Summary
Dutch to Spanish:   more detail...
  1. schappelijk:
  2. Wiktionary:


Dutch

Detailed Translations for schappelijk from Dutch to Spanish

schappelijk:

schappelijk adj

  1. schappelijk (billijk; redelijk; geschikt)

Translation Matrix for schappelijk:

NounRelated TranslationsOther Translations
justo eerlijke; rechtschapene; rechtvaardige
Not SpecifiedRelated TranslationsOther Translations
justo precies goed
ModifierRelated TranslationsOther Translations
adecuado billijk; geschikt; redelijk; schappelijk adequaat; correct; eerbiedwekkend; gepast; gepaste; geschikt; geschikte; geëigend; hebbelijk; indrukwekkend; juist; juiste; naar behoren; passend; passende; terdege; toepasbaar; wel degelijk
apropiado billijk; geschikt; redelijk; schappelijk adequaat; doelmatig; doeltreffend; effectief; efficiënt; gepast; geschikt; geëigend; juist; krachtig; passend; toepasbaar; toepasselijk; treffend; zinrijk; zinvol
justo billijk; geschikt; redelijk; schappelijk afgepast; billijk; contemplatief; correct; eerlijk; fair; ferm; fideel; fiks; flink; gegrond; geldig; gepast; gerechtvaardigd; gewettigd; goed; juist; keurig; kuis; net; net aan; netjes; openhartig; oprecht; precies; rechtmatig; rechtvaardig; rein; rondborstig; schoon; stevig; terecht; trouwhartig; valide; wetmatig; wettig
razonable billijk; geschikt; redelijk; schappelijk bedachtzaam; correct; doordacht; fatsoenlijk; nadenkend; netjes; ordentelijk; pienter; raadzaam; reëel; verstandig; weldenkend; wijs; wijselijk; zinnig

Related Words for "schappelijk":


Wiktionary Translations for schappelijk:


Cross Translation:
FromToVia
schappelijk razonable fair — adequate, reasonable, decent
schappelijk módico; abordable; accesible abordable — rare|fr Qu’on peut aborder.