Summary
Dutch to Spanish:   more detail...
  1. middelmatige:
  2. middelmatig:
  3. Wiktionary:


Dutch

Detailed Translations for middelmatige from Dutch to Spanish

middelmatige:

middelmatige adj

  1. middelmatige

Translation Matrix for middelmatige:

ModifierRelated TranslationsOther Translations
madiano middelmatige
mediocre middelmatige alledaagse; doorsnee; dun; geen vet op de botten hebbende; gemiddeld; iel; mager; matig; medium; middelmatig; min; modaal; niet al te best; onbeduidend; schraal; schriel; zwak; zwakjes
trgulsr middelmatige

Related Words for "middelmatige":


middelmatig:


Translation Matrix for middelmatig:

NounRelated TranslationsOther Translations
medio binnenste; heup; medium; middelste
modal figuur; gedaante; gestalte; moedervorm; postuur; vorm
regular afstellen; afstemmen; inregelen; instellen; regelen
VerbRelated TranslationsOther Translations
regular afdoen; afhandelen; afstellen; afstemmen; beslechten; bijstellen; regelen; reguleren; twist uit de weg ruimen; zich voegen
ModifierRelated TranslationsOther Translations
en promedio doorsnee; gemiddeld; medium; middelmatig; modaal in doorsnee
mediano doorsnee; gemiddeld; matig; medium; middelmatig; min; modaal; niet al te best; onbeduidend; zwak; zwakjes middelbaar; middelgroot
medio doorsnee; gemiddeld; medium; middelmatig; modaal gemiddeld; half; meest voorkomend; modaal
mediocre doorsnee; gemiddeld; matig; medium; middelmatig; min; modaal; niet al te best; onbeduidend; zwak; zwakjes alledaagse; dun; geen vet op de botten hebbende; iel; mager; middelmatige; schraal; schriel
mezquino matig; middelmatig; min; niet al te best; onbeduidend; zwak; zwakjes armzalig; bedriegelijk; bekrompen; benepen; gefingeerd; gemeen; karig; kleinburgerlijk; kleingeestig; kleinhartig; kleinzielig; kneuterig; laag; laag-bij-de-grond; laaghartig; mager; nagemaakt; onecht; onedel; onedelmoedig; onwaar; pover; schamel; schraal; vals
modal doorsnee; gemiddeld; medium; middelmatig; modaal
moderado matig; middelmatig; min; niet al te best; onbeduidend; zwak; zwakjes eenvoudig; gematigd; getemperd; matig; moderaat; sober
modesto matig; middelmatig; min; niet al te best; onbeduidend; zwak; zwakjes alledaags; bescheiden; discreet; discrete; dunnetjes; eenvoudig; gering; gewoon; ingetogen; kies; magertjes; matig; natuurlijk; nederig; niet hoogmoedig; niet voornaam; nietig; niets bijzonders; onaanzienlijk; onbetekenend; ongekunsteld; ordinair; schraal; schraaltjes; sober; sobertjes; van eenvoudige komaf
módico matig; middelmatig; min; niet al te best; onbeduidend; zwak; zwakjes gemeen; laag; laag-bij-de-grond; laaghartig; onedel
pasable matig; middelmatig; min; niet al te best; onbeduidend; zwak; zwakjes
promedio doorsnee; gemiddeld; medium; middelmatig; modaal
regular doorsnee; gemiddeld; matig; medium; middelmatig; min; modaal; niet al te best; onbeduidend; zwak; zwakjes dikwijls; fatsoenlijk; frequent; geregeld; goed geordend; meermaals; menigmaal; met regelmaat; met vast ritme; methodisch; netjes; op vaste tijden; ordentelijk; planmatig; regelmatig; regulier; stelselmatig; systematisch; vaak; veelvuldig; welgeordend

Related Words for "middelmatig":


Wiktionary Translations for middelmatig:

middelmatig
adjective
  1. zich rond het gemiddelde bevinden
  2. niet in positieve zin opvallen

Cross Translation:
FromToVia
middelmatig mediocre mediocre — ordinary: not extraordinary; not special, exceptional, or great; of medium quality
middelmatig mediocre moderate — mediocre
middelmatig mediocre; sin nivel niveaulos — kein Niveau habend; keine geistige Höhe aufweisend
middelmatig mediocre médiocre — Qui est dans la moyenne basse, moins qu'ordinaire (1):