Dutch

Detailed Translations for mildheid from Dutch to Spanish

mildheid:

mildheid [de ~ (v)] noun

  1. de mildheid (clementie; welwillendheid; compassie; goedertierenheid)
    la complacencia; la consideración; la indulgencia; la generosidad; la bondad; la dulzura; la misericordia; la suavidad; la honradez; la largueza; la ternura; la honestidad; la tolerancia; la clemencia; la condescendencia; la blandura; la liberalidad; la munificencia; la dadivosidad
  2. de mildheid (goedgeefsheid)
    la generosidad; la caridad

Translation Matrix for mildheid:

NounRelated TranslationsOther Translations
blandura clementie; compassie; goedertierenheid; mildheid; welwillendheid goedaardigheid; weekheid; zachtaardigheid; zachtheid
bondad clementie; compassie; goedertierenheid; mildheid; welwillendheid aardigheid; goedaardigheid; goedheid; goedigheid; goedmoedigheid; vriendelijkheid
caridad goedgeefsheid; mildheid humaniteit; liefdadigheid; liefdadigheidsinstelling; liefdadigheidswerk; liefdedienst; liefdewerk; mildadigheid; weldaad; weldadigheidsinstelling
clemencia clementie; compassie; goedertierenheid; mildheid; welwillendheid barmhartigheid; begenadiging; clementie; genade; goedheid; goedmoedigheid; gratie; kwijtschelding; mededogen; pardon; toegevendheid; vergeving; vergevingsgezindheid; vergiffenis; verschoning
complacencia clementie; compassie; goedertierenheid; mildheid; welwillendheid behulpzaamheid; bereidheid; bereidwilligheid; clementie; dienstwilligheid; goedaardigheid; goedheid; goedmoedigheid; goedwillendheid; gunstige gezindheid; hulpvaardigheid; liefdadigheid; liefdadigheidsinstelling; meegaandheid; toegevendheid; vergenoegdheid; volgzaamheid; weldaad; weldadigheidsinstelling; welwillendheid
condescendencia clementie; compassie; goedertierenheid; mildheid; welwillendheid clementie; gemakkelijkheid; goedheid; inschikkelijkheid; soepelheid; toegevendheid; tolerantie; verdraagzaamheid
consideración clementie; compassie; goedertierenheid; mildheid; welwillendheid afwegen; afweging; barmhartigheid; beschouwing; bespiegeling; clementie; consideratie; eerbaarheid; emotionaliteit; fatsoen; fatsoenlijkheid; gepastheid; gevoeligheid; gevoeligheid mbt het betamelijke; inschikkelijkheid; keurigheid; kiesheid; mededogen; netheid; observatie; overdenking; overdenking met commentaar; overwegen; overweging; toegeeflijkheid; toegevendheid
dadivosidad clementie; compassie; goedertierenheid; mildheid; welwillendheid clementie; goedgeefsheid; goedheid; goedigheid; gulheid; royaliteit; ruimhartigheid; scheutigheid; toegevendheid; tolerantie; verdraagzaamheid; vrijgevigheid
dulzura clementie; compassie; goedertierenheid; mildheid; welwillendheid clementie; gevoeligheid; goedaardigheid; goedheid; goedigheid; goedmoedigheid; hartelijkheid; innigheid; lekkers; liefheid; liefkozing; snoepgoed; snoepjes; tederheid; toegevendheid; tolerantie; verdraagzaamheid; zachtaardigheid; zachtheid; zoetheid; zoetigheid
generosidad clementie; compassie; goedertierenheid; goedgeefsheid; mildheid; welwillendheid clementie; edelmoedigheid; generositeit; goedgeefsheid; goedheid; goedigheid; grootmoedigheid; gulheid; royaliteit; ruimhartigheid; scheutigheid; toegevendheid; vrijgevigheid
honestidad clementie; compassie; goedertierenheid; mildheid; welwillendheid braafheid; eerlijkheid; getrouwheid; goedheid; goedigheid; goedmoedigheid; integriteit; keurigheid; loyaliteit; netheid; onberispelijkheid; onkreukbaarheid; openhartigheid; openheid; opgeruimdheid; oprechtheid; ordelijkheid; properheid; rechtschapenheid; rondborstigheid; rondheid; smetteloosheid; trouw; trouwhartigheid
honradez clementie; compassie; goedertierenheid; mildheid; welwillendheid betamelijkheid; deugd; eerlijkheid; fatsoen; fatsoenlijkheid; goedheid; goedigheid; goedmoedigheid; keurigheid; netheid; onberispelijkheid; onkreukbaarheid; openhartigheid; openheid; oprechtheid; ordelijkheid; rechtschapenheid; rondborstigheid; rondheid; welgemanierdheid; welvoeglijkheid
indulgencia clementie; compassie; goedertierenheid; mildheid; welwillendheid clementie; gemakkelijkheid; goedigheid; goedmoedigheid; inschikkelijkheid; meegaandheid; soepelheid; toegevendheid; tolerantie; verdraagzaamheid; volgzaamheid
largueza clementie; compassie; goedertierenheid; mildheid; welwillendheid goedheid
liberalidad clementie; compassie; goedertierenheid; mildheid; welwillendheid clementie; liberalisme; toegevendheid
misericordia clementie; compassie; goedertierenheid; mildheid; welwillendheid barmhartigheid; clementie; genade; goedheid; goedmoedigheid; mededogen; medelijden; meewarigheid; toegevendheid; vergevingsgezindheid
munificencia clementie; compassie; goedertierenheid; mildheid; welwillendheid goedheid
suavidad clementie; compassie; goedertierenheid; mildheid; welwillendheid bijstand; gevoeligheid; goedaardigheid; hartelijkheid; hulp; innigheid; liefheid; liefkozing; maatschappelijke hulpverlening; ondersteuning; steun; tederheid; zachtheid; zoetheid
ternura clementie; compassie; goedertierenheid; mildheid; welwillendheid aandoenlijkheid; genegenheid; gevoeligheid; goedaardigheid; hartelijkheid; innigheid; liefde; liefkozing; tederheid; zachtaardigheid; zachtheid
tolerancia clementie; compassie; goedertierenheid; mildheid; welwillendheid clementie; consideratie; goedigheid; inschikkelijkheid; toegeeflijkheid; toegevendheid; tolerantie; verdraagzaamheid

Related Words for "mildheid":


Wiktionary Translations for mildheid:


Cross Translation:
FromToVia
mildheid clemencia clemency — leniency, mercy

mild:


Translation Matrix for mild:

NounRelated TranslationsOther Translations
buenazo druiloor; goedzak; goeierd; idioot; joris goedbloed; kalfskop; oen; onnozelaar; onnozele; onnozele hals; rund; schaapskop; schapenkop; stommeling; stommerd; stommerik; sukkel; sul
liberal liberaal
ModifierRelated TranslationsOther Translations
amplio clement; genereus; goedgeefs; goedhartig; gul; mak; mild; royaal; ruimhartig; scheutig; vrijgevig; welwillend; zacht; zachtaardig ampel; brede; breed; breedgeschouderd; breedvoerig; extensief; fors; groot; groots; grootschalig; grootscheeps; in details; omstandig; riant; ruim; ruim opgezette; uit de kluiten gewassen; uitgebreid; uitgewerkt; uitvoerig; veelomvattend; weids; wijd
beneficioso goedaardig; goedhartig; goedig; goedmoedig; goeiig; mild; zachtaardig; zachtmoedig; zachtzinnig aangenaam; bevorderlijk; charitatief; dienstig; fijn; gunstig; heilzaam; humaan; lekker; liefdadig; menslievend; menslievende; positief; prettig; tot nut; zegenrijk
benigno edelmoedig; genereus; goedaardig; goedgeefs; goedhartig; goedig; goedmoedig; goeiig; gul; mild; royaal; ruimhartig; scheutig; vrijgevig; zachtaardig; zachtmoedig; zachtzinnig clement; genadig; goedgunstig; onbekrompen; vergevingsgezind; verzoenend; welwillend
benéfico goedaardig; goedhartig; goedig; goedmoedig; goeiig; mild; zachtaardig; zachtmoedig; zachtzinnig charitatief; heilzaam; humaan; liefdadig; menslievend; menslievende; weldadig; zegenrijk
benévolo goedaardig; goedhartig; goedig; goedmoedig; goeiig; mild; zachtaardig; zachtmoedig; zachtzinnig amicaal; bedaard; bereidvaardig; bereidwillig; gelijkmoedig; genegen; goedgunstig; hartelijk; kalm; kalmpjes; kameraadschappelijk; minnelijk; onbewogen; op een aardige manier; rustig; sereen; vriendelijk; vriendelijke; vriendschappelijk; welwillend
blando clement; goedhartig; mak; mild; welwillend; zacht; zachtaardig aangelengd; bleekjes; futloos; krukkig; laks; lamlendig; lusteloos; mals; mat; murw; onbeholpen; onhandig; pips; schutterig; slap; slapjes; slungelig; stumperig; stuntelig; sukkelig; verdund; wee; week; ziekelijk; zwak
bondadoso edelmoedig; genereus; goedgeefs; gul; mild; royaal; ruimhartig; scheutig; vrijgevig aangenaam; aardig; attent; behulpzaam; clement; edel; edelmoedig; genadig; goedaardig; goedhartig; grootmoedig; groots; hulpvaardig; nobel; onbekrompen; plezierig; vergevingsgezind; verzoenend; voorkomend; vriendelijk; zachtaardig
buenazo goedaardig; goedhartig; goedig; goedmoedig; goeiig; mild; zachtaardig; zachtmoedig; zachtzinnig
clemente clement; goedhartig; mak; mild; welwillend; zacht; zachtaardig barmhartig; clement; genaderijk; genadig; lankmoedig; vergevend; vergevingsgezind; verzoenend
complaciente goedaardig; goedhartig; goedig; goedmoedig; goeiig; mild; zachtaardig; zachtmoedig; zachtzinnig aangenaam; aardig; amicaal; attent; bedaard; behulpzaam; bereidvaardig; bereidwillig; dienstbaar; dienstvaardig; dienstwillig; gedienstig; gedwee; gelijkmoedig; gewillig; goedaardig; goedhartig; hulpvaardig; inschikkelijk; kalm; kalmpjes; kameraadschappelijk; meegaand; onbewogen; onderworpen; op een aardige manier; plezierig; rustig; sereen; soepel; tegemoetkomend; toegeeflijk; toegevend; toeschietelijk; verplichtend; volgzaam; voorkomend; vriendelijk; vriendelijke; vriendschappelijk; welwillend; willig; zachtaardig
con generosidad clement; edelmoedig; genereus; goedhartig; gul; mak; mild; royaal; ruimhartig; vrijgevig; welwillend; zacht; zachtaardig edel; edelmoedig; grootmoedig; groots; nobel; onbekrompen
dadivoso clement; goedaardig; goedhartig; goedig; goedmoedig; goeiig; mak; mild; welwillend; zacht; zachtaardig; zachtmoedig; zachtzinnig clement; genadig; genereus; goedgeefs; gul; onbekrompen; royaal; scheutig; vergevingsgezind; verzoenend; vrijgevig
de buen corazón goedaardig; goedhartig; goedig; goedmoedig; goeiig; mild; zachtaardig; zachtmoedig; zachtzinnig
de crianza edelmoedig; genereus; gul; mild; royaal; ruimhartig; vrijgevig
de raza edelmoedig; genereus; gul; mild; royaal; ruimhartig; vrijgevig
desprendido clement; genereus; goedgeefs; goedhartig; gul; mak; mild; royaal; ruimhartig; scheutig; vrijgevig; welwillend; zacht; zachtaardig belangeloos; onbaatzuchtig
espléndido clement; genereus; goedgeefs; goedhartig; gul; mak; mild; royaal; ruimhartig; scheutig; vrijgevig; welwillend; zacht; zachtaardig aanlokkelijk; aantrekkelijk; aanzienlijk; aimabel; attractief; beeldschoon; bekoorlijk; betoverend; bevallig; charmant; fantastisch; fraai; gaaf; geweldig; glansrijk; glorierijk; goddelijk; goed ogend; grandioos; groots; heerlijk; hemels; knap; kostelijk; luisterrijk; lustrijk; magnifiek; mieters; mooi; oogverblindend; paradijselijk; prachtig; riant; royaal; schitterend; tof; uitnemend; uitstekend; verblindend; verrukkelijk; voortreffelijk; vorstelijk; welgevallig; wonderschoon; zalig
fino edelmoedig; genereus; gul; mild; royaal; ruimhartig; vrijgevig dun; effen; egaal; elegant; fijn; fijngebouwd; fijntjes; fijnzinnig; geen vet op de botten hebbende; gelijk; geslepen; glad; gracieus; iel; lichtgebouwd; mager; plat; puntig; rank; scherp gepunt; schraal; schriel; sierlijk; slank; slank en smal; strak; tenger; verfijnd; vlak; vlakuit
generoso clement; edelmoedig; genereus; goedgeefs; goedhartig; gul; mak; mild; royaal; ruimhartig; scheutig; vrijgevig; welwillend; zacht; zachtaardig edel; edelmoedig; genereus; goedgeefs; grootmoedig; groots; gul; nobel; onbekrompen; royaal; scheutig; vrijgevig
grande edelmoedig; genereus; gul; mild; royaal; ruimhartig; vrijgevig aanmerkelijk; aanzienlijk; beduidend; behoorlijk; breed; enorm; fantastisch; fier; flink; fors; geweldig; gigantisch; glorieus; grandioos; groot; groots; grootschalig; heel erg; immens; imponerend; imposant; in zeer hoge mate; indrukwekkend; kolossaal; magnifiek; massief; ontzagwekkend; potig; prat; reusachtig; reuze; robuust; schitterend; struis; trots; uit de kluiten gewassen; uitnemend; uitstekend; voortreffelijk; weids; zeer groot; zwaar; zwaargebouwd
grandioso edelmoedig; genereus; gul; mild; royaal; ruimhartig; vrijgevig betoverend; fabelachtig; fantastisch; fenomenaal; fier; flink; gaaf; geweldig; glorieus; grandioos; groots; imponerend; imposant; indrukwekkend; krankzinnig; legendarisch; luisterrijk; magnifiek; ontzagwekkend; prachtig; prat; puik; reuze; riant; schitterend; te gek; trots; uitnemend; uitstekend; voortreffelijk; waanzinnig; weids; wijs
imponente edelmoedig; genereus; gul; mild; royaal; ruimhartig; vrijgevig aanmerkelijk; aanzienlijk; beduidend; behoorlijk; deftig; enorm; fantastisch; fier; flink; fors; gedenkwaardig; geweldig; grandioos; groots; heugelijk; imponerend; imposant; indrukwekkend; magnifiek; majestueus; memorabel; nobel; ontzaggelijk; ontzagwekkend; overdonderend; overweldigend; parmant; parmantig; plechtig; plechtstatig; schitterend; statig; trots; uitnemend; uitstekend; voortreffelijk; vorstelijk
impresionante edelmoedig; genereus; gul; mild; royaal; ruimhartig; vrijgevig gedenkwaardig; groots; heugelijk; imponerend; imposant; indringende; indrukwekkend; memorabel; ontzaggelijk; ontzagwekkend; overdonderend; overweldigend
indulgente clement; edelmoedig; genereus; goedgeefs; goedhartig; gul; mak; mild; royaal; ruimhartig; scheutig; vrijgevig; welwillend; zacht; zachtaardig barmhartig; behulpzaam; bereidvaardig; bereidwillig; gedienstig; geduldig; gedwee; genaderijk; gewillig; inschikkelijk; kalm afwachtend; lankmoedig; meegaand; onbekrompen; onderworpen; op een aardige manier; soepel; toegeeflijk; toegevend; vergevend; verplichtend; volgzaam; vriendelijk; welwillend
liberal edelmoedig; genereus; goedgeefs; gul; mild; royaal; ruimhartig; scheutig; vrijgevig liberaal; onbekrompen; tolerant; vrijzinnig
magnánimo genereus; goedgeefs; gul; mild; royaal; ruimhartig; scheutig; vrijgevig edel; edelmoedig; grootmoedig; groots; nobel
magnífico edelmoedig; genereus; gul; mild; royaal; ruimhartig; vrijgevig aanlokkelijk; beeldschoon; betoverend; briljant; excellent; fantastisch; fier; flink; gaaf; geweldig; glansrijk; glorieus; goddelijk; grandioos; groots; heerlijk; hemels; imponerend; imposant; indrukwekkend; lekker; luisterrijk; magnifiek; mieters; ontzagwekkend; oogverblindend; paradijselijk; prachtig; prat; puik; riant; schitterend; smakelijk; subliem; superbe; tof; trots; uitgelezen; uitgezocht; uitmuntend; uitnemend; uitstekend; verblindend; verlokkend; verrukkelijk; voortreffelijk; weids; wonderschoon; zalig
manilargo genereus; goedgeefs; gul; mild; royaal; ruimhartig; scheutig; vrijgevig
noble clement; goedhartig; mak; mild; welwillend; zacht; zachtaardig aanzienlijk; adelijk; adellijk; beroemd; deftig; doorluchtig; edel; edelmoedig; eerbiedwaardig; gedistingeerd; gewichtig; grootmoedig; groots; hooggeplaatst; hoogstaand; hoogverheven; illuster; nobel; plechtig; plechtstatig; statig; van adel; verheven; voornaam; waardig; zeer plechtig
pródigo genereus; goedgeefs; gul; mild; royaal; ruimhartig; scheutig; vrijgevig
rumboso edelmoedig; genereus; gul; mild; royaal; ruimhartig; vrijgevig genereus; goedgeefs; gul; onbekrompen; royaal; scheutig; vrijgevig
tolerante clement; edelmoedig; genereus; goedaardig; goedgeefs; goedhartig; goedig; goedmoedig; goeiig; gul; mak; mild; royaal; ruimhartig; scheutig; vrijgevig; welwillend; zacht; zachtaardig; zachtmoedig; zachtzinnig onbekrompen; onbevangen; ruimdenkend; tolerant; verdraagzaam

Related Words for "mild":


Wiktionary Translations for mild:


Cross Translation:
FromToVia
mild simple; desabrido; tenue; suave; debil bland — Mild; dull; soft; gentle; smooth in manner; suave
mild suave bland — Having a soothing effect; not irritating or stimulating
mild tolerante; laxo lenient — tolerant; not strict
mild leve; suave mild — gentle; pleasant; kind; soft
mild blando; suave; dulce; embotado; obtuso; apacible doux — Traductions à trier suivant le sens.