Dutch

Detailed Translations for kriterium from Dutch to Spanish

kriterium:

kriterium [znw.] noun

  1. kriterium (voorwaarde; conditie; criterium; )
    la condición; el requisito; el criterio; la cláusula; la restricción; la estipulación; el estado; el cuadro; la forma física; la acción judicial

Translation Matrix for kriterium:

NounRelated TranslationsOther Translations
acción judicial beding; bepaling; beperking; conditie; criterium; eis; kriterium; voorwaarde eis; rechtsingang; rechtsvordering
cláusula beding; bepaling; beperking; conditie; criterium; eis; kriterium; voorwaarde artikel; beding; bepaling; bijwoordelijke bepaling; clausule; voorwaarde; woordgroep; zinsnede
condición beding; bepaling; beperking; conditie; criterium; eis; kriterium; voorwaarde beding; conditie; eis; geestesgesteldheid; geestestoestand; premisse; psychische toestand; restrictie; staat; toestand; vereiste; voorbehoud; voorwaarde; vorm
criterio beding; bepaling; beperking; conditie; criterium; eis; kriterium; voorwaarde aanhaling; articulatie; citaat; commandovlag; doorzicht; inzicht; maatstaf; oordeelvelling; quote; toetssteen; uitspraak; vonnis
cuadro beding; bepaling; beperking; conditie; criterium; eis; kriterium; voorwaarde bloemperk; carré; leidinggevend personeel; perk; ruitje; vierkantje
estado beding; bepaling; beperking; conditie; criterium; eis; kriterium; voorwaarde beschikbaarheid; betalingsstatus; conditie; gesteldheid; goedkeuringsstatus; heisa; land; natie; omstandigheden; omstandigheid; online status; positie; rijk; situatie; staat; status; toestand
estipulación beding; bepaling; beperking; conditie; criterium; eis; kriterium; voorwaarde artikel; beding; clausule; definiëring; omschrijving; voorwaarde
forma física beding; bepaling; beperking; conditie; criterium; eis; kriterium; voorwaarde conditie; vorm
requisito beding; bepaling; beperking; conditie; criterium; eis; kriterium; voorwaarde beding; begeren; lust; restrictie; smachten; verlangen; voorbehoud; voorwaarde; wensen; zucht
restricción beding; bepaling; beperking; conditie; criterium; eis; kriterium; voorwaarde begrenzing; beknotting; beperking; grens; inkrimping; kleiner maken; limiet; reduceren; restrictie; voorbehoud; voorwaarde