Dutch

Detailed Translations for verlaging from Dutch to English

verlaging:

verlaging [de ~ (v)] noun

  1. de verlaging (ontering)
    the degradation; the disgracement; the dishonering; the cut; the salary cut
  2. de verlaging (degradatie; terugzetting)
    the degradation; the demotion; the disrating
  3. de verlaging (salarisverlaging)
    the pay cut

Translation Matrix for verlaging:

NounRelated TranslationsOther Translations
cut ontering; verlaging bekorting; besnoeiing; besparing; bezuiniging; coupure; inkeping; inkerving; inkrimping; insnijding; jaap; keep; kerf; korting; kostenbesparing; prijsverlaging; prijsvermindering; reductie; snede; snee; sneetje; snijwond; snijwondje; snit; snoeiing; verkorting
degradation degradatie; ontering; terugzetting; verlaging degradatie; vernedering
demotion degradatie; terugzetting; verlaging degradatie van een werknemer
disgracement ontering; verlaging
dishonering ontering; verlaging
disrating degradatie; terugzetting; verlaging
pay cut salarisverlaging; verlaging salarisvermindering
salary cut ontering; verlaging bekorting; besnoeiing; besparing; bezuiniging; inkrimping; kostenbesparing; salarisvermindering; verkorting
VerbRelated TranslationsOther Translations
cut aankaarten; aansnijden; aanvoeren; afsnijden; coifferen; doorhakken; doorhouwen; doorklieven; doorknippen; doormidden hakken; een knippend geluid maken; entameren; houtsnijden; in hout schrijven; in tweeën houwen; kappen; kerven; klieven; kloven; knippen; kort knippen; kort maken; korten; op tafel leggen; opperen; opwerpen; prikken; snerpen; snijden; snijwerk maken; steken; steken geven; te berde brengen; ter sprake brengen
AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
cut gekuist; gesneden; zedig gemaakt

Related Words for "verlaging":

  • verlagingen