Dutch

Detailed Translations for lelijkerd from Dutch to Spanish

lelijkerd:

lelijkerd [de ~ (m)] noun

  1. de lelijkerd
    el chucho; el desgraciado; el monstruo; el chinche; la birria; el antipático; el tunante; el adefesio; el tipo feo; el canalla; el vicioso; el bribón; el esperpento; el engendro

Translation Matrix for lelijkerd:

NounRelated TranslationsOther Translations
adefesio lelijkerd
antipático lelijkerd
birria lelijkerd bocht; scharminkel; slechte drank; soepzootje
bribón lelijkerd aartsbedrieger; aartsleugenaar; bandiet; bastaard; boef; boosdoener; booswicht; buitenechtelijk kind; deugniet; doortrapte leugenaar; fielt; galgenbrok; galgentronie; guit; mispunt; naarling; olijkerd; onverlaat; paljas; picaro; rakker; rekel; rotzak; schalk; schavuit; schelm; schobbejak; schoft; schurk; slechtaard; smeerlap; smiecht; snaak; snoodaard; spitsboef; stinkerd
canalla lelijkerd achterbaks persoon; bandiet; boef; boosdoener; booswicht; canaille; deugniet; fielt; gajes; geboefte; gebroed; gemenerik; gespuis; guit; hoerenjong; klootzak; kuttenkop; loeder; onverlaat; pleurislijder; pleurislijer; ploert; rakker; schobbejak; schoft; schorriemorrie; schurk; slechtaard; smeerlap; snaak; snoodaard; soepzootje; stinkerd; tuig; uitschot
chinche lelijkerd boef; fielt; ondeugd; pestkop; sarder; schobbejak; schurk; treiteraar; wandluis; zedelijke slechtheid; zonde
chucho lelijkerd
desgraciado lelijkerd bastaard; buitenechtelijk kind; drommel; ellendeling; etter; etterbak; galbak; hork; kinkel; klier; kreng; lomperd; mispunt; ongelukkige; proleet; schlemiel; schoft; schurk; slemiel; slungel; smeerlap; stakker; stuk ongeluk; stumper; sukkel; vlegel; watje; zielenpiet
engendro lelijkerd
esperpento lelijkerd
monstruo lelijkerd bakbeest; exemplaar; gedrocht; gevaarte; kolos; misbaksel; model; monster; mormel; ondier; proefje; proeve; specimen; staal; staaltje; voorbeeld; wangedrocht; wanschepsel
tipo feo lelijkerd
tunante lelijkerd bengel; blaag; boef; boefje; deugniet; fielt; jongens; kwajongen; mispunt; naarling; ondeugd; rakkers; rekel; rotzak; schavuit; schelm; schobbejak; schoelje; schoft; schurk; smeerlap; smiecht; smiek; stinkerd; stouterd; vlegel
vicioso lelijkerd
ModifierRelated TranslationsOther Translations
antipático achterbaks; afschuwelijk; afstotend voor zintuigen; antipathiek; boefachtig; boosaardig; doortrapt; gehaaid; gemeen; geniepig; geraffineerd; geslepen; gewiekst; gluiperig; leep; lelijk; listig; onaardig; onhartelijk; onhebbelijk; onsympathiek; onverdraagzaam; onvriendelijk; onwelwillend; schurkachtig; slinks; sluw; snood; stiekem; uitgekookt; vals; weerzinwekkend
canalla achterbaks; boefachtig; boosaardig; doortrapt; gehaaid; gemeen; geniepig; geraffineerd; geslepen; gewiekst; gluiperig; laag; laag-bij-de-grond; laaghartig; leep; listig; onedel; schurkachtig; slinks; sluw; snood; stiekem; uitgekookt; vals
chinche pesterig
desgraciado betreurenswaardig; deerlijk; godgeklaagd; hemeltergend; jammer; jammerlijk; naar; naargeestig; onbevredigend; onfortuinlijk; ongelukkig; ontoereikend; onvoldoende; onvolwaardig; onzalig; rampspoedig; rouwig; schandalig; schandelijk; sneu; somber; spijtig; teleurstellend; ten hemel schreiend; treurig; verdrietig; verfoeilijk; vol tegenslag; zeer ergerlijk
vicioso bedorven; goddeloos; heilloos; liederlijk; onzedelijk; rot; rottig; slecht; verderfelijk; verdorven; vergaan; verregaand zedenloos; verrot; vicieus

Related Words for "lelijkerd":

  • lelijkerds