Dutch

Detailed Translations for neerslachtigheid from Dutch to Spanish

neerslachtigheid:

neerslachtigheid [de ~ (v)] noun

  1. de neerslachtigheid (somberheid; zwaarmoedigheid; gedeprimeerdheid)
    la desesperación; el estado sombrío; la depresión; el desaliento; la desolación; la aflicción; el desespero; el abatimiento

Translation Matrix for neerslachtigheid:

NounRelated TranslationsOther Translations
abatimiento gedeprimeerdheid; neerslachtigheid; somberheid; zwaarmoedigheid depressie; misnoegen; ongenoegen; ontevredenheid; radeloosheid; verslagenheid; vertwijfeling; wanhoop; ziekelijke neerslachtigheid
aflicción gedeprimeerdheid; neerslachtigheid; somberheid; zwaarmoedigheid bedroefdheid; bitterheid; chagrijn; droefenis; droefheid; ellende; ergernis; kommer; kruis; kwel; leed; misère; ongeluk; pijn; radeloosheid; ramp; rampspoed; rouw; smart; verdriet; vertwijfeling; wanhoop; wrangheid
depresión gedeprimeerdheid; neerslachtigheid; somberheid; zwaarmoedigheid achteruitgang; crisis; depressie; diepte; droefgeestigheid; drukminimum; inzinking; laagconjunctuur; laagte; lage luchtdruk; lagedrukgebied; malaise; melancholie; radeloosheid; slapheid; slapte; vertwijfeling; wanhoop; ziekelijke neerslachtigheid
desaliento gedeprimeerdheid; neerslachtigheid; somberheid; zwaarmoedigheid ontmoediging; radeloosheid; vertwijfeling; wanhoop
desesperación gedeprimeerdheid; neerslachtigheid; somberheid; zwaarmoedigheid ontreddering; radeloosheid; vertwijfeling; wanhoop
desespero gedeprimeerdheid; neerslachtigheid; somberheid; zwaarmoedigheid radeloosheid; vertwijfeling; wanhoop
desolación gedeprimeerdheid; neerslachtigheid; somberheid; zwaarmoedigheid afgezonderdheid; eenzaamheid; isolement; radeloosheid; troosteloosheid; troosteloze toestand; verlatenheid; vertwijfeling; wanhoop
estado sombrío gedeprimeerdheid; neerslachtigheid; somberheid; zwaarmoedigheid droefgeestigheid; melancholie; radeloosheid; somberheid; treurnis; triestheid; vertwijfeling; wanhoop

Related Words for "neerslachtigheid":


Wiktionary Translations for neerslachtigheid:


Cross Translation:
FromToVia
neerslachtigheid disforia dysphoria — state of feeling unwell, unhappy, restless or depressed
neerslachtigheid languidez langueuraffaiblissement physique et moral qui réduire considérablement les forces et l’activité d'une personne. action, fait de languir.

neerslachtig:


Translation Matrix for neerslachtig:

NounRelated TranslationsOther Translations
melancólico melancholicus
pesimista pessimist; pessimisten; zwartkijker; zwartkijkers
ModifierRelated TranslationsOther Translations
abatido mismoedig; mistroostig; neerslachtig; teneergeslagen; verdrietig bankroet; bedrukt; beroerd; deplorabel; ellendig; failliet; futloos; gedrukt; geruineerd; geslagen; lamlendig; lijzig; log; loom; lusteloos; mat; meelijwekkend; miserabel; mismoedig; moedeloos; pessimistisch; slap; terneergeslagen
afligido mismoedig; mistroostig; neerslachtig; teneergeslagen; verdrietig akelig; bedrukt; beroerd; deerlijk; ellendig; gedrukt; godgeklaagd; helaas; hemeltergend; jammer; jammer genoeg; mismoedig; moedeloos; naar; rouwig; sneu; spijtig; ten hemel schreiend; terneergeslagen; treurig; verdrietig; zeer ergerlijk
deplorable mismoedig; mistroostig; neerslachtig; teneergeslagen; verdrietig armzalig; bar; bedonderd; bedrukt; beklagenswaardig; belazerd; beroerd; betreurenswaardig; deerlijk; deerniswekkend; deplorabel; diep ongelukkig; ellendig; ellendige; erbarmelijk; erg; ernstig; gedrukt; godgeklaagd; grauw; hemeltergend; jammer; jammerlijk; karig; kwalijk; lamlendig; mager; meelijwekkend; miserabel; mismoedig; mistroostig; moedeloos; onbevredigend; onfortuinlijk; ongelukkig; ontoereikend; onvoldoende; pover; rampzalig; rouwig; schamel; schraal; sneu; somber; spijtig; stakkerig; teleurstellend; ten hemel schreiend; terneergeslagen; treurig; triest; troosteloos; van bedenkelijke aard; verdrietig; vreugdeloos; week; zeer ergerlijk; zielig; zwak
deprimido mismoedig; mistroostig; neerslachtig; teneergeslagen; verdrietig bedrukt; depressief; gedeprimeerd; gedrukt; grauw; mineur; mismoedig; mistroostig; moedeloos; pessimistisch; somber; terneergeslagen; triest; troosteloos; vreugdeloos
desalentado mismoedig; mistroostig; neerslachtig; teneergeslagen; verdrietig bedrukt; gedrukt; mismoedig; moedeloos; pessimistisch; terneergeslagen
desanimado mismoedig; mistroostig; neerslachtig; teneergeslagen; verdrietig bedrukt; beroerd; deplorabel; ellendig; futloos; gebelgd; gedrukt; lamlendig; landerig; lijzig; log; loom; lusteloos; mat; meelijwekkend; miserabel; mismoedig; misnoegd; moedeloos; ontevreden; pessimistisch; slap; terneergeslagen; verstoord; vervelend
desconsolado mismoedig; mistroostig; neerslachtig; teneergeslagen; verdrietig bedrukt; gedrukt; mismoedig; moedeloos; pessimistisch; terneergeslagen
desolado mismoedig; mistroostig; neerslachtig; teneergeslagen; verdrietig afgezonderd; akelig; bedrukt; beroerd; desolaat; eenzaam; ellendig; gedrukt; grauw; helaas; jammer; jammer genoeg; mismoedig; mistroostig; moedeloos; naar; naargeestig; niet te troosten; ontroostbaar; sneu; somber; spijtig; terneergeslagen; triest; troosteloos; verlaten; vreugdeloos; zielsbedroefd
disgustado mismoedig; mistroostig; neerslachtig; teneergeslagen; verdrietig bedrukt; boos; gebelgd; gedrukt; giftig; kwaad; mismoedig; moedeloos; nijdig; terneergeslagen; verbolgen; vertoornd
lamentable mismoedig; mistroostig; neerslachtig; teneergeslagen; verdrietig akelig; armoedig; armzalig; bar; bedonderd; bedrukt; belazerd; beroerd; bijzonder; buitengemeen; buitengewoon; buitensporig; deerlijk; deerniswekkend; deplorabel; diep ongelukkig; ellendig; ellendige; erbarmelijk; erg; excessief; extreem; flodderig; gedrukt; haveloos; heel erg; hogelijk; jammerend; jeremiërend; klaaglijk; klagerig; meelijwekkend; miserabel; mismoedig; moedeloos; naar; naargeestig; onfortuinlijk; ongelukkig; pover; rampzalig; rouwig; schamel; sjofel; sjofeltjes; somber; ten zeerste; terneergeslagen; treurig; uitermate; uiterst; verdrietig; verlopen; week; zeer; zwak
melancólico mismoedig; mistroostig; neerslachtig; teneergeslagen; verdrietig bedrukt; droefgeestig; gedrukt; grauw; melancholiek; melancholisch; melancholische; mismoedig; mistroostig; moedeloos; naargeestig; somber; terneergeslagen; triest; troosteloos; vreugdeloos; weemoedig; zwaarmoedig
pesimista mismoedig; mistroostig; neerslachtig; teneergeslagen; verdrietig bedrukt; gedrukt; mismoedig; moedeloos; pessimistisch; terneergeslagen
sombrío mismoedig; mistroostig; neerslachtig; teneergeslagen; verdrietig aan een ziekte lijdend; akelig; bedrukt; beroerd; donker; dreigend; dubieus; duister; ellendig; eng; gedrukt; glibberig; grauw; grauwkleurig; griezelig; grijs; helaas; huiveringwekkend; jammer; jammer genoeg; louche; luguber; melancholische; mismoedig; mistroostig; moedeloos; naar; naargeestig; obscuur; onbetrouwbaar; onduidelijk; onguur; onheilspellend; pessimistisch; sinister; sneu; somber; spijtig; terneergeslagen; triest; troosteloos; verdacht; vreugdeloos; wollig; ziek; zwartgallig
triste mismoedig; mistroostig; neerslachtig; teneergeslagen; verdrietig aan een ziekte lijdend; armzalig; bar; bedroefd; bedroevend; bedrukt; deerlijk; deerniswekkend; deplorabel; droef; droefgeestig; droevig; druilerig; ellendig; ellendige; erbarmelijk; erg; gedrukt; grauw; helaas; jammer; jammer genoeg; meelijwekkend; melancholisch; melancholische; miezerig; miserabel; mismoedig; mistroostig; moedeloos; naargeestig; onfortuinlijk; ongelukkig; pessimistisch; rampzalig; rouwig; sneu; somber; spijtig; terneergeslagen; treurig; triest; troosteloos; verdrietig; vreugdeloos; week; ziek; zwaarmoedig; zwak
tétrico mismoedig; mistroostig; neerslachtig; teneergeslagen; verdrietig akelig; bedrukt; beroerd; dreigend; duister; ellendig; gedrukt; helaas; huiveringwekkend; jammer; jammer genoeg; louche; luguber; mismoedig; moedeloos; naar; onbetrouwbaar; onduidelijk; onguur; onheilspellend; sinister; sneu; spijtig; terneergeslagen; verdacht; wollig

Related Words for "neerslachtig":


Related Translations for neerslachtigheid