Summary
Dutch to Spanish:   more detail...
  1. barmhartigheid:
  2. barmhartig:
  3. Wiktionary:


Dutch

Detailed Translations for barmhartigheid from Dutch to Spanish

barmhartigheid:

barmhartigheid [de ~ (v)] noun

  1. de barmhartigheid (mededogen)
    la lástima; la compasión; la clemencia; la merced; el indulto; la consideración; la misericordia; la dispensa; la dispensación

Translation Matrix for barmhartigheid:

NounRelated TranslationsOther Translations
clemencia barmhartigheid; mededogen begenadiging; clementie; compassie; genade; goedertierenheid; goedheid; goedmoedigheid; gratie; kwijtschelding; mildheid; pardon; toegevendheid; vergeving; vergevingsgezindheid; vergiffenis; verschoning; welwillendheid
compasión barmhartigheid; mededogen medelijden; meewarigheid
consideración barmhartigheid; mededogen afwegen; afweging; beschouwing; bespiegeling; clementie; compassie; consideratie; eerbaarheid; emotionaliteit; fatsoen; fatsoenlijkheid; gepastheid; gevoeligheid; gevoeligheid mbt het betamelijke; goedertierenheid; inschikkelijkheid; keurigheid; kiesheid; mildheid; netheid; observatie; overdenking; overdenking met commentaar; overwegen; overweging; toegeeflijkheid; toegevendheid; welwillendheid
dispensa barmhartigheid; mededogen begenadiging; genade; gratie; kwijtschelding; pardon; vergeving; vergiffenis; verschoning
dispensación barmhartigheid; mededogen genade; pardon; vergeving; vergiffenis; verschoning
indulto barmhartigheid; mededogen begenadiging; genade; gratie; kwijtschelding; pardon; vergevingsgezindheid
lástima barmhartigheid; mededogen deernis; medelijden; meewarigheid; zieligheid
merced barmhartigheid; mededogen begenadiging; genade; gratie; kwijtschelding; pardon; vergeving; vergiffenis; verschoning
misericordia barmhartigheid; mededogen clementie; compassie; genade; goedertierenheid; goedheid; goedmoedigheid; medelijden; meewarigheid; mildheid; toegevendheid; vergevingsgezindheid; welwillendheid
ModifierRelated TranslationsOther Translations
lástima betreurenswaardig; jammer; jammerlijk; onbevredigend; ontoereikend; onvoldoende; sneu; spijtig; teleurstellend; zonde

Related Words for "barmhartigheid":


Wiktionary Translations for barmhartigheid:

barmhartigheid
noun
  1. de mate van barmhartig zijn

Cross Translation:
FromToVia
barmhartigheid misericordia Barmherzigkeit — die Eigenschaft, barmherzig zu sein und/oder zu handeln

barmhartig:


Translation Matrix for barmhartig:

ModifierRelated TranslationsOther Translations
clemente barmhartig; genaderijk; vergevend clement; genadig; goedhartig; lankmoedig; mak; mild; vergevingsgezind; verzoenend; welwillend; zacht; zachtaardig
compasivo barmhartig; genaderijk; medelijdend; vergevend charitatief; deelnemend; humaan; liefdadig; mededogend; medelijdend; meewarig; menslievend; menslievende
indulgente barmhartig; genaderijk; vergevend behulpzaam; bereidvaardig; bereidwillig; clement; edelmoedig; gedienstig; geduldig; gedwee; genereus; gewillig; goedgeefs; goedhartig; gul; inschikkelijk; kalm afwachtend; lankmoedig; mak; meegaand; mild; onbekrompen; onderworpen; op een aardige manier; royaal; ruimhartig; scheutig; soepel; toegeeflijk; toegevend; verplichtend; volgzaam; vriendelijk; vrijgevig; welwillend; zacht; zachtaardig
misericordioso barmhartig; genaderijk; vergevend charitatief; liefdadig; menslievende
piadoso barmhartig; medelijdend deelnemend; devoot; godsdienstig; godsvruchtig; godzalig; goedgelovig; mededogend; medelijdend; meewarig; naïef; religieus; vroom

Related Words for "barmhartig":


Wiktionary Translations for barmhartig:

barmhartig
adjective
  1. op vergevende wijze begrip tonend voor iemands moeilijkheden

Cross Translation:
FromToVia
barmhartig misericordiosa; misericordioso merciful — showing mercy