Dutch

Detailed Translations for intensief from Dutch to Spanish

intensief:


Translation Matrix for intensief:

NounRelated TranslationsOther Translations
forzudo krachtpatser; rouwdouwer
fuerte citadel; deurslot; kasteel; ridderkasteel; ridderslot; slot; sterke kant; sterke zijde
AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
enérgico intens; intensief actief; beweeglijk; daadkrachtig; dapper; doortastend; drastisch; dynamisch; energiek; ferm; flink; fysiek sterk; geanimeerd; gespierd; heftig; krachtdadig; krachtig; levendig; levenskrachtig; levensvatbaar; met een krachtige uitwerking; moedig; moreel sterk; onbeheerst; onstuimig; sterk; stevig; vief; vitaal; vol fut
AdverbRelated TranslationsOther Translations
mucho heel veel; veel
ModifierRelated TranslationsOther Translations
agudo intens; intensief acuut; adrem; behendig; beklemmend; bekwaam; bijdehand; bitter teleurgesteld; clever; doordringend; felle; gevat; handig; hard; hoog; indringend; intelligent; kien; knellend; kundig; met een scherp oog; nauwlettend; nijpend; pienter; puntig; raak; schel; schel klinkend; scherp; scherp gepunt; scherpklinkend; scherpzinnig; schrander; schril; slim; smartelijk; snedig; snerpend; snugger; spits; uitgekookt; uitgeslapen; vaardig; verbitterd; vlijmend; vlijmscherp
con intensidad intens; intensief heftig; hevig; intens
fornido intens; intensief ferm; fiks; flink; fors; forse; gespierd; grofgebouwd; krachtig; massief; met een krachtige uitwerking; potig; robuust; solide; sterk; stevig; stevig gebouwd; struis; zwaar; zwaargebouwd
fortachón intens; intensief krachtig; met een krachtige uitwerking
forzudo intens; intensief
fuerte intens; intensief bitter teleurgesteld; blijvend; breed; dapper; degelijke; doordringend; duurzaam; duurzame; felle; ferm; fiks; flink; fors; fysiek sterk; grimmig; hard; hardop; heldhaftig; heroïsch; hoog; indringend; keihard; kloek; krachtig; luid; massief; met een krachtige uitwerking; met hoge snelheid; moedig; moreel sterk; onderdrukt; onverschrokken; opgekropt; pittig; potig; robuust; schel; schel klinkend; scherp; schril; snerpend; solide; sterk; stevig; stevig gebouwd; stout; stoutmoedig; straf; struis; uit de kluiten gewassen; verbeten; verbitterd; verkropt; zwaar; zwaargebouwd
intensamente intens; intensief heftig; hevig; intens
intensivo intens; intensief
intenso intens; intensief beslist; besluitvaardig; bezet; bitter teleurgesteld; diep; diepgevoeld; doordringend; druk; drukbezet; felle; gedecideerd; grimmig; heftig; hevig; indringend; innig; intens; kordaat; nijpend; onbeheerst; onderdrukt; onstuimig; opgekropt; resoluut; schel klinkend; scherp; smartelijk; vastberaden; verbeten; verbitterd; verkropt
lacertoso intens; intensief
membrudo intens; intensief
mucho intens; intensief bijzonder; boordevol; buitengemeen; buitengewoon; buitensporig; dikwijls; excessief; extreem; frequent; hard; hardop; heel erg; hogelijk; luid; meermaals; menigmaal; pijnlijk; regelmatig; ten zeerste; uitermate; uiterst; vaak; veel; veelvuldig; volop; zeer; zeerste
musculoso intens; intensief ferm; fiks; flink; fors; gespierd; krachtig; massief; met een krachtige uitwerking; potig; robuust; solide; sterk; stevig; stevig gebouwd; struis; zwaar; zwaargebouwd
muy intens; intensief behoorlijk; behoorlijke; bijzonder; buitengemeen; buitengewoon; buitensporig; dikwijls; erg; excessief; extreem; fantastisch; formidabel; frequent; geducht; geweldig; hard; hardop; heel erg; hogelijk; in hoge mate; luid; meermaals; menigmaal; pijnlijk; prachtig; regelmatig; ten zeerste; uitermate; uiterst; vaak; veel; veelvuldig; zeer; zeerste
muy fuerte intens; intensief beslist; besluitvaardig; dapper; erg; fel; ferm; flink; gedecideerd; heftig; hevig; keihard; knalhard; kordaat; krachtig; met een krachtige uitwerking; moedig; moreel sterk; resoluut; reuzensterk; vastberaden
potente intens; intensief dapper; ferm; fiks; flink; fysiek sterk; krachtig; mannelijk; met een krachtige uitwerking; moedig; moreel sterk; potent; robuust; solide; sterk; stevig; stevig gebouwd; viriel
profundamente intens; intensief hartgrondig
profundo intens; intensief absoluut; degelijk; diep; diepgaand; diepgravend; diepzinnig; grondig; hartgrondig; heftig; helemaal; hevig; in het geheel; indringende; ingrijpend; innig; intens; niet oppervlakkig; totaal; volkomen
recio de músculos intens; intensief
robusto intens; intensief breed; dapper; ferm; flink; fors; forse; fysiek sterk; grofgebouwd; heldhaftig; heroïsch; kloek; krachtig; massief; met een krachtige uitwerking; moedig; onverschrokken; potig; robuust; sterk; stevig; stoer; stout; stoutmoedig; struis; uit de kluiten gewassen; zwaar; zwaargebouwd
sincero intens; intensief braaf; diep; diepgevoeld; echt; eerlijk; fair; fideel; gemeend; goedbedoeld; innig; intens; intiem; menens; onbewimpeld; ongeveinsd; onomwonden; onverholen; open; openhartig; oprecht; rechtgeaard; rechtschapen; rechtvaardig; rondborstig; ronduit; trouwhartig; van harte; vertrouwelijk; volmondig; vrij; vrijelijk; vrijuit; welgemeend
vigoroso intens; intensief bezet; breed; daadkrachtig; dapper; doortastend; drastisch; druk; drukbezet; dynamisch; energiek; ferm; fiks; flink; fors; fysiek sterk; groot; krachtdadig; krachtig; massief; met een krachtige uitwerking; moedig; moreel sterk; potig; robuust; sterk; stevig; struis; uit de kluiten gewassen; zwaar; zwaargebouwd
violento intens; intensief agressief; driftig; erg; fel; gewelddadig; heftig; hevig; krachtig; ontstoken; ontvlamd
vital intens; intensief actief; beweeglijk; cruciaal; daadkrachtig; dynamisch; elementair; energiek; essentieel; kardinaal; krachtig; levendig; levenskrachtig; met een krachtige uitwerking; noodzakelijk; onmisbaar; onontbeerlijk; van levensbelang; vereist; vitaal; voornaamst; wezenlijk

Wiktionary Translations for intensief:

intensief
adjective
  1. veelvuldig van ingreep en aandacht, zo intens mogelijk