Summary


Dutch

Detailed Translations for duivels from Dutch to Spanish

duivels:

duivels

 1. duivels (verdoemd)

duivels [de ~] noun, plural

 1. de duivels (demonen)
  el diablos; el diablos cojuelos; el demonios

Translation Matrix for duivels:

NounRelated TranslationsOther Translations
demonios demonen; duivels demonen; kwelduivels; plaaggeesten; slechtaarden
diablos demonen; duivels demonen; slechtaarden
diablos cojuelos demonen; duivels kwelduivels; plaaggeesten
falso verkeerde
malo gemenerik
malvado achterbaks persoon; bandiet; boosdoener; booswicht; gemenerik; onverlaat; slechtaard; snoodaard
Not SpecifiedRelated TranslationsOther Translations
diabólico duivels; verdoemd
OtherRelated TranslationsOther Translations
maligno boosaardig; slecht
ModifierRelated TranslationsOther Translations
demoniaco duivelachtig; duivels; kwaadaardig
demoníaco duivelachtig; duivels; kwaadaardig demonisch; demonische; hels; infernaal; satanisch
diabólico duivelachtig; duivels; kwaadaardig hels; infernaal; satanisch
falso duivelachtig; duivels; kwaadaardig achterbaks; arglistig; argwaan opwekkend; bedriegelijk; bits; boefachtig; boosaardig; doortrapt; duister; ernaast; fout; foutief; gedwongen; gefingeerd; geforceerd; gehaaid; gemaakt; gemaakte gevoelens; gemeen; geniepig; geraffineerd; geslepen; gewiekst; gluiperig; huichelachtig; in het geniep; kattig; kwaadwillig; leep; leugenachtig; link; listig; louche; met slechte intentie; min; mis; nagemaakt; nep; niet echt; onaangebroken; onaangeroerd; onaangetast; onbetrouwbaar; onecht; ongebruikt; ongeopend; onguur; onjuist; onnatuurlijk; onoprecht; onwaar; onwaarachtig; pinnig; schurkachtig; slecht; slinks; sluw; snood; spinnig; stiekem; ten onrechte; tweetongig; uitgekookt; vals; verdacht; verkeerd; vervalst
maligno duivelachtig; duivels; kwaadaardig bedorven; boosaardig; gemeen; giftig; kwaadaardig; kwaadwillig; met slechte intentie; min; rot; rottig; satanisch; slecht; vals; venijnig; vergaan; verrot
malo duivelachtig; duivels; kwaadaardig aan een ziekte lijdend; achterbaks; akelig; banaal; bedorven; bedriegelijk; beroerd; boefachtig; boos; boosaardig; doortrapt; ellendig; erg; ernstig; furieus; gangbaar; gebruikelijk; gefingeerd; gehaaid; gemeen; geniepig; geraffineerd; geslepen; gewiekst; gewoon; gluiperig; grof; in het geniep; kwaad; kwaadwillig; kwalijk; laag; laag-bij-de-grond; laaghartig; leep; listig; lomp; met slechte intentie; min; naar; nagemaakt; nijdig; normaal; onaardig; onecht; onedel; onhartelijk; onhebbelijk; onverdraagzaam; onvriendelijk; onwaar; onwelwillend; plat; platvloers; ploertig; razend; rot; rottig; satanisch; schunnig; schurkachtig; slecht; slinks; sluw; snood; spinnijdig; stiekem; toornig; triviaal; uitgekookt; vals; van bedenkelijke aard; vergaan; verrot; vertoornd; vunzig; week; woest; ziedend; ziek; zwak
malvado duivelachtig; duivels; kwaadaardig arm; gemeen; inferieur; kwaadwillig; met slechte intentie; minderwaardig; ondermaats; ondeugdelijk; satanisch; slecht; tweederangs; vals; zwak
malévolo duivelachtig; duivels; kwaadaardig kwaadgezind; satanisch
pérfido duivelachtig; duivels; kwaadaardig achterbaks; boefachtig; boosaardig; doortrapt; gehaaid; gemeen; geniepig; geraffineerd; geslepen; gewiekst; gluiperig; heimelijk; in het geheim; in het geniep; kwaadwillig; leep; listig; met slechte intentie; min; ontrouw; op steelse wijze; overspelig; perfide; schurkachtig; slecht; slinks; sluw; snood; steels; steelsgewijze; stiekem; tersluiks; tweetongig; uitgekookt; vals
satánico duivelachtig; duivels; kwaadaardig satanisch

Related Words for "duivels":


Related Definitions for "duivels":

 1. gemeen en boosaardig1
  • het was een duivels plan1

Wiktionary Translations for duivels:


Cross Translation:
FromToVia
duivels diabólico devilish — resembling or characteristic of a devil

duivels form of duivel:

duivel [de ~ (m)] noun

 1. de duivel (demon; satan; kwaad)
  el diablo; la maldad; el Satán; el demonio; el mal

Translation Matrix for duivel:

NounRelated TranslationsOther Translations
Satán demon; duivel; kwaad; satan boosaardig wezen; kwelduivel
demonio demon; duivel; kwaad; satan boosaardig wezen; kwelduivel
diablo demon; duivel; kwaad; satan bliksem; bliksemflits; bliksemschicht; bliksemslag; boosaardig wezen; flits; kwelduivel
mal demon; duivel; kwaad; satan bezwaar; grief; het klagen; klacht; kwaal; ongemak; ongerief; slepende ziekte; stoornis
maldad demon; duivel; kwaad; satan doortraptheid; gemeenheid; gewiekstheid; giftigheid; gladheid; gramschap; listigheid; schurkachtigheid; slinksheid; sluwheid; snoodheid; venijn; venijnigheid; verbolgenheid; virulentie
ModifierRelated TranslationsOther Translations
mal aan een ziekte lijdend; averechts; boos; furieus; gemeen; kwaad; kwaadwillig; met slechte intentie; min; misselijk; naar; nijdig; onpasselijk; onwel; razend; satanisch; scheefgegroeid; slecht; spinnijdig; toornig; vals; verkeerd; vertoornd; woest; ziedend; ziek

Related Words for "duivel":


Wiktionary Translations for duivel:

duivel
noun
 1. de personificatie van het kwaad

Cross Translation:
FromToVia
duivel diablo devil — a creature of hell
duivel diablo devil — the devil: the chief devil
duivel diablo devil — wicked or naughty person
duivel demonio; diablo Schaitan — teuflisches, dämonisches Wesen
duivel diablo Teufel — böses Geisterwesen
duivel diablo diable — Créature infernale