Summary
Dutch to English:   more detail...
 1. zich beklagen:


Dutch

Detailed Translations for zich beklagen from Dutch to English

zich beklagen:

zich beklagen verb

 1. zich beklagen
  to yammer; to complain; to wail; to whinge
  • yammer verb (yammers, yammered, yammering)
  • complain verb (complains, complained, complaining)
  • wail verb (wails, wailed, wailing)
  • whinge verb (whinges, whinged, whinging)

Translation Matrix for zich beklagen:

NounRelated TranslationsOther Translations
wail jammertoon; lijkklacht
VerbRelated TranslationsOther Translations
complain zich beklagen bezwaar aantekenen; bezwaar maken; bezwaren; brommen; een klacht indienen; eisen; jammeren; jeremiëren; kankeren; klagen; mopperen; morren; over iets mopperen; protesteren; pruttelen; reclameren; sputteren; tegenpruttelen; tegensputteren; terugeisen; terugvorderen; weeklagen; zeuren; zijn beklag indienen
wail zich beklagen huilen; jammeren; janken; jeremiëren; weeklagen; wenen
whinge zich beklagen kermen
yammer zich beklagen kermen

Related Translations for zich beklagen