Dutch

Detailed Translations for volgens from Dutch to Spanish

volgens:


Translation Matrix for volgens:

AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
conforme a in overeenkomst met; in overeenstemming met; overeenkomstig; passend bij; volgens als gevolg van; analoog; blijkens; conform; conform de regel; door; eender; eenvormig; evenzo; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; gelijkaardig; gelijkslachtig; gelijksoortig; hetzelfde; identiek; ingevolge; naar de regel; net zo; overeenkomstig; overeenstemmend; soortgelijk; ten gevolge van
- conform
Not SpecifiedRelated TranslationsOther Translations
compatible compatibel; conform
ModifierRelated TranslationsOther Translations
acorde con in overeenstemming met; overeenkomstig; passend bij; volgens
compatible in overeenstemming met; overeenkomstig; passend bij; volgens compatibel; verenigbaar
con arreglo a in overeenstemming met; overeenkomstig; passend bij; volgens analoog; eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; gelijkaardig; gelijkslachtig; gelijksoortig; hetzelfde; hierna; hiernaar; hierop; identiek; ingevolge; met inachtneming; na dit; net zo; overeenkomstig; soortgelijk; vanhier
de acuerdo con in overeenkomst met; in overeenstemming met; overeenkomstig; passend bij; volgens als gevolg van; analoog; conform; daarmee overeenkomend; door; eender; eenvormig; evenzo; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; gelijkaardig; gelijkslachtig; gelijksoortig; hetzelfde; identiek; in overeenstemming met; ingevolge; net zo; overeenkomstig; overeenstemmend; soortgelijk; ten gevolge van
según in overeenkomst met; overeenkomstig; volgens naargelang; naarmate; volgens welke; waarnaar
semejante in overeenstemming met; overeenkomstig; passend bij; volgens analoog; dergelijk; dergelijke; dusdanig; eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; gelijkaardig; gelijkslachtig; gelijksoortig; hetzelfde; identiek; net zo; op elkaar lijkend; overeenkomend; soortgelijk; zo een; zo'n; zodanig; zoiets; zulk; zulke

Related Words for "volgens":


Synonyms for "volgens":


Related Definitions for "volgens":

 1. gelijk aan1
  • alles verliep volgens plan1
 2. zoals iemand of iets het zegt1
  • volgens de weerman gaat het regenen vandaag1

Wiktionary Translations for volgens:

volgens
preposition
 1. geeft een bron aan voor de gegeven redenering

Cross Translation:
FromToVia
volgens según; acorde a according to — based on statement
volgens de acuerdo con; sobre; según gemäßPräposition mit Dativ: entsprechend, zufolge, nach
volgens según selon — D’après, eu égard à, conformément à, d’une manière correspondant à, en proportion, en fonction de

volgens form of volgen:

Conjugations for volgen:

o.t.t.
 1. volg
 2. volgt
 3. volgt
 4. volgen
 5. volgen
 6. volgen
o.v.t.
 1. volgde
 2. volgde
 3. volgde
 4. volgden
 5. volgden
 6. volgden
v.t.t.
 1. heb gevolgd
 2. hebt gevolgd
 3. heeft gevolgd
 4. hebben gevolgd
 5. hebben gevolgd
 6. hebben gevolgd
v.v.t.
 1. had gevolgd
 2. had gevolgd
 3. had gevolgd
 4. hadden gevolgd
 5. hadden gevolgd
 6. hadden gevolgd
o.t.t.t.
 1. zal volgen
 2. zult volgen
 3. zal volgen
 4. zullen volgen
 5. zullen volgen
 6. zullen volgen
o.v.t.t.
 1. zou volgen
 2. zou volgen
 3. zou volgen
 4. zouden volgen
 5. zouden volgen
 6. zouden volgen
en verder
 1. ben gevolgd
 2. bent gevolgd
 3. is gevolgd
 4. zijn gevolgd
 5. zijn gevolgd
 6. zijn gevolgd
diversen
 1. volg!
 2. volgt!
 3. gevolgd
 4. volgend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

Translation Matrix for volgen:

NounRelated TranslationsOther Translations
cumplir gehoor; gevolg; gevolg geven aan
perseguir achtervolgen; volgen
suceder plaatsvinden
VerbRelated TranslationsOther Translations
acompañar begeleiden; chaperonneren; escorteren; geleiden; meegaan; meelopen; vergezellen; volgen aan mengsel toevoegen; afgeven; afleveren; begeleiden; bestellen; bezorgen; bijdoen; bijmengen; bijsluiten; bijvoegen; brengen; eindje meerijden; erbij voegen; insluiten; langs brengen; leiden; meebrengen; meerijden; meevoeren; oprijden; overhandigen; rondleiden; thuisbezorgen; toevoegen; voeren; wegbrengen
cumplir navolgen; opvolgen; volgen bemerken; gehoorzamen; gevolg geven aan; kwijten; luisteren; nakomen; onderscheiden; opmerken; uit elkaar houden; uiteenhouden; waarmaken
ir tras de achternagaan; achternalopen; nalopen; navolgen; opvolgen; volgen nakomen
perseguir achternazitten; achtervolgen; nazitten; volgen berechten; erdoor jagen; gerechtelijk vervolgen; ijlen; jachten; jagen; jakkeren; najagen; nastreven; opschieten; reppen; snellen; spoeden; stressen; trachten te verkrijgen; vervolgen; vliegen; zich haasten; zich spoeden
seguir achternagaan; achternalopen; nalopen; navolgen; opvolgen; volgen aanhouden; bijhouden; continueren; doorgaan; doorwerken; een stapje verder gaan; gehoorzamen; gevolg geven aan; imiteren; komen na; luisteren; nabootsen; nadoen; nakomen; navolgen; prolongeren; verdergaan; vervolgen; voortgaan; voortzetten
seguir el hilo volgen
suceder navolgen; opvolgen; volgen afsluiten; dichtdoen; gebeuren; gehoorzamen; gevolg geven aan; luisteren; ontspinnen; oprijzen; overkomen; passeren; plaats hebben; plaatshebben; plaatsvinden; rijzen; sluiten; toedoen; toemaken; voordoen; voorkomen; voorvallen; zich voordoen

Related Words for "volgen":


Antonyms for "volgen":


Related Definitions for "volgen":

 1. achter iemand of iets aan gaan1
  • de hond volgt mij voortdurend1
 2. er aandacht aan geven en het begrijpen1
  • ik kon het gesprek goed volgen1
 3. er geregeld aan deelnemen1
  • hij volgt een opleiding1
 4. er logisch uit voortvloeien1
  • uit zijn verklaring volgt dat hij het niet gedaan kan hebben1
 5. erna komen1
  • op de dag volgt de nacht1

Wiktionary Translations for volgen:

volgen
verb
 1. achterna gaan

Cross Translation:
FromToVia
volgen asistir attend — to be present at
volgen seguir follow — to go or come after in physical space
volgen seguir pursue — to travel down a particular way or course of action
volgen resultar; salir; alcanzar; conseguir; lograr aboutirtoucher par un bout.
volgen seguirse; resultar résulter — S’ensuivre. — note Il s’emploie pour marquer les inductions, les conséquences qu’on tirer d’un discours, d’un raisonnement, d’un examen, d’une recherche, etc.

Related Translations for volgens