Dutch

Detailed Translations for neerslachtigheid from Dutch to Spanish

neerslachtigheid:

neerslachtigheid [de ~ (v)] noun

  1. de neerslachtigheid (somberheid; zwaarmoedigheid; gedeprimeerdheid)
    la desesperación; el estado sombrío; la depresión; el desaliento; la desolación; la aflicción; el desespero; el abatimiento

Translation Matrix for neerslachtigheid:

NounRelated TranslationsOther Translations
abatimiento gedeprimeerdheid; neerslachtigheid; somberheid; zwaarmoedigheid depressie; misnoegen; ongenoegen; ontevredenheid; radeloosheid; verslagenheid; vertwijfeling; wanhoop; ziekelijke neerslachtigheid
aflicción gedeprimeerdheid; neerslachtigheid; somberheid; zwaarmoedigheid bedroefdheid; bitterheid; chagrijn; droefenis; droefheid; ellende; ergernis; kommer; kruis; kwel; leed; misère; ongeluk; pijn; radeloosheid; ramp; rampspoed; rouw; smart; verdriet; vertwijfeling; wanhoop; wrangheid
depresión gedeprimeerdheid; neerslachtigheid; somberheid; zwaarmoedigheid achteruitgang; crisis; depressie; diepte; droefgeestigheid; drukminimum; inzinking; laagconjunctuur; laagte; lage luchtdruk; lagedrukgebied; malaise; melancholie; radeloosheid; slapheid; slapte; vertwijfeling; wanhoop; ziekelijke neerslachtigheid
desaliento gedeprimeerdheid; neerslachtigheid; somberheid; zwaarmoedigheid ontmoediging; radeloosheid; vertwijfeling; wanhoop
desesperación gedeprimeerdheid; neerslachtigheid; somberheid; zwaarmoedigheid ontreddering; radeloosheid; vertwijfeling; wanhoop
desespero gedeprimeerdheid; neerslachtigheid; somberheid; zwaarmoedigheid radeloosheid; vertwijfeling; wanhoop
desolación gedeprimeerdheid; neerslachtigheid; somberheid; zwaarmoedigheid afgezonderdheid; eenzaamheid; isolement; radeloosheid; troosteloosheid; troosteloze toestand; verlatenheid; vertwijfeling; wanhoop
estado sombrío gedeprimeerdheid; neerslachtigheid; somberheid; zwaarmoedigheid droefgeestigheid; melancholie; radeloosheid; somberheid; treurnis; triestheid; vertwijfeling; wanhoop

Related Words for "neerslachtigheid":


Wiktionary Translations for neerslachtigheid:


Cross Translation:
FromToVia
neerslachtigheid disforia dysphoria — state of feeling unwell, unhappy, restless or depressed
neerslachtigheid languidez langueuraffaiblissement physique et moral qui réduire considérablement les forces et l’activité d'une personne. action, fait de languir.

neerslachtigheid form of neerslachtig:


Translation Matrix for neerslachtig:

NounRelated TranslationsOther Translations
melancólico melancholicus
pesimista pessimist; pessimisten; zwartkijker; zwartkijkers
ModifierRelated TranslationsOther Translations
abatido mismoedig; mistroostig; neerslachtig; teneergeslagen; verdrietig bankroet; bedrukt; beroerd; deplorabel; ellendig; failliet; futloos; gedrukt; geruineerd; geslagen; lamlendig; lijzig; log; loom; lusteloos; mat; meelijwekkend; miserabel; mismoedig; moedeloos; pessimistisch; slap; terneergeslagen
afligido mismoedig; mistroostig; neerslachtig; teneergeslagen; verdrietig akelig; bedrukt; beroerd; deerlijk; ellendig; gedrukt; godgeklaagd; helaas; hemeltergend; jammer; jammer genoeg; mismoedig; moedeloos; naar; rouwig; sneu; spijtig; ten hemel schreiend; terneergeslagen; treurig; verdrietig; zeer ergerlijk
deplorable mismoedig; mistroostig; neerslachtig; teneergeslagen; verdrietig armzalig; bar; bedonderd; bedrukt; beklagenswaardig; belazerd; beroerd; betreurenswaardig; deerlijk; deerniswekkend; deplorabel; diep ongelukkig; ellendig; ellendige; erbarmelijk; erg; ernstig; gedrukt; godgeklaagd; grauw; hemeltergend; jammer; jammerlijk; karig; kwalijk; lamlendig; mager; meelijwekkend; miserabel; mismoedig; mistroostig; moedeloos; onbevredigend; onfortuinlijk; ongelukkig; ontoereikend; onvoldoende; pover; rampzalig; rouwig; schamel; schraal; sneu; somber; spijtig; stakkerig; teleurstellend; ten hemel schreiend; terneergeslagen; treurig; triest; troosteloos; van bedenkelijke aard; verdrietig; vreugdeloos; week; zeer ergerlijk; zielig; zwak
deprimido mismoedig; mistroostig; neerslachtig; teneergeslagen; verdrietig bedrukt; depressief; gedeprimeerd; gedrukt; grauw; mineur; mismoedig; mistroostig; moedeloos; pessimistisch; somber; terneergeslagen; triest; troosteloos; vreugdeloos
desalentado mismoedig; mistroostig; neerslachtig; teneergeslagen; verdrietig bedrukt; gedrukt; mismoedig; moedeloos; pessimistisch; terneergeslagen
desanimado mismoedig; mistroostig; neerslachtig; teneergeslagen; verdrietig bedrukt; beroerd; deplorabel; ellendig; futloos; gebelgd; gedrukt; lamlendig; landerig; lijzig; log; loom; lusteloos; mat; meelijwekkend; miserabel; mismoedig; misnoegd; moedeloos; ontevreden; pessimistisch; slap; terneergeslagen; verstoord; vervelend
desconsolado mismoedig; mistroostig; neerslachtig; teneergeslagen; verdrietig bedrukt; gedrukt; mismoedig; moedeloos; pessimistisch; terneergeslagen
desolado mismoedig; mistroostig; neerslachtig; teneergeslagen; verdrietig afgezonderd; akelig; bedrukt; beroerd; desolaat; eenzaam; ellendig; gedrukt; grauw; helaas; jammer; jammer genoeg; mismoedig; mistroostig; moedeloos; naar; naargeestig; niet te troosten; ontroostbaar; sneu; somber; spijtig; terneergeslagen; triest; troosteloos; verlaten; vreugdeloos; zielsbedroefd
disgustado mismoedig; mistroostig; neerslachtig; teneergeslagen; verdrietig bedrukt; boos; gebelgd; gedrukt; giftig; kwaad; mismoedig; moedeloos; nijdig; terneergeslagen; verbolgen; vertoornd
lamentable mismoedig; mistroostig; neerslachtig; teneergeslagen; verdrietig akelig; armoedig; armzalig; bar; bedonderd; bedrukt; belazerd; beroerd; bijzonder; buitengemeen; buitengewoon; buitensporig; deerlijk; deerniswekkend; deplorabel; diep ongelukkig; ellendig; ellendige; erbarmelijk; erg; excessief; extreem; flodderig; gedrukt; haveloos; heel erg; hogelijk; jammerend; jeremiërend; klaaglijk; klagerig; meelijwekkend; miserabel; mismoedig; moedeloos; naar; naargeestig; onfortuinlijk; ongelukkig; pover; rampzalig; rouwig; schamel; sjofel; sjofeltjes; somber; ten zeerste; terneergeslagen; treurig; uitermate; uiterst; verdrietig; verlopen; week; zeer; zwak
melancólico mismoedig; mistroostig; neerslachtig; teneergeslagen; verdrietig bedrukt; droefgeestig; gedrukt; grauw; melancholiek; melancholisch; melancholische; mismoedig; mistroostig; moedeloos; naargeestig; somber; terneergeslagen; triest; troosteloos; vreugdeloos; weemoedig; zwaarmoedig
pesimista mismoedig; mistroostig; neerslachtig; teneergeslagen; verdrietig bedrukt; gedrukt; mismoedig; moedeloos; pessimistisch; terneergeslagen
sombrío mismoedig; mistroostig; neerslachtig; teneergeslagen; verdrietig aan een ziekte lijdend; akelig; bedrukt; beroerd; donker; dreigend; dubieus; duister; ellendig; eng; gedrukt; glibberig; grauw; grauwkleurig; griezelig; grijs; helaas; huiveringwekkend; jammer; jammer genoeg; louche; luguber; melancholische; mismoedig; mistroostig; moedeloos; naar; naargeestig; obscuur; onbetrouwbaar; onduidelijk; onguur; onheilspellend; pessimistisch; sinister; sneu; somber; spijtig; terneergeslagen; triest; troosteloos; verdacht; vreugdeloos; wollig; ziek; zwartgallig
triste mismoedig; mistroostig; neerslachtig; teneergeslagen; verdrietig aan een ziekte lijdend; armzalig; bar; bedroefd; bedroevend; bedrukt; deerlijk; deerniswekkend; deplorabel; droef; droefgeestig; droevig; druilerig; ellendig; ellendige; erbarmelijk; erg; gedrukt; grauw; helaas; jammer; jammer genoeg; meelijwekkend; melancholisch; melancholische; miezerig; miserabel; mismoedig; mistroostig; moedeloos; naargeestig; onfortuinlijk; ongelukkig; pessimistisch; rampzalig; rouwig; sneu; somber; spijtig; terneergeslagen; treurig; triest; troosteloos; verdrietig; vreugdeloos; week; ziek; zwaarmoedig; zwak
tétrico mismoedig; mistroostig; neerslachtig; teneergeslagen; verdrietig akelig; bedrukt; beroerd; dreigend; duister; ellendig; gedrukt; helaas; huiveringwekkend; jammer; jammer genoeg; louche; luguber; mismoedig; moedeloos; naar; onbetrouwbaar; onduidelijk; onguur; onheilspellend; sinister; sneu; spijtig; terneergeslagen; verdacht; wollig

Related Words for "neerslachtig":


Related Translations for neerslachtigheid