Dutch

Detailed Translations for gunst verlenen from Dutch to Spanish

gunst verlenen:


Translation Matrix for gunst verlenen:

NounRelated TranslationsOther Translations
echar weggooien
regalar weggeven
servir opdienen; serveren
suministrar leveren
verter inschenken; leeggieten; uitgieten
VerbRelated TranslationsOther Translations
acceder a gunnen; gunst verlenen akkoord gaan; gunnen; iets toekennen; instemmen; inwilligen; ondervragen; overhoren; toebedelen; toekennen; toestaan; toewijzen; uithoren; uitvragen; vergunnen; verhoren
accedido gunnen; gunst verlenen akkoord gaan; instemmen
adjudicar gunnen; gunst verlenen aanbesteden; uitbesteden
admitir gunnen; gunst verlenen afrekenen; beamen; bekennen; belonen; betalen; bevestigen; bezoldigen; billijken; binnen laten; binnenlaten; dokken; dulden; gedogen; goedkeuren; gunnen; honoreren; iets als lof zeggen; iets toekennen; inlaten; inwilligen; laten; naarbinnen laten; nageven; onderschrijven; permitteren; salariëren; staven; toebedelen; toegang verschaffen; toekennen; toelaten; toestaan; toewijzen; tolereren; vergunnen; verlenen
ahorrar gunnen; gunst verlenen achteruitgaan; afnemen; besparen; bezuinigen; bijeenzamelen; declineren; doneren; geven; korten; matigen; minder gebruiken; minder worden; op bankrekening zetten; opeenhopen; oppotten; opsparen; schenken; sparen; vergaren; verzamelen
asentir a gunnen; gunst verlenen beamen; bevestigen; onderschrijven; staven
complacer gunnen; gunst verlenen blij maken; in verrukking brengen; plezieren; tevreden stellen; verblijden; vergenoegen; verheugd; verrukken
conceder gunnen; gunst verlenen beamen; bevestigen; cadeau doen; cadeau geven; doneren; dulden; duren; geven; goedkeuren; goedvinden; gunnen; inwilligen; laten; onderschrijven; permitteren; schenken; staven; toekennen; toelaten; toestaan; toestemmen; vergunnen; verlenen; verstrekken
conferir gunnen; gunst verlenen goed vinden; toestaan; toestemmen
consentir gunnen; gunst verlenen afgeven; autoriseren; beamen; bevestigen; billijken; fiatteren; goedkeuren; goedvinden; inleveren; laten; onderschrijven; overhandigen; permitteren; staven; toekennen; toelaten; toestemming verlenen; vergunnen; verlenen; vertroetelen; verwennen
cumplir con gunnen; gunst verlenen bedekken; bekleden; gunnen; iets toekennen; inwilligen; naleven; ondervragen; overhoren; overtrekken; toebedelen; toekennen; toestaan; toewijzen; uithoren; uitvragen; vergunnen; verhoren
dar gunnen; gunst verlenen aanbieden; aangeven; aanreiken; afgeven; binnen gieten; cadeau doen; cadeau geven; distribueren; doneren; draaien; geven; gunnen; iemand iets toedienen; iets toekennen; ingeven; meegeven; meesturen; meezenden; ondervragen; overgeven; overhandigen; overhoren; ronddelen; schenken; toebedelen; toebrengen; toekennen; toesteken; toewijzen; uithoren; uitkeren; uitreiken; uitvragen; verdelen; verhoren; verlenen; verschaffen; verstrekken; wenden; zwenken
dar importancia a gunnen; gunst verlenen
darse gunnen; gunst verlenen doneren; geven; optreden; performen; schenken; spelen
donar gunnen; gunst verlenen cadeau doen; cadeau geven; doneren; geven; schenken; vergeven; weggeven; wegschenken
echar gunnen; gunst verlenen afdanken; afscheiden; afvoeren; bannen; begeleiden; bezweren; bijgieten; doneren; ecarteren; geven; gieten; ingieten; inschenken; intappen; leiden; lozen; meevoeren; ontheffen; ontslaan; opsturen; posten; schenken; serveren; smijten; sturen; tappen; toezenden; uitbannen; uitscheiden; uitstorten; uitstoten; uitsturen; uitwerpen; uitwijzen; uitzetten; verbannen; verdrijven; verhuizen; verjagen; verkassen; verzenden; voeren; weggooien; wegjagen; wegsmijten; wegsturen; wegzenden
entregar gunnen; gunst verlenen aanbieden; aangeven; aanleveren; aanreiken; afdragen; afgeven; afleveren; afstaan; bestellen; bezorgen; brengen; doneren; geven; indienen; inleveren; inschrijven; leveren; offreren; opgeven; orderen; overdragen aan; overgeven; overhandigen; presenteren; rondbrengen; schenken; strijd opgeven; thuisbezorgen; toeleveren; toesteken; uitbetalen; verlenen; verstrekken
facilitar gunnen; gunst verlenen aanmoedigen; bemakkelijken; simplificeren; ter beschikking stellen; vereenvoudigen; vergemakkelijken; verschaffen; versoberen; verstrekken
no envidiar gunnen; gunst verlenen
obsequiar con gunnen; gunst verlenen doneren; geven; schenken; vergasten op
otorgar gunnen; gunst verlenen bedelen; begiftigen; beschenken; cadeau doen; cadeau geven; doneren; geven; inwilligen; schenken; toekennen; toestaan; vergunnen; verlenen
perdonar gunnen; gunst verlenen cadeau doen; cadeau geven; doneren; excuseren; excuses aanbieden; geven; in acht nemen; kwijtschelden; ontzien; schenken; sparen; vergeven; vergiffenis schenken; verontschuldigen; verschonen
prestar gunnen; gunst verlenen doneren; geven; lenen; lombarderen; ontlenen; panden; schenken; te leen geven; te leen krijgen; uitlenen
prestar ayuda gunnen; gunst verlenen erbij staan
proporcionar gunnen; gunst verlenen aangeven; aanreiken; afgeven; doneren; geven; overgeven; overhandigen; schenken; ter beschikking stellen; toesteken; uitkeren; verschaffen; verstrekken
regalar gunnen; gunst verlenen cadeau doen; cadeau geven; doneren; geven; schenken; vergeven; weggeven; wegschenken
servir gunnen; gunst verlenen aan tafel bedienen; assisteren; bedienen; bijgieten; bijspringen; bijstaan; dienen; dienst doen; doneren; eten opscheppen; gerieven; geven; handreiken; helpen; inschenken; intappen; knoppen bedienen; ondersteunen; opdienen; opdissen; opscheppen; schenken; seconderen; serveren; tappen; van dienst zijn; voorschotelen; voorzetten; weldoen
suministrar gunnen; gunst verlenen aanleveren; afgeven; afleveren; bestellen; bezorgen; binnen gieten; brengen; geven; iemand iets toedienen; ingeven; leveren; overhandigen; schenken; thuisbezorgen; toeleveren; verlenen; verstrekken; versturen; zenden
verter gunnen; gunst verlenen afdruipen; afscheiden; afvoeren; deponeren; doneren; droppen; druipen; druppelen; druppels laten vallen; druppen; geven; gieten op; ingieten; leegstorten; lopen; lozen; neerleggen; opgieten; ruimen; schenken; sijpelen; stromen; uitdruppelen; uitscheiden; uitstoten; uitwerpen; vergieten; vloeien

Related Translations for gunst verlenen