Summary
Dutch to Spanish:   more detail...
  1. helaas:
  2. Wiktionary:
  3. User Contributed Translations for helaas:
    • lamentablemente, desafortunadamente


Dutch

Detailed Translations for helaas from Dutch to Spanish

helaas:


Translation Matrix for helaas:

ModifierRelated TranslationsOther Translations
afligido helaas; jammer; jammer genoeg; sneu; spijtig akelig; bedrukt; beroerd; deerlijk; ellendig; gedrukt; godgeklaagd; hemeltergend; mismoedig; mistroostig; moedeloos; naar; neerslachtig; rouwig; ten hemel schreiend; teneergeslagen; terneergeslagen; treurig; verdrietig; zeer ergerlijk
apenado helaas; jammer; jammer genoeg; sneu; spijtig akelig; bedrukt; beroerd; ellendig; gedrukt; mismoedig; moedeloos; naar; rouwig; terneergeslagen; treurig; verdrietig
desagradable helaas; jammer; jammer genoeg; sneu; spijtig achterbaks; akelig; bedeesd; beroerd; beschroomd; betreurenswaardig; bleu; brutaal; deerlijk; doortrapt; ellendig; erg; ernstig; gegeneerd; gehaaid; gemeen; geniepig; geraffineerd; geslepen; gewiekst; gluiperig; hinderlijk; hondsbrutaal; in het geniep; jammer; jammerlijk; kil; koud en vochtig; kwalijk; lastig; leep; listig; naar; naargeestig; onaangenaam; onaardig; onappetijtelijk; onbehaaglijk; onbevredigend; ondankbaar; ongelegen; ongezellig; onhartelijk; onhebbelijk; onheus; onplezierig; onprettig; onsmakelijk; onsympathiek; ontoereikend; onverdraagzaam; onverkwikkelijk; onvoldoende; onvriendelijk; onwelwillend; onwennig; schroomvallig; schuchter; slinks; sluw; sneu; snood; somber; spijtig; stiekem; storend; teleurstellend; timide; uitgekookt; van bedenkelijke aard; verlegen; vrijpostig; walgelijk; wrangig
desgraciadamente helaas; jammer; jammer genoeg; och; tot mijn spijt; wee ongelukkigerwijze
desolado helaas; jammer; jammer genoeg; sneu; spijtig afgezonderd; akelig; bedrukt; beroerd; desolaat; eenzaam; ellendig; gedrukt; grauw; mismoedig; mistroostig; moedeloos; naar; naargeestig; neerslachtig; niet te troosten; ontroostbaar; somber; teneergeslagen; terneergeslagen; triest; troosteloos; verdrietig; verlaten; vreugdeloos; zielsbedroefd
entristecido helaas; jammer; jammer genoeg; sneu; spijtig bedroefd; droef; droevig; verdrietig
lleno de dolor helaas; jammer; jammer genoeg; sneu; spijtig
por desgracia helaas; jammer; och; wee ongelukkigerwijze
preocupado helaas; jammer; jammer genoeg; sneu; spijtig bekommerd; bezorgd; kommerlijk; kommervol; krukkig; met bezorgdheid; onbeholpen; ongerust; onhandig; schutterig; slungelig; stumperig; stuntelig; sukkelig; verontrust; vol zorgen
que lastíma helaas; jammer; jammer genoeg; sneu; spijtig
sombrío helaas; jammer; jammer genoeg; sneu; spijtig aan een ziekte lijdend; akelig; bedrukt; beroerd; donker; dreigend; dubieus; duister; ellendig; eng; gedrukt; glibberig; grauw; grauwkleurig; griezelig; grijs; huiveringwekkend; louche; luguber; melancholische; mismoedig; mistroostig; moedeloos; naar; naargeestig; neerslachtig; obscuur; onbetrouwbaar; onduidelijk; onguur; onheilspellend; pessimistisch; sinister; somber; teneergeslagen; terneergeslagen; triest; troosteloos; verdacht; verdrietig; vreugdeloos; wollig; ziek; zwartgallig
triste helaas; jammer; jammer genoeg; sneu; spijtig aan een ziekte lijdend; armzalig; bar; bedroefd; bedroevend; bedrukt; deerlijk; deerniswekkend; deplorabel; droef; droefgeestig; droevig; druilerig; ellendig; ellendige; erbarmelijk; erg; gedrukt; grauw; meelijwekkend; melancholisch; melancholische; miezerig; miserabel; mismoedig; mistroostig; moedeloos; naargeestig; neerslachtig; onfortuinlijk; ongelukkig; pessimistisch; rampzalig; rouwig; somber; teneergeslagen; terneergeslagen; treurig; triest; troosteloos; verdrietig; vreugdeloos; week; ziek; zwaarmoedig; zwak
trágico helaas; jammer; jammer genoeg; sneu; spijtig catastrofaal; deerlijk; dramatisch; ellendig; fataal; fnuikend; funest; noodlottig; onfortuinlijk; ongelukkig; rampspoedig; rampzalig; rouwig; schandalig; schandelijk; tragisch; treurig; verdrietig; verfoeilijk
tétrico helaas; jammer; jammer genoeg; sneu; spijtig akelig; bedrukt; beroerd; dreigend; duister; ellendig; gedrukt; huiveringwekkend; louche; luguber; mismoedig; mistroostig; moedeloos; naar; neerslachtig; onbetrouwbaar; onduidelijk; onguur; onheilspellend; sinister; teneergeslagen; terneergeslagen; verdacht; verdrietig; wollig

Wiktionary Translations for helaas:

helaas
adverb
  1. jammer genoeg, spijtig genoeg

Cross Translation:
FromToVia
helaas ay de mí; ay alas — exclamation of sorrow, etc.
helaas desafortunadamente; desgraciadamente; lamentablemente; por desgracia unfortunately — happening through bad luck
helaas desgraciadamente; lamentablemente; desafortunadamente leider — Ausdruck des Bedauerns