; verkapt; versluierd gesluierd; omfloerst

Related Words for "verholen":