Dutch

Detailed Translations for daarom from Dutch to Spanish

daarom:


Translation Matrix for daarom:

AdverbRelated TranslationsOther Translations
- vandaar
ModifierRelated TranslationsOther Translations
así bijgevolg; daarom; derhalve; dus dergelijk; dergelijke; direct; droogjes; dusdanig; leukweg; vandaar dat; zo; zo een; zo meteen; zo'n; zodanig; zodoende; zoiets; zulk; zulke
conque bijgevolg; daarom; derhalve; dus mitsdien
consiguientemente bijgevolg; daarom; derhalve; dus mits; mitsdien; onder voorwaarde dat; vandaar dat; zodoende
de ahí daarom; derhalve; deswege; vandaar daarnaar; daaruit; er uit; ernaar; ernaartoe; van daar; vanaf dat punt; vandaar dat; zodoende
de esa manera daarom; derhalve; deswege; vandaar op die manier; vandaar dat; zodoende
en consecuencia bijgevolg; daarom; derhalve; dus aldus; dientengevolge; dus; mits; onder voorwaarde dat; zo; zodoende
por consiguiente bijgevolg; daarom; derhalve; dus aldus; alsdan; dientengevolge; dus; mits; mitsdien; onder voorwaarde dat; vandaar dat; zo; zodoende
por ello daarom; derhalve; deswege; vandaar daardoor; daarover; dientengevolge; hierdoor; immers; vandaar dat; zodoende
por eso bijgevolg; daarom; derhalve; deswege; dus; vandaar daardoor; mits; onder voorwaarde dat; vandaar dat; zodoende
por lo tanto bijgevolg; daarom; derhalve; deswege; dus; vandaar mits; onder voorwaarde dat; vandaar dat; zodoende
por tanto bijgevolg; daarom; derhalve; dus mits; onder voorwaarde dat

Synonyms for "daarom":


Related Definitions for "daarom":

  1. om die reden, vanwege die oorzaak1
    • ik kan niet slapen, daarom ga ik maar lezen1

Wiktionary Translations for daarom:

daarom
adverb
  1. met die reden

Cross Translation:
FromToVia
daarom por eso therefore — for that or this reason; for that
daarom por eso therefore — consequently; by consequence